Pojdi na glavno vsebino

Učenec poučuje: Slovenija moja dežela

Teme: Kulturna raznolikost, Kulturna dediščina, Kultura miru in nenasilja, Globalno državljanstvo, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Ključne besede: Biotska raznovrstnost, Cilji trajnostnega razvoja (SDG), Človekove pravice, Demokracija in pravičnost, Jeziki, Mir, Naučiti se živeti skupaj, Okolje, Podnebne spremembe, Solidarnost, Svoboda izražanja, Umetnost, Vključenost in pravičnost, Voda, Zmanjšanje tveganj pri nesrečah
Nosilec: IV. osnovna šola Celje
Vodja projekta: Ksenija Leskovšek Korber (ksenija.lk66 [afna] gmail.com)
Ciljna skupina: vrtec, OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola

Učenci se na svetovni dan učiteljev preizkusijo v učiteljski vlogi. Na poučevanje se morajo, ob pomoči učiteljev, pripraviti s pisno pripravo. Učenci - učitelji naj bodo pri učenju kreativni, inovativni in domiselni. Po učenju pa se opravi pogovor o doživljanju učne ure z vsemi deležniki učne ure (učenec- učitelj, mentor, ter učenci, ki so poslu šali učno uro.

Projekt UČENEC POUČUJE, tema: "SLOVENIJA, moja dežela.

Učence dva teden pred dogodkom obvestite, da se lahko prijavijo za poučevanje izbranega predmeta v izbranem razredu. Po prijavi se z učencem dogovorite o učni vsebini, ki jo bo predstavil pred razredom. Učenec se mora na uro pripraviti s pisno pripravo. Učitelj, učencu, ki bo učil, svetuje in pomaga do izvedbe. Torej se učenci za en dan prelevijo v učitelje. Učitelji so ta dan opazovalci, pomočniki in mentorji učencem - učiteljem. Sodelovanje je možno tako po horizontali kot po vertikali: starejši učenci lahko poučujejo v nižjih razredih, poučujejo lahko tudi v paralelki. Evalvacijo poučevanja učencev izvedemo pri naslednjih urah pouka ali pri RU. K sodelovanju se lahko povabi tudi zunanje sodelavce.
Vrtčevski otroci naj pri pripravi ure sodelujejo z vzgojitelji z dajanjem svojih idej, s pripravo materiala, pri izvedbi pa naj kakšno točko ure izvedejo samostojno.
Vsebina letošnjega projekta UČENEC POUČUJE je "SLOVENIJA, moja dežela". Izhajate lahko iz 30. obletnice samostojnosti Slovenije ali iz reklame in pesmi SLOVENIJA, moja dežela.

Pri izvedbi nastanejo minimalni stroški, ki so odvisni od izvedbe učne ure.

Projekt izvedete na svoji šoli. V primeru, da šolanje ne bo mogoče v šoli in bomo spet izvajali šolanje na daljavo pa spodbudite učence, da za en dan sami pripravijo učno uro in jo preko ZOOMa, videokonference, eAsistent,…., predstavijo sošolcem.

Izbrano temo, uspešnost izvedbe, zanimanje sošolcev pa zapišete v evalvacijo.

Prijavnico pošljete do 30. 9. 2021, Kseniji Leskovšek Korber na naslov: ksenija.lk66@gmail.com

Projekt se izvede 5. 10. 2021.

Evalvacijsko poročilo bo potrebno oddati do 5. 11. 2021.

Pričakovani UNESCO cilji:

- spoznati Slovenijo,

ponuditi kakovostno izobraževanje s spodbudnim učnim okoljem,

- razvijati kakovostne medsebojne odnose,

- razvijati socialne kompetence (nenasilje, strpnost, sodelovanje, spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, itd.),

- spoštovanje občečloveških vrednot,

- krepiti zdravo samozavest in samopodobo,

- kakovostno preživeti prosti čas,

- razviti medkulturni dialog in jezikovno raznovrstnost,

- poglobljena skrb za osebnosti razvoj vsakega posameznika,

- učenec soustvarja učni proces,

- aktivno sodelovati v svojem intelektualnem razvoju,

- izboljša komunikacijske sposobnost,

- izboljšati odnose v razredu,

- uporabiti in razviti različne učne stile,

- v proces izobraževanja vključiti štiri Delorsove stebre izobraževanja,

- upoštevati UNESCO načela,

- izobraževanje je človekova pravica.

Učenec spozna proces poučevanja in položaj učitelja, spozna svojo odgovornost za svoj intelektualni razvoj in svojo vključenost v izobraževalni proces.

Pričakovani rezultati:

- spoznati Slovenijo pri različnih šolskih predmetih,

- velika motiviranost, kreativnost, inovativnost in samostojnost malčkov/učencev/dijakov za sodelovanje v projektu,

- kreiranje zanimivih in vsebinsko bogatih ter drugačnih učnih ur,

- uporabiti različna motivacijska sredstva,

- sodelovanje malčkov/učencev/dijakov med seboj, nudenje pomoči,

- združevanje različnih talentov, kultur.

 

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...