Pojdi na glavno vsebino

Šolsko leto 2023 / 2024

44 projektov

8. UNESCOv ASP tek mladih

Teme: Kultura miru in nenasilja, Kulturna dediščina, Trajnostni razvoj
Nosilec: Gimnazija Ptuj

Osrednji dogodek projekta je tekaška prireditev, ki ni tekmovalnega značaja in bo imel več spremljevalnih aktivnosti, kot so ulične delavnice, stojnice, glasbene skupine - vsebinsko vezane na teme projekta.

Podrobnosti projekta

Branje - moje sanje

Teme: Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje

Glavni namen projekta Branje – moje sanje je promocija branja in skrb za trajnostni način življenja.

Podrobnosti projekta

Dediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik

Teme: Kulturna dediščina, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje
Nosilec: Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič

Projekt bo potekal v več fazah. V prvi bomo za učence in dijake UNESCO šol pripravili fotografsko potepanje po kočevarski vasi. Drugi del bo potekal na daljavo, kjer bodo prijavljene Unesco šole imele možnost sodelovati v projektu tako, da bodo v svojem okolju izvedle aktivnosti ob svojih posvojenih spomenikih.

Podrobnosti projekta

Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja

Teme: Kultura miru in nenasilja, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Ledina

V šolskem letu 2023/24 bomo v projektu Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja nadaljevali s temo »Vrednote v luči vseživljenjskega učenja«, ki jo bomo nadgradili z vrednoto »Mir«. Prijave bomo zbirali do 30. 9. 2023. Razpisali bomo literarni natečaj na temo "Mir" in ob koncu šolskega leta ovrednotili vsa prispela dela. Najboljše izdelke sodelujočih šol bomo vključili v že nastajajočo knjigo z naslovom Vrednote v luči vseživljenjskega učenja. Rok za oddajo literarnih prispevkov je 29. 3. 2024. Prijavnica in evalvacijsko poročilo, ki bosta v elektronski obliki, bo šolam in vrtcem na voljo na spletni strani projekta Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja http://www.o-ledina.si/strani/126/dobre-vesti-iz-nase-sole-in-nasega-mesta. Rok oddaje evalvacijskega poročila je 15. 6. 2024. Vse pomembnejše informacije bomo sproti objavljali na spletni strani našega projekta http://www.o-ledina.si/strani/126/dobre-vesti-iz-nase-sole-in-nasega-mesta.

Podrobnosti projekta

DREVO = ŽIVLJENJE

Teme: Globalno državljanstvo, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Frana Kranjca

Osnovni cilj projekta DREVO = ŽIVLJENJE je vzgajanje, ozaveščanje in usposabljanje za sprejemanje aktivne vloge v življenju posameznika kot dela globalne vizije sveta. Je interdisciplinarni projekt odprtega učnega okolja. Takšen je tudi vpet v šolski kurikulum. Vse šolsko leto se odvija pri pouku in drugih šolskih dejavnostih na razpisano globalno temo. Lahko se izvaja z različnimi skupinami učencev (vsi učenci šole, določena triada, razred, interesna dejavnost, raziskovalna skupina ipd.), prilagajajo se cilji, vsebine, zahtevnost itd.

Podrobnosti projekta

DRUGAČNOST NAS BOGATI

Teme: Globalno državljanstvo, Kultura miru in nenasilja, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj
Nosilec: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

S projektom Drugačnost nas bogati želimo tako otroke v vrtcu, učence, dijake, kot tudi širšo skupnost ozavestiti o pomenu medkulturnega učenja in dialoga, strpnosti, sodelovanja v vse bolj raznoliki družbi ter o pomenu miru in spoštovanju človekovih pravic. Otroke v vrtcu, učence in dijake želimo z izkustvenim učenjem pripraviti na življenje v sodobni, vse bolj medkulturni družbi.

Podrobnosti projekta

Festival Jezikajmo - zbliževanje kultur

Teme: Globalno državljanstvo, Kultura miru in nenasilja, Kulturna dediščina, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj
Nosilec: Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled

Vsako leto v aprilu OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled organizira festival Jezikajmo ─ Zbliževanje kultur. Z glasbo, plesom, recitacijami in gledališkimi odlomki nastopajoči prepletajo mnogo raznolikih kultur in jezikov ter jih združijo v eno umetniško zgodbo, s čimer želimo mlade naučiti spoštovanja medkulturnega bogastva.

Podrobnosti projekta

Gozd in naravno okolje skozi otrokove oči

Teme: Kulturna dediščina, Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Gimnazija Škofja Loka

Vabimo vas, da med letom z otroki raziskujete in tako preživite del dneva v naravnem okolju, ki vam ga ponuja vaš kraj. Naj to postane del vašega učnega, rekreacijskega in sprostitvenega prostora, tako da usmerjene kot da proste dejavnosti.

Podrobnosti projekta

Izboljšajmo odnos do hrane

Teme: Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Leskovec pri Krškem

Učence bi radi izobrazili o tem, kako ravnati s hrano, kam z odpadno hrano in kam s hrano, ki ostane nerazdeljena. Naučili se bodo sami pripraviti količinsko primeren uravnotežen obrok. Naučili se bodo razumeti in spoštovati prehranjevalne navade različnih narodov in skupnosti.

Podrobnosti projekta

KAJ SKRIVA NAŠE PODZEMJE? / COSA NASCONDE IL NOSTRO SOTTOSUOLO?

Teme: Globalno državljanstvo, Kultura miru in nenasilja, Kulturna dediščina, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Vincenzo e Diego De Castro Piran

Skrivnostno in temačno podzemlje kot protiutež vsem vidnim in dosegljivim stvarem nad zemeljskim površjem v resnici ponuja množico živih in neživih stvaritev, za katere so skozi vrsto let poskrbeli narava ali človek sam. In ko se tega skrivnostnega sveta poloti radovednost, nam postane kaj kmalu jasno, da je na pohodu še ena od pisanih, spodbudnih in zanimivih pustolovščin, ki jih bo narekoval naš letošnji UENSCO projekt.

Podrobnosti projekta

Kako se pa ti igraš?

Teme: Kultura miru in nenasilja, Kulturna dediščina, Kulturna raznolikost
Nosilec: Osnovna šola Šmihel

Pri projektu sodelujeta prva in druga triada. S pomočjo mentorja učenci izdelajo družabno igro z navodili. Koordinator določi pare šol, ki si med sabo po pošti izmenjajo igre.

Podrobnosti projekta

KAM Z ODPADNIM MATERIALOM

Teme: Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta

Projekt je namenjen predvsem zmanjševanju potreb, zmanjševnju odpadkov vseh oblik in recikliranju.

Podrobnosti projekta

Kapljice življenja - JAZ

Teme: Kultura miru in nenasilja
Nosilec: Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec

Osrednji namen projekta je spoznavanje in sprejemanje sebe in sebi drugačnih. Dejavnosti bodo namenjene opolnomočenju, krepitvi močnih »plati« posameznika, povezovanju v razredno, šolsko in lokalno skupnost in medvrstniškemu ter medgeneracijskemu sodelovanju.

Podrobnosti projekta

Ko bi jaz vedela!

Teme: Kulturna dediščina
Nosilec: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Ko bi jaz vedela! Ohranjanje in doživljanje ljudskega izročila nekoč in danes. S projektom želimo povezati različne generacije v smislu sodelovanja pri odkrivanju kulturne dediščine naših prednikov. Osredotočili se bomo na pesem – tisto zapeto (v okviru ljudskih pesmi) in tisto zapisano. Tudi sami se bomo preizkusili v pisanju pesmi, se potrudili biti drug drugemu navdih pri iskanju rim in si predstaviti izdelke, ki smo jih uspeli ustvariti. NOVO: V letošnjem letu bomo k raziskovanju slovenske ljudske pesmi in folklore dodali tudi tujo. V projekt bomo vključili učence in dijake, ki prihajajo iz tujih držav. Spodbudili jih bomo, da tudi oni s pomočjo svojih staršev in starih staršev pobrskajo po svoji narodni folklorni zakladnici in nam pomagajo narediti nabor ljudskega izročila, ki ga želimo obvarovati pred pozabo. Pričakujemo nova znanstva, nove izkušnje, nova spoznanja in znanja, predvsem pa si želimo s skupnimi močmi in povezanim delom, sodelovanjem ustvariti pozitivno atmosfero delovnega okolja, ki bo omogočilo in spodbudilo kreativnost na področjih, ki se jih morda sami pri sebi niti ne zavedamo, da bi jih lahko razvijali, krepili, negovali. Želimo ustvariti okolje, ki bi vsakemu posamezniku dalo občutek sprejetosti, pohvalo, občutek vrednosti.

Podrobnosti projekta

Kralj Matjaž pod goro Peco

Teme: Kultura miru in nenasilja, Kulturna dediščina, Trajnostni razvoj
Nosilec: Osnovna šola Črna na Koroškem

V okviru projekta potekata dve različni dejavnosti, saj se lahko učenci in dijaki prijavijo na gradnjo snežnih gradov in preživijo zanimiva dneva na dvodnevnem zimskem taboru. Gradove pa lahko izdelajo tudi iz odpadne embalaže in tako prispevajo h koristni rabi odpadnega materiala. Udeleženci med seboj stkejo nova prijateljstva, so ustvarjalni in kreativni ter koristno preživljajo prosti čas.

Podrobnosti projekta

Kraljestvo živali

Teme: Kulturna dediščina, Trajnostni razvoj
Nosilec: Osnovna šola Fokovci

Poudarek na živalih, ki opozarjajo na pomen skrbi živali, njihovega življenjskega prostora in s tem ohranjanja živalskih vrst.

Podrobnosti projekta

Kreaktivci (kreativno aktivni učenci)

Teme: Kultura miru in nenasilja, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje
Nosilec: Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Projekt je namenjen kreativnemu izražanju in krepitvi pripadnosti šoli. V letošnjem šolskem letu vas torej vabimo, da ste skupaj z otroci/učenci/dijaki aktivni in kreativni. Da torej postanete Kreaktivci!

Podrobnosti projekta

Mednarodni Unesco tabor Premikamo meje - Zakladi Pišec

Teme: Kulturna dediščina, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje
Nosilec: Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

Osrednji sklop dejavnosti se dogaja v okviru tridnevnega mednarodnega srečanja, ki se ga udeležujejo skupine učencev/dijakov s svojimi mentorji iz drugih slovenskih, hrvaških in srbskih šol.

Podrobnosti projekta

Meja: Mir se začne s tabo in mano

Teme: Globalno državljanstvo, Kultura miru in nenasilja, Kulturna dediščina, Kulturna raznolikost, Trajnostni razvoj
Nosilec: Gimnazija Nova Gorica

Delo v projektu Meja temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja. Stebre razvijamo s kakovostnim poukom, Mladi skozi delo v projektu Meja utrjujejo zavest o pomenu sodelovanja v mreži. Kot njeni dragoceni in potrebni člani pridobivajo izkušnjo sodelovalnega in izkustvenega učenja, raziskovanja, prijateljevanja z elementi zavezništva. S pomočjo načela prepoznavanja drugih preko sebe spoznavajo lastno notranjo moč in kakovost, ki jo lahko ponudijo drugim in tako nastopajo bolj samozavestno. Marsikatero vrednoto, ki krasi druge, pa lahko vgradijo v svoj lastni sistem vrednot. Mladi skozi sodelovanje v projektu Meja navezujejo stike z vsemi šolami ASPnet mreže in drugimi šolami, ki niso nujno članice mreže.

Podrobnosti projekta

Menjaj branje in sanje

Teme: Kultura miru in nenasilja, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Gimnazija Ledina

Menjaj branje in sanje je projekt spodbujanja branja. Sodelujoči organizirajo izmenjavo knjig s posvetili, na zaključnem druženju na Gimnaziji Ledini pa spoznajo z literaturo povezane ustvarjalce in sodelujejo v delavnicah, povezanih z izbranim literarnim delom.

Podrobnosti projekta

MODER STOL - NEKDO MISLI NATE

Teme: Globalno državljanstvo, Kultura miru in nenasilja, Kulturna dediščina, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj
Nosilec: Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

MODER STOL povezuje generacije, staro in novo, znano in neznano, barve in besede ...

Podrobnosti projekta

Moja stran Mojstrane

Teme: Kulturna dediščina
Nosilec: Osnovna šola 16. decembra Mojstrana

Temeljni cilj projekta je seznanjanje učencev s kulturno dediščino Mojstrane, kot kraja na vstopu v Triglavski narodni park, kjer so bili doma odlični športniki, gorniki in občudovalci gora. Udeleženci so spoznali vzroke za razvoj različnih gospodarskih dejavnosti skozi zgodovino kraja in njihov vpliv na okolje. Seznanili se bodo z vplivi turizma, ki ga poskušamo usmeriti v trajnostnega. Želimo ohranjati gorniško kulturo z ozaveščanjem o pomembnosti neokrnjene narave alpskega sveta.

Podrobnosti projekta

MOJE PRAVICE

Teme: Globalno državljanstvo, Kultura miru in nenasilja
Nosilec: Osnovna šola Frana Kranjca

Pomembno je, da mladi poznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Podrobnosti projekta

NAŠA JAPKA

Teme: Kultura miru in nenasilja, Kulturna dediščina, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Selnica ob Dravi

S projektom NAŠA JAPKA bomo lokalno, nacionalno in mednarodno sodelovali ter raziskovali naravno in kulturno dediščino v povezavi z jabolkom, raziskovali pojem »jabolko spora« in vzgajali za mir, osveščali o trajnostnem in zdravem načinu življenja s spodbujanjem uživanja zdrave in lokalno pridelane hrane ter ustvarjali na likovnem, literarno-jezikovnem in fotografskem natečaju. Udeleženci bodo spoznali »kraljico jabolk«, se preizkusili v peki jabolčnih dobrot, se pridružili učnemu pravljičnemu sprehodu po Jabolčni poti, kjer bo možnost tudi kolesarjenja, sodelovali na delavnicah o »jabolku spora«, literarno, likovno in tehnično ustvarjali, raziskovali lokalno kulturno in naravno dediščino …

Podrobnosti projekta

Od preizkušenj do uspeha

Teme: Globalno državljanstvo, Kultura miru in nenasilja, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje
Nosilec: Osnovna šola Loka Črnomelj

Temeljni namen projekta Od preizkušenj do uspeha je krepitev človekovih pravic, spodbujanje empatije, razumevanja in sprejemanja drugačnosti ter krepitev zaupanje vase in v svoje sposobnosti.

Podrobnosti projekta

Od pšeničke do potičke

Teme: Kulturna dediščina, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

S projektom Od pšeničke do potičke smo želeli, da bi se učenci povezali z naravo, se navdušili nad opazovanjem narave in seveda peko različnih peciv ali kruha. Kulturna dediščina in bogate izkušnje starejše generacije naj bi prešle na mlajše.

Podrobnosti projekta

Otroštvo podaja roko modrosti

Teme: Medkulturno učenje, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Cvetka Golarja

Projekt Otroštvo podaja roko modrosti poudarja pomen vzpostavljanja pristnih prijateljskih odnosov med mladimi in starejšimi. Preko različnih oblik sodelovanja med generacijami želimo razvijati strpnost med generacijami; oblikovati otrokov odnos do bolezni, starosti, invalidnosti, smrti, žalovanja; se učiti sodelovati s starejšimi v različnih delavnicah, na prireditvah ter se učiti »dajati« in »sprejemati«.

Podrobnosti projekta

Pletemo niti mreže s srcem in z glavo

Teme: Kultura miru in nenasilja
Nosilec: Osnovna šola Griže

S projektom Pletemo niti mreže s srcem in z glavo želimo učence spodbuditi, da razmišljajo o šoli kot o prostoru, kjer vladata strpnost in nenasilje.

Podrobnosti projekta

Po poti kulturne in naravne dediščine

Teme: Kulturna dediščina, Trajnostni razvoj
Nosilec: Osnovna šola Turnišče

Mladi velikokrat premalo cenimo dragocenosti iz preteklosti. Zato je prav, da začnemo spreminjati svoje mišljenje ter prevzemati, ohranjati in širiti to, kar so nam zapustili naši predniki. Vse to nas je prepričalo, da obudimo spomine preteklosti. S tem bomo pripomogli k ohranjanju bogate kulturne in naravne dediščine. Naj bo naše Turnišče kraj z bogato dediščino in obetavno prihodnostjo. Na delavnicah bomo otroke – učence popeljali skozi svet življenja panonskega človeka, kjer bodo spoznali bogato kulturno in naravno dediščino. Pred začetkom delavnic bomo na šoli priredili kratko kulturno prireditev. Rdeča nit prireditve bo obarvana s točkami kulturne in naravne dediščine občine Turnišče.

Podrobnosti projekta

Pošljimo sapico prijateljstva

Teme: Globalno državljanstvo, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Pesnica

Skozi ves projekt si prizadevamo opremiti učence z znanji in spretnostmi, ki bi jih spodbujale h kulturi nenasilja in miru, spoštovanju kulturne raznolikosti, navedle k zavedanje o težavah, katerih del smo, ter morebitnih rešitvah, ki jih skupaj ustvarjamo. V projektu lahko sodelovanje poteka na dva načina: - SODELOVANJE Z INSTITUCIJO V KRAJU (Dom starejših, društva…) - vzpostaviti oz. nadaljevati in okrepiti stik s starostniki v domu starejših ali raznih društvih. - POMOČ POSAMEZNIKA IZBRANI OSEBI - zbrati osebo, ki potrebuje pomoč in ji to V projekt se lahko vključijo šole, vrtci ali druge ustanove, ki želijo spodbuditi razvoj medgeneracijskega prostovoljstva oz. to že počnejo.

Podrobnosti projekta

Pozdrav ptic miru

Teme: Kultura miru in nenasilja, Medkulturno učenje
Nosilec: Osnovna šola Lava

"Pozdrav ptic miru" je nacionalni UNESCO projekt z mednarodno udeležbo, katerega namen je ozaveščanje učencev, dijakov in ljudi v okolju o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu. Vrednoti, ki sta v zadnjem času na veliki preizkušnji. Projektne aktivnosti vsako leto spremlja vodilna oziroma osrednja tema. V šolskem letu 2023/2024 se osrednja tema glasi: »Pomagajmo graditi svet, ki ne bo ujet v ekran in bo zazrt v svetel dan«.

Podrobnosti projekta

Projekt Unescova priložnost: STARA igr(ač)a ZA NOVO veselje

Teme: Kultura miru in nenasilja, Kulturna dediščina, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Zreče

Zamenjava iger, igrač in športnih pripomočkov, ki so se jih otroci že naveličali, ali igranje iger naših dedkov in babic je nepozabna priložnost, ki bo prinesla veliko veselja otrokom, učencem in njihovim mentorjem.

Podrobnosti projekta

S pravljico skozi čas

Teme: Kulturna dediščina, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj
Nosilec: Vrtec Mornarček Piran

Rdeča nit projekta je raziskovati kulturno dediščino ob pravljicah in legendah domačega kraja.

Podrobnosti projekta

SIMBOLIKA V SLOVENSKEM LJUDSKEM STAVBARSTVU - 2024

Teme: Globalno državljanstvo, Kultura miru in nenasilja, Kulturna dediščina, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj
Nosilec: Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana

Prepoznavanje vrednot stavbne dediščine lastnega kraja, krepi identiteto posameznika. Ko mladi spoznajo lastno dediščino kot vrednoto, jo spoštujejo in ohranjajo v prihodnosti. Preko projekta se proces spoznavanja dediščine začne v detajlu simbolike likovnega okrasja starih stavb. Postopoma se preko vključenosti širšega prostora nadgrajuje in posredno vpliva na širšo javnost in prostor kraja.

Podrobnosti projekta

SKRITI KOTIČKI MOJEGA KRAJA

Teme: Globalno državljanstvo, Kulturna dediščina, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Odranci

Skriti kotički mojega kraja pozivajo sodelujoče šole k odkrivanju, raziskovanju, spoznavanju, promoviranju še neodkritih, pozabljenih ali premalo raziskanih predelov svojega kraja.

Podrobnosti projekta

Tujejezični recital Jezik - kultura in tradicija

Teme: Kulturna dediščina, Kulturna raznolikost, Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Gimnazija Škofja Loka

Projekt Tujejezični recital Jezik - kultura in tradicija je tradicionalni projekt Gimnazije Škofja Loka, ki ga pripravlja za mrežo Unescu pridruženih šol. Pripravljen je kot dogodek v živo, kjer udeleženci predstavijo tematske izdelke v tujih jezikih in materinščini. Recital poudarja pomen rabe tujih jezikov skupaj z rabo materinščine. Jezik je orodje za sporazumevanje, obenem pa se z jezikom učimo kulture naroda, spoznamo njegovo zgodovino in kulturno dediščino. S temi spoznanji širimo obzorja znanja in duha, našo toleranco do drugačnih, predvsem pa bogatimo svojo lastno izobrazbo.

Podrobnosti projekta

UČENEC POUČUJE: DEDIŠČINA NAŠEGA KRAJA

Teme: Kulturna dediščina, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje
Nosilec: IV. osnovna šola Celje

Učenci se na svetovni dan učiteljev preizkusijo v učiteljski vlogi. Spoznajo proces poučevanja in položaj učitelja, spoznajo svojo odgovornost za svoj intelektualni razvoj in svojo vključenost v izobraževalni proces. Na poučevanje se morajo, ob pomoči učiteljev, pripraviti s pisno pripravo. Učenci - učitelji naj bodo pri učenju kreativni, inovativni in domiselni. Po učenju pa se opravi pogovor o doživljanju učne ure z vsemi deležniki učne ure (učenec- učitelj, mentor, ter učenci, ki so poslu šali učno uro). FRAN: dediščina 1. Premoženje, dobljeno po umrlem; 2. Kar je prevzeto iz preteklosti: naravna, kulturna, duhovna, arheološka, arhitekturna, botanična, etnološka, memorialna, integralna,…

Podrobnosti projekta

UMETNOST V STRPNOSTI

Teme: Kultura miru in nenasilja, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta

V tem obdobju nestrpnosti si še vedno želimo najti dobre plati v vsakem človeku, začeti pa moramo vsak pri sebi. Iskali bomo načine ozaveščanja čustev in dejanj pri sebi in načine, kako jih pozunanjimo na prijazen, socialčno sprejemljiv način.

Podrobnosti projekta

V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano

Teme: Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Zreče

S projektom želimo otroke navdušiti in naučiti sobivanja, spremljanje rasti in razvoja rastlin, skrbeti za svoje zdravje in negovati naš planet Zemljo. Projekt je namenjen različnim ciljnim skupinam, od najmlajših do srednješolcev.  S projektom želimo otroke vzpodbuditi za opazovanje narave, jo razumeti in negovati.

Podrobnosti projekta

V šoli čebel

Teme: Kulturna dediščina, Trajnostni razvoj
Nosilec: Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Projekt "V šoli čebel" bo tudi letos odkrival zanimanje za opazovanje narave in vsega, kar je povezano s čebelami. Čebele nas bodo v projektu vodile v med-predmetno in medgeneracijsko sodelovanje, naučile nas bodo, da nam narava lahko veliko nudi in nas veliko nauči. Ob raziskovanju in opazovanju čebel, žuželk in medovitih rastlin v naši okolici in šolskem vrtu se bomo tako učili živeti z naravo, negovali čut odgovornosti do okolja in hkrati poskrbeli za svoje zdravje in za zdravje svojih bližnjih. V letošnjem letu bomo poudarek dajali kulinaričnim dobrotam in izdelkom iz medu.

Podrobnosti projekta

Večerja

Teme: Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: GRM Novo mesto, Srednja šola za gostinstvo in turizem

Na naši šoli veliko pozornosti posvečamo gastronomiji in kulinariki ter kulturi prehranjevanja, saj je to temeljna vsebina naših izobraževalnih programov, želimo pa, da si vsi mladostniki oblikujejo lasten odnos do prehrane in presodijo prehranjevanje kot vrednoto ter tako usvojijo trajnostno skrb za zdrav življenjski slog. Želimo spodbuditi mladostnike, da pri pripravi Večerje strpno sodelujejo, spoznavajo kulinarično dediščino razl. skupin, se zavedajo okoljskih problemov, ki se pojavljajo pri pridelavi hrane, in iščejo možnosti reševanja le-teh. Cilji projekta: - osveščati o pomenu zdrave prehrane - uporabiti ekološko pridelane sestavine lokalnega izvora - uzavesti pomen priprave posebnih (svečanih) obrokov hrane kot obreda - pripraviti tradicionalne jedi (v sodobni preobleki) in navezati na kulturno dediščino - ponuditi jedem ustrezno pijačo - osveščati o bontonu pri uživanju hrane - dekorirati prostor in jedi , ...

Podrobnosti projekta

Vzgajamo zelišča - Sodobna uporaba zelišč

Teme: Kulturna dediščina, Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek

Udeleženci projekta bodo raziskovali načine uporabe zelišč skozi čas in jih poskušali uporabljati na nove izvirne načine.

Podrobnosti projekta

Z odra na oder

Teme: Kultura miru in nenasilja, Kulturna dediščina, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje
Nosilec: Osnovna šola Leona Štuklja Maribor

Srečanje osnovnošolskih gledaliških skupin in predstavitev produkcije dramskih šolskih skupin oziroma krožkov.

Podrobnosti projekta

Živimo skupaj

Teme: Globalno državljanstvo, Kultura miru in nenasilja, Kulturna dediščina, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Nosilec: Osnovna šola Kapela

Projekt Živimo skupaj temelji na medsebojnem in medgeneracijskem povezovanju s ciljem spoznavanja sebe in drugih v medsebojnem učenju. Poudarek dajemo praktičnemu delu in uresničevanju Delorsovih stebrov, predvsem stebra - učiti se, da bi znali delati. Dejavnosti temeljijo na spoštovanju trajnostnega in globalnega načina življenja. Spoznavamo lokalno tradicijo in jo povezujemo z interesi današnje mladine, ki na praktičen način spoznavajo kulturno raznolikost domačega okolja. Gradimo na medgeneracijskem prenosu znanja s poudarkom na medsebojni solidarnosti. Projekt zaokrožamo z obeležbo svetovnega dneva voda, ki sovpada z datumom finalizacije projekta in zajema globalni in lokalni vpliv na okolje.

Podrobnosti projekta

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...