Pojdi na glavno vsebino

SIMBOLIKA V SLOVENSKEM LJUDSKEM STAVBARSTVU - 2024

Teme: Kulturna raznolikost, Kulturna dediščina, Kultura miru in nenasilja, Globalno državljanstvo, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj
Ključne besede: IKT, Naučiti se živeti skupaj, Okolje, Staroselci, Umetnost
Nosilec: Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana
Vodja projekta: Mateja Kumer (mateja.kumer [afna] sggos.si)
Ciljna skupina: vrtec, OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola

Prepoznavanje vrednot stavbne dediščine lastnega kraja, krepi identiteto posameznika. Ko mladi spoznajo lastno dediščino kot vrednoto, jo spoštujejo in ohranjajo v prihodnosti. Preko projekta se proces spoznavanja dediščine začne v detajlu simbolike likovnega okrasja starih stavb. Postopoma se preko vključenosti širšega prostora nadgrajuje in posredno vpliva na širšo javnost in prostor kraja.

Bogata dediščina slovenskega stavbarstva nam odkriva način življenja naših prednikov. Ti so si za svoja domovanja izbirali prostor, ki jim je omogočil preživetje. Naravna gradiva, ki so jim bila dana v tem prostoru, so z vso skrbnostjo in s posebnimi obrtniškimi znanji vgradili v svoje objekte. Znanja in tehnike gradnje so se prenašali iz roda v rod in so bila gradnik identitetne značilnosti slovenske kulturne krajine.

Poleg skrbne in preračunljive gradnje so slovenski stavbarji, v preteklosti poseben del namenili tudi likovnemu oblikovanju stavb in stavbnih členov. Upoštevali so znanja oblikovanj: simetrije, pravilnih razmerij, modulov, ritma in harmonije. Vse te arhitekturne likovne prvine srečamo ob pogledu na fasade stavbne identitetne dediščine.

V krajih, ki so pretežno obdano z gozdom, so se razvile lesarske obrti, kot so: tesarstvo, rezbarstvo in kiparstvo. V primorskih krajinah pa se je večidel uporabljal kamen kot osnovni gradbeni material ter močno razvil kamnoseško obrt.

Stavbarstvo se ni odražalo le v materialu in gradnji. Skoraj na vsem ozemlju Slovenije srečamo tudi umetnost kot pripoved identitete likovnega izražanja v prostoru.

Likovno okrasje stavbarstva je imelo položaj na izstopajočih fasadnih elementih, kot npr.: vratni okvir, sklepnik, ograja, polkna, vratna krila, tramovi, itd… Prav tako pa je likovna simbolika označevala in odkrivala tudi »lepo« v sami stavbi.

Ena izmed najbolj prepoznanih oblik simbolov bogate dediščine stavbarstva je svarica. Simbol Perunovega cveta v različnih oblikah. Svarica je dobila ime, ker naj bi svarila stare nebeške bogove, da se z bliskom in strelo izognejo domačiji. Svarico opisujejo tudi kot rozeto, ki se pojavlja največkrat na kamnitem vhodnem portalu, na ometih ali na lesenih tramovih.

Med drugimi srečamo še okrasje v obliki znaka IHS, različnih oblik ornamentov in tudi kamnoseških simbolov.

CILJI IN NAČIN IZVAJANJA PROJEKTA

Cilj naloge je, da mladi prepoznajo simboliko v svojem kraju. Da jo opazijo, jo znajo povezati s preteklostjo in jo ohranjati v prihodnosti.  Pri tem lahko povežejo teme kot so:

 • Digitalizacija (s telefonom jo fotografirajo in jo prenesejo v svoj računalnik)
 • Posnetek simbola (ročna izmera ali s pomočjo digitalizacije)
 • Likovni izraz (samostojno ustvarijo svoj simbol z uporabo različnih likovnih tehnik)
 • Geografija (opišejo prostor oz. kraj)
 • Zgodovina (se spoznajo z zgodovino kraja in dogodki, ki so se zgodili v tem kraju)
 • Matematika (geometrijske forme)
 • Opisna geometrija ( natančen izris simbolike in pravilna razmerja – zlati rez).
 • Slovenski jezik (pregled nesnovne dediščine na temo kamna, lesa in gradnje v preteklosti)

 

Navodila:

 1. v svojem kraju poiščite primer simbolike na stavbi kulturne dediščine (kmetija, hiša, cerkev, …)
 2. Simbol fotografirate in ga skicirajte ter izmerite.
 3. Pogovor o zgodovini objekta oziroma kraja.
 4. Definirajte vrsto in pomen simbola. Pri tem opišite tudi material na katerem se simbol nahaja (kamen, les, omet)
 5. Na list papirja izrišite simbol (v naravni velikosti ali v pomanjšanjem merilu).
 6. Če imate možnost je lahko naloga izdelana tudi v računalniškem programu (2D ali 3D tehnika).
 7. Če je simbol obarvan, upoštevajte tudi to in mu dodajte barvo.
 8. Obiščite lokalnega kamnoseka, rezbarja ali tesarja in skupaj z mojstrom izdelajte repliko simbola.
 9. Mladi naj izdelajo svoj simbol preko prepoznanih in osvojenih znanj o simboliki slovenskega stavbarstva (slika, obesek, mozaik, fotografija, podstavek, turistični spominek kraja…).
 10. Poročanje: udeleženci naj kritično ocenijo svoje delo in ga predstavijo v lokalnih medijih. Spodbuda in promocija postavljata kulturno dediščino na posebno mesto, kjer bo njenih lepot in vrednot deležna tudi širša javnost.

Več informacij najdete na:
https://www.sggos.si/, https://www.sggos.si/dejavnosti/unesco/

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...