Pojdi na glavno vsebino

UČENEC POUČUJE: DEDIŠČINA NAŠEGA KRAJA

Teme: Kulturna dediščina, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje
Ključne besede: IKT, Jeziki, Naučiti se živeti skupaj, Okolje, Svoboda izražanja, Toleranca, Umetnost, Vključenost in pravičnost, Človekove pravice, Šport in športne vrednote
Nosilec: IV. osnovna šola Celje
Vodja projekta: Ksenija Leskovšek Korber (ksenija.lk66 [afna] gmail.com)
Ciljna skupina: OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola, vrtec

Učenci se na svetovni dan učiteljev preizkusijo v učiteljski vlogi. Spoznajo proces poučevanja in položaj učitelja, spoznajo svojo odgovornost za svoj intelektualni razvoj in svojo vključenost v izobraževalni proces. Na poučevanje se morajo, ob pomoči učiteljev, pripraviti s pisno pripravo. Učenci - učitelji naj bodo pri učenju kreativni, inovativni in domiselni. Po učenju pa se opravi pogovor o doživljanju učne ure z vsemi deležniki učne ure (učenec- učitelj, mentor, ter učenci, ki so poslu šali učno uro). FRAN: dediščina 1. Premoženje, dobljeno po umrlem; 2. Kar je prevzeto iz preteklosti: naravna, kulturna, duhovna, arheološka, arhitekturna, botanična, etnološka, memorialna, integralna,…

DEDIŠČINA NAŠEGA KRAJA

Prijavnico poslati do 30. 9. 2023.

Aktivnost izvedemo v četrtek, 5. 10. 2023.

Evalvacijsko poročilo oddati do 30. 10. 2023.

Povezava, do prijavnice in evalvacije, na šolski spletni strani:

https://www.facka.si/ucenec-poucuje/ 

 

Po prejeti evalvaciji vam izdamo potrdilo o sodelovanju.

Dva teden pred dogodkom strokovni delavci obvestijo malčke/učence/dijake, da se lahko prijavijo za poučevanje izbranega predmeta. Po prijavi se z malčkom/učencem/dijakom dogovorite o učni vsebini, ki jo bo predstavil pred skupino / razredom. Učenec ali dijak se mora na uro pripraviti s pisno pripravo, malček pa bo pomagal vzgojitelju. Mentorji bodo učencu, ki bo učil, svetovali in pomagali do izvedbe. Malčki/učenci/ dijaki se za en dan prelevijo v učitelje. Učitelji pomagajo, svetujejo, opazujejo mladim učiteljem. Sodelovanje je možno po horizontali in vertikali: starejši poučujejo v mlajših skupinah, nižjih razredih, poučujejo lahko tudi v paralelki. Evalvacijo učne ure izvedemo pri naslednjih urah pouka ali pri RU. K sodelovanju se lahko povabi tudi zunanje sodelavce.
Vrtčevski otroci naj sodelujejo z vzgojitelji z dajanjem svojih idej, s pripravo materiala, pri izvedbi pa naj kakšno točko ure izvedejo samostojno ali pa so pomočniki.
Projekt izvedete v svojem vrtcu, na svoji šoli.

»Naravna dediščina je bogastvo žive in nežive narave; naravnih posebnosti, ki so prvobitne, pristne, avtohtone, izjemne, enkratne, redke, stare, pestre, raznovrstne, pričevalne, izobraževalne ali prepoznavne.

Kulturna dediščina so človekove stvaritve in dejavnosti: zgodovinska mesta, gradovi, cerkve, etnološki objekti in drugo. V dediščini je ohranjeno ljudsko izročilo, šege, navade, ki se prenašajo na mlajše rodove. Muzeji imajo glavno vlogo pri ohranjanju predmetov, dokumentiranju in vrednotenju ter predstavljanju dediščine javnosti.)« 

V Sloveniji je velik del narave in kulturne dediščine zaščiten.  (vir: sio.si)

Nekaj možnosti za aktivnosti:

Likovno, pisno izražanj; predstavitev dediščine z vidika posameznega šolskega predmeta; glasba, petje, folklora; športne aktivnosti ob »dediščini«; razne meritve, izračuni posamezne dediščine; medpredmetna povezava; medgeneracijska povezava; uporaba digitalne tehnologije pri poučevanju o dediščini; vključevanje zunanjih sodelavcev pri poučevanju dediščine (muzeji, knjižnice, stari starši, strokovnjaki, zgodovinski arhiv,…)

Pričakovani UNESCO cilji:

spoznati dediščino našega kraja; ponuditi kakovostno izobraževanje s spodbudnim učnim okoljem; razvijati kakovostne medsebojne odnose; razvijati socialne kompetence (nenasilje, strpnost, sodelovanje, spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, itd.); spoštovanje občečloveških vrednot; krepiti zdravo samozavest in samopodobo; razviti medkulturni dialog in jezikovno raznovrstnost; poglobljena skrb za osebnosti razvoj vsakega posameznika; učenec soustvarja učni proces; aktivno sodelovati v svojem intelektualnem razvoju; izboljša komunikacijske sposobnost; izboljšati odnose v razredu; uporabiti in razviti različne učne stile; v proces izobraževanja vključiti štiri Delorsove stebre izobraževanja; upoštevati UNESCO načela; spoznati proces poučevanja in položaja učitelja; spoznati svojo odgovornost za svoj intelektualni razvoj in svojo vključenost v izobraževalni proces.

Pričakovani rezultati:

spoznati dediščino našega kraja; ugotoviti katere osrednje UNESCO teme projekta prevladujej; velika motiviranost, kreativnost, inovativnost in samostojnost malčkov/učencev/dijakov za sodelovanje v projektu, kreiranje zanimivih in vsebinsko bogatih ter drugačnih učnih ur; uporabiti različna motivacijska sredstva, sodelovanje malčkov/učencev/dijakov med seboj, nudenje pomoči, združevanje različnih talentov, kultur.

Več informacij najdete na:
https://www.facka.si/ucenec-poucuje/

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...