Pojdi na glavno vsebino

Učenec poučuje: Evropsko leto mladih ali Mednarodno leto trajnostnega razvoja gorskih območij

Teme: Globalno državljanstvo, Kultura miru in nenasilja, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Ključne besede: Biotska raznovrstnost, Demokracija in pravičnost, Enakopravnost spolov, IKT, Jeziki, Okolje, Podnebne spremembe, Svoboda izražanja, Vključenost in pravičnost, Človekove pravice
Nosilec: IV. osnovna šola Celje
Vodja projekta: Ksenija Leskovšek Korber (ksenija.lk66 [afna] gmail.com)
Ciljna skupina: OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola, vrtec

Učenci se lahko preizkusijo v vlogi učitelja. Spoznajo proces poučevanja in položaj učitelja, spozna svojo odgovornost za svoj intelektualni razvoj in svojo vključenost v izobraževalni proces.

Letos lahko izbirate med dvema naslovoma: Evropsko leto mladih ali Mednarodno leto trajnostnega razvoja gorskih območij.

2022 je evropsko leto mladih, ki so zelo pomembni za boljšo prihodnost – za bolj zeleno, bolj vključujočo in digitalno Evropo. Z mnogimi priložnostmi za učenje, izmenjavo vizij, spoznavanje ljudi in sodelovanje v dejavnostih. Imeti bi morali dostop do zanesljivih informacij, ji temeljijo na dokazih, da bi lahko sprejemali ozaveščene odločitve v zvezi z okoljem in podnebnimi spremembami. Ministri in ministrice so odobrili sklepe o spodbujanju sodelovanja mladih kot akterjev sprememb za varstvo okolja.

Leto 2022 so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto trajnostnega razvoja gorskih območij. Svetovna gorska območja, od Andov prek Himalaje vse do Alp, so izpostavljena negativnim posledicam sprememb podnebja, kot so npr. taljenje ledenikov, skalni podori ali obilne padavine, kar zahteva posebej prilagojene strategije reševanja. Ker želijo Združeni narodi ozaveščenost ljudi o tej temi okrepiti, so leto 2022 razglasili za mednarodno leto trajnostnega razvoja gorskih območij, obenem pa so vse države članice, organizacije in druge deležnike pozvali, da se za sodelovanje odločijo z lastnimi dejavnostmi in projekti na to temo.

Aktivnost izvedemo v sredo,  5. 10. 2022, na svetovni dan učiteljev.

Dva teden pred dogodkom vzgojitelj /  učitelj / profesor obvestiti malčke / učence / dijake, da se lahko prijavijo za poučevanje izbranega predmeta v izbrani skupini / razredu. Po prijavi se z malčkom / učencem / dijakom dogovorite o učni vsebini, ki jo bo predstavil pred skupino / razredom. Učenec / dijak se mora na uro pripraviti s pisno pripravo, malček pa bo pomagal vzgojitelju. Učitelj, učencu, ki bo učil, svetuje in pomaga do izvedbe. Torej se malčki / učenci / dijaki za en dan prelevijo v učitelje. Učitelji so ta dan opazovalci, pomočniki in mentorji mladim učiteljem. Sodelovanje je možno tako po horizontali kot po vertikali: starejši lahko poučujejo v mlajših skupinah, nižjih razredih, poučujejo lahko tudi v paralelki. Evalvacijo poučevanja mladih izvedemo pri naslednjih urah pouka ali pri RU. K sodelovanju se lahko povabi tudi zunanje sodelavce.
Vrtčevski otroci naj pri pripravi ure sodelujejo z vzgojitelji z dajanjem svojih idej, s pripravo materiala, pri izvedbi pa naj kakšno točko ure izvedejo samostojno ali pa so pomočniki.
Projekt izvedete v svojem vrtcu, na svoji šoli.

Evalvacijo oddate do konca meseca oktobra 2022.

Pričakovani UNESCO cilji:

- ponuditi kakovostno izobraževanje s spodbudnim učnim okoljem,

- razvijati kakovostne medsebojne odnose,

- razvijati socialne kompetence (nenasilje, strpnost, sodelovanje, spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, itd.),

- spoštovanje občečloveških vrednot,

- krepiti zdravo samozavest in samopodobo,

- razviti medkulturni dialog in jezikovno raznovrstnost,

- poglobljena skrb za osebnosti razvoj vsakega posameznika,

- učenec soustvarja učni proces,

- aktivno sodelovati v svojem intelektualnem razvoju,

- izboljša komunikacijske sposobnost,

- izboljšati odnose v razredu,

- uporabiti in razviti različne učne stile,

- v proces izobraževanja vključiti štiri Delorsove stebre izobraževanja,

- upoštevati UNESCO načela.

Učenec spozna proces poučevanja in položaj učitelja, spozna svojo odgovornost za svoj intelektualni razvoj in svojo vključenost v izobraževalni proces.

Pričakovani rezultati:

- ugotoviti katere osrednje UNESCO teme projekta prevladujejo

- velika motiviranost, kreativnost, inovativnost in samostojnost malčkov/učencev/dijakov za sodelovanje v projektu,

- kreiranje zanimivih in vsebinsko bogatih ter drugačnih učnih ur,

- uporabiti različna motivacijska sredstva,

- sodelovanje malčkov/učencev/dijakov med seboj, nudenje pomoči,

- združevanje različnih talentov, kultur.

Po prejeti evalvaciji vam izdamo potrdilo o sodelovanju.

Povezava do prijavnice in evalvacije:

https://o4osce.splet.arnes.si/files/2022/06/PRIJAVNICA-UCENEC-POUCUJE-2022-23.docx

https://o4osce.splet.arnes.si/files/2022/06/KRATKA-EVALVACIJA-PROJEKTA-UCENEC-POUCUJE-2022-23.docx

Več informacij najdete na:
https://www.facka.si/ucenec-poucuje/

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...