Pojdi na glavno vsebino

Mesečnik - april 2023

3. april 2023

Pozdravljeni, člani in članice mreže Unescu pridruženih šol!

Z velikostjo naše mreže se je povečalo tudi število informacij in vprašanj, ki nas zadevajo. Vsi si želimo, da bi komunikacija med nami potekala kar se da tekoče in sprotno, zato smo se odločili za novo obliko rednega obveščanja.

Svoja vprašanja, pomisleke, pa tudi dosežke, dobra mnenja, pobude in informacije o za nas pomembnih dogodkih lahko do sredine vsakega meseca naslovite na vodjo svojega središča. Zbrane informacije in vprašanja bomo mesečno obdelali na srečanju vodij središč in članov nacionalne koordinacije. Zbirnik odgovorov in ostalih informacij vam bomo posredovali v obliki mesečnika, katerega prvi del je pred vami.

»Ko splezaš na visok hrib, ugotoviš le, da je še veliko hribov, na katere je treba splezati.«

Z besedami Nelsona Mandele vas lepo pozdravljam in se veselim naslednjih hribov, na katere bomo plezali s skupnimi močmi in zagonom.

Vika Kuštrin
vodja središča ASPnet za Primorsko


Strokovna ekskurzija v Nuremberg

Na pobudo Urada za UNESCO, generalnega sekretarja Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in nacionalnega koordinatorja ASPnet smo ob 30. obletnici delovanja slovenske mreže ASPnet v sodelovanju z nemškim nacionalnim koordinatorjem pripravili program dvodnevnega obiska slovenskih šolskih koordinatorjev ASPnet ter vodij središč ASPnet v Nemčiji. Delovno srečanje je potekalo 24. in 25. marca 2023 v Nürnbergu.

Več o ekskurziji si lahko v prispevku v rubriki Aktualno.


Vprašali ste nas, mi odgovarjamo

Na kakšen način se lahko pridobi duplikat več let starega potrdila?

Izdana potrdila za nekaj šolskih let še niso digitalizirana, zato dostop do njih ni mogoč z enim ali dvema klikoma. Raziskovanje arhiva zahteva svoj čas, zato predlagamo, da se obrnete na vodjo svojega središča. Vodje središč bodo do konca šolskega leta zbrale seznam vseh potrdil, za katere moramo izdati duplikate. Do zaključka digitalizacije bomo enkrat letno odprli arhiv ter v njem poiskali stara potrdila ter pripravili duplikate. Vodje središč sezname zberejo do 25.6.2023, duplikate potrdil pa bodo naslovnikom dostavljeni do 1.9.2023. Prosimo, da vse prošnje za duplikate naslovite na vodjo vašega središča.

Kje se naročijo table z oznako ASPnet oziroma nalepke z novim logotipom ASPnet?

Če vrtec ali šola, članica mreže ASPnet, še nima table oziroma potrebuje nalepko z novim logotipom, se obrne neposredno na izvajalca Decop d.o.o., in sicer preko elektronskega naslova decop@siol.net. V sporočilu navedite, kaj vas zanima (tabla ali nalepka) ter sporočite, da gre za ASPnet. Z izvajalcem se boste dogovorili za vse potrebno (naročilnica in podobno). Po zadnjih informacijah je cena table znašala 78,00 EUR (tabla dimenzije 600 mm x 400 mm s pritrditvenimi letvami, vijaki in poštnino), cena nalepke pa 31,40 EUR.

Zanima nas, kje so objavljeni novi logotipi, ki so del prenove celostne grafične podobe ASPnet?

Logotipi za člane in članice ASPnet v večjezični obliki (v obeh oblikah, pozitiv in negativ, v različnih formatih) so objavljeni na www.aspnet.si, pod zavihkom O mreži, Pravila delovanja, na dnu strani, pod povezavo Dodatek B: Priporočila za uporabo logotipa.

Navodila za uporabo logotipa so objavljena v priročniku Grafična pravila in smernice za uporabo logotipa Unesco.pdf

Ali je informacija o sodelujočih vrtcih in šolah pri projektih prava? Zdi se, da so na spletni strani še vedno objavljeni stari dokumenti projektov. Zaradi tega imajo vodje projektov veliko nepotrebnega dela, elektronskih sporočil, saj morajo vsakemu udeležencu pošiljati novo prijavnico, opise projektov ...

Na srečanju vodij središč v marcu 2023 smo se strinjali, da je informacija res nekoliko zavajujoča, zato smo se dogovorili sledeče:

  • vodje projekta ob prijavi projekta objavijo tudi spletno stran svojega projekta na šolski spletni strani, kjer naložijo prijavnico in obrazec evalvacijskega poročila (z drugimi besedami - prijavnica in evalvacijsko poročilo morata biti pripravljena ob prijavi projekta in v naprej objavljena na šolski spletni strani, drugače projekta evalvacijska komisija ne bo obravnavala)
  • vodja projekta ob prijavi navede tudi datum (rok), do kdaj so možne prijave, članom ASPnet pa priporočamo, da se na projekte prijavijo čimprej, priporočamo do 15.9.2023. Prijavijo se preko prijavnice, na način, ki ga predpiše vodja projekta.
  • vodje središč lahko za promocijo posameznih dogodkov oziroma rokov prijav uporabijo tudi ta mesečnik in v njem opozorijo, da se bliža rok prijave za posamezni projekt.
  • na spletni strani ob posameznem projektu pokažemo sodelujoče šole šele, ko se posamezni projekt zaključi (za potrebe arhiva, hkrati pa ta informacija tako šolskemu koordinatorju, kot tudi vodji projekta služi za navzkrižno pregledovanje podatkov).
  • na spletni strani www.aspnet.si so tako objavljeni le napovedniki projektov in poročila preteklih projektov, ki jih izvajajo sodelujoči vrtci in šole.

Vsem vodjem projektov je omogočeno, da za projekte, ki se izvajajo v šolskem letu 2022/2023 dodajo povezavo do svoje šolske spletne strani, kjer so na voljo evalvacijska poročila, oziroma oddajo poročilo. Preostale spremembe pa bodo implementirane do oddaje prijavnic za projekte, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2023/2024.


Dediščina v rokah mladih

Kot ste bili že obveščeni s strani vodij središč, je do konca meseca aprila 2023 potrebno oddati naslov za projekt, s katerim boste sodelovali, ter kratek opis (v slovenskem jeziku) s fotografijami.

Sodelovanje v projektu je za vse člane mreže ASPnet obvezno. Pri projektu lahko sodelujejo tudi kandidate za člane, vendar njihovi prispevki ne bodo objavljeni v tiskani publikaciji.

Vodje središč bodo na www.aspnet.si vnesle naslov vašega projekta in enega koordinatorja projekta za posameznega člana ASPnet, ki bo pripravil prispevek in ki bo s strani nacionalnega koordinatorja za koordiniranje projekta na šolski ravni prejel tudi potrdilo o strokovnem sodelovanju.

Do konca šolskega leta boste koordinatorji morali pripraviti še gradivo za eno učno uro ali projekt, ki bo povezan z izbrano dediščino in bo objavljen na spletu. Nekateri ste izrazili željo, da bi objavili več različnih učnih ur ali gradiv za projekte, kar pozdravljamo, zato bomo omogočili oddajo več gradiv, če bodo le te kvalitetno pripravljene. Za primer lahko pogledate spletno stran Vidra.si, kjer so objavljena gradiva za pripravo učnih ur, povezanih z učenjem računalništva v osnovni šoli.


Praznovali smo

22. marec 2023: Svetovni dan vode

Ob svetovnem dnevu vode nam generalna direktorica UNESCA Audrey Azoulay sporoča (odlomek iz poslanice):

Voda ni samo vir vsega življenja, ampak je tudi temelj za zdravje in razvoj naših družb. Voda je tako na stičišču ciljev UNESCA in Združenih narodov: saj kako se lahko dobro učimo, ostanemo zdravi in gradimo svet miru in pravičnosti, v svetu, ki je žejen ali oboleva zaradi pitja vode, ki ni primerna za uživanje? Kljub temu danes po podatkih Združenih narodov 2 milijardi ljudi nima dostopa do vode.

Zato je nujno ukrepati, zagotoviti dostop do vode in sanitarij za vse - toliko bolj nujno, ker so posledice podnebnih sprememb že občutne, zaradi česar grozi poslabšanje suš, še večjega pomanjkanja vode ter večji obseg in pogostost poplav.

25. marec 2023: Gušti od anbot (Hrana nekoč)

25. marca je potekalo odprtje zunanje razstave z naslovom Gušti od anbot (Hrana nekoč). Razstavo je pripravilo piransko društvo Anbot, na ogled pa bo predvidoma dve leti. Razstava fotografij je locirana na prostem, in sicer pod bernardinskimi arkadami (med Piranom in Portorožem). Vsaka fotografija na izviren način  predstavlja tradicionalno primorsko jed ter je opremljena s kodo, ki vas popelje do recepta za pripravo prikazane jedi.

Vabljeni k ogledu razstave!

Posnetek otvoritve razstave:


Napovednik za april 2023

15. april: Globalni okvir za kulturno umetnostno vzgojo in izobraževanje (Alliance for Arts Education - Survey on Culture and Arts Education for teachers and educators)

ASPnet vabi vzgojitelje in učitelje, da sodelujemo in zagotovimo svoj neprecenljiv prispevek v raziskavi o umetniškem izobraževanju, ki ga izvaja UNESCO. Namen raziskave je zajeti širok krog učiteljev in vzgojiteljev, da bi pridobili podatke o njihovih pogledih na izzive in potrebe v zvezi s kulturno in umetnostno vzgojo. Raziskava se je pričela na svetovnem vrhu o umetniškem izobraževanju WAAE (World Alliance for Arts Education) v Funchalu med 1. in 3. marcem 2023 in bo na spletu ostala aktivna do 15. aprila 2023, nato pa bo WAAE pripravila analitično poročilo o splošnih ugotovitvah.

World Alliance for Arts Education - Survey on Culture and Arts Education (unesco.org)

20. april: Zbiranje gradiv dobre prakse o digitalnih inovacijah in umetni inteligenci v izobraževanju

ASPnet in IITE (UNESCO Institute for Information Technologies in Education) vabi vrtce in šole, da delijo gradivo študij primerov o šolskih kompetencah na področju digitalnih inovacij in umetne inteligence v izobraževanju. Študije primerov bodo objavljene v prihajajoči publikaciji, ki jo skupaj pripravljata IITE in ASPnet o spodbujanju izgradnje zmogljivosti IKT in odprtega izobraževanja v dobi umetne inteligence in digitalnih tehnologij.Prosimo, da pošljete foto in video gradivo, ki ponazarja uporabo IKT in digitalnih inovacij ter nastajajoče prakse v šoli. V idealnem primeru bi se videoposnetek in fotografija morala osredotočiti na študente »v akciji« in ne samo na poziranje. Študentom mora pokazati uporabo te inovacije v naravnem okolju (npr. učilnici). Primeri gradiv: uporaba orodij IKT ali umetne inteligence pri izvajanju tečaja (sinhrono, na primer Zoom, Teams in tako naprej) ali drugih orodij za omogočanje interakcije v razredu, uporaba orodij IKT in umetne inteligence za ustvarjanje podatkov o učnih potrebah za prilagajanje učenja in sprejemanje odločitev na podlagi boljših informacij. Ta gradiva pošljite do 20. aprila 2023.

25. april - srečanje šol udeleženk v nacionalnem ASPnet projektu z naslovom Ko bi jaz vedela!

Doživljanje ljudskega izročila nekoč in danes. Srečanje bo potekalo na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor in je namenjeno mreženju, spoznavanju, sodelovanju in ustvarjanju. Popestrili ga bodo s kulturnim programom, pri katerem lahko sodelujete tudi vi z vašimi učenci, dijaki, otroki, starostniki ... Po uvodnem delu bo na voljo več delavnic, v katere se bodo udeleženci razporedili po interesih. Več informacij najdete na njihovi spletni strani ali pa kontaktirate ga. Natašo na elektronski naslov natasa.bauman@ses-mb.si.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...