Pojdi na glavno vsebino

DRUGAČNOST NAS BOGATI

Teme: Trajnostni življenjski slog
Ključne besede: Demokracija in pravičnost, Diskriminacija, Enakopravnost spolov, Migracije in begunci, Naučiti se živeti skupaj, Solidarnost, Toleranca, Vključenost in pravičnost
Nosilec: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Vodja projekta: Katja Žibert (katja.zibert [afna] os-skocjan.si)
Ciljna skupina: vrtec, OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola

S projektom Drugačnost nas bogati želimo učence ozavestiti o pomenu medkulturnega učenja in dialoga, strpnosti, sodelovanja v vse bolj raznoliki družbi ter pomenu miru in spoštovanju človekovih pravic. Učence želimo z izkustvenim učenjem ozavestiti in pripraviti na življenje v sodobni, vse bolj medkulturni družbi. V projekt želimo vključiti naslednje teme: Izobraževanje za trajnostni razvoj, globalno zbliževanje kultur, otrokovo pravice mir in človekove pravice. Projekt je zasnovan na dveh dejavnostih, ki se medsebojno prepletata in dopolnjujeta s ciljem zavedanja, da nas drugačnost bogati ter s poudarkom na VZGOJI ZA EMPATIJO, ALTRUIZMU in MEDSEBOJNEM SODELOVANJU. Cilj projekta je učencem približati DRUGE KULTURE, NARODE TER SVET DRUGAČNIH, jih učiti in naučiti strpnosti, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja, nenasilnega reševanja konfliktov, predvsem pa življenja brez predsodkov, spoštovanja drugih kultur in življenja v družbi brez meja.

Drugačnost nas bogati

Projekt prijavljamo že šesto šolsko leto. Prijavljenim šolam in vrtcem bo ponujeno, da se v projekt vključijo na daljavo ali v živo. Iskali bomo tudi partnerje v tujini.

Možnost prijav bodo imele sodelujoče šole, vrtci in zavodi Unesco mreže pridruženih šol. Prijave na projekt bodo potekale preko prijavnic, ki bodo dostopne na spletni strani www.aspnet.si/projekti/Drugačnost nas bogati/  ter na spletni strani šole pod zavihkom Projekti/Unesco/Drugačnost nas bogati. Prav tako bodo vabilo s prijavnico dobili vsi (člani Unesco mreže pridruženih šol) po elektronski pošti.

Udeleženci bodo prijavnice poslali na elektronski naslov koordinatorja projekta: katja.zibert@os-skocjan.si. Prijave bomo zbirali do vključno 15. oktobra 2021.

Na spletni strani Unesco mreže pridruženih šol, kot tudi na spletni strani šole bo objavljen opis projekta ter predvidene dejavnosti. Prav tako bo opis del vabila, ki ga bodo dobili člani mreže in parterji drugih držav.

Projekt bo potekal celo leto, od septembra do maja. Dejavnosti projekta bodo potekale v okviru pouka, dni dejavnosti, izbirnih predmetov in interesnih dejavnostih.

Prijavljene šole in vrtci bodo dejavnosti izvajali na svojih šolah ter poslali poročila s fotografijami o izvedenih dejavnostih ter spletno povezavo, kjer bodo objavljali svoje dejavnosti. Izdelki in fotografije bodo vključeni tudi v razstavo ob zaključku projekta. Projekt se zaključi 21. 5. 2022, na dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj.

S projektom Drugačnost nas bogati želimo učence ozavestiti o pomenu medkulturnega učenja in dialoga, strpnosti ter sodelovanja v vse bolj raznoliki družbi ter pomenu miru in spoštovanju človekovih pravic. Učence želimo z izkustvenim učenjem ozavestiti in pripraviti na življenje v sodobni, vse bolj medkulturni družbi.

V projekt želimo vključiti naslednje teme: Izobraževanje za trajnostni razvoj, globalno zbliževanje kultur, otrokovo pravice ter mir in človekove pravice.

V projektu sledimo cilju 4.7 izobraževanje za trajnostni razvoj in globalno državljanstvo, torej sledimo temu, da do leta 2030 vsi učenci pridobijo znanje in veščine, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, med drugim z izobraževanjem za trajnostni razvoj in trajnostni način življenja, človekove pravice, enakost med spoloma, spodbujanje kulture miru in nenasilja, spodbujanje medsebojnega sodelovanja, državljanstvo in spoštovanje kulturne raznolikosti ter prispevek k trajnostnemu razvoju kulture.

Projekt je zasnovan na dveh dejavnostih, ki se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo s ciljem zavedanja, da nas drugačnost bogati ter s poudarkom na VZGOJI ZA EMPATIJO, ALTRUIZMU in MEDSEBOJNEM SODELOVANJU.

Cilje projekta je učencem približati DRUGE KULTURE, NARODE TER SVET DRUGAČNIH, jih učiti in naučiti strpnosti, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja, nenasilnega reševanja konfliktov, predvsem pa življenja brez predsodkov, spoštovanja drugih kultur in življenja v družbi brez meja.

  1. DEJAVNOST NA DALJAVO: Želimo si, da bi učenci preko sodelovanja z drugimi krepili področje socialnega zavedanja in odnosnih spretnosti. Ko se družijo in sodelujejo, krepijo svojo sposobnost empatije in zavzemanja perspektive drugih. Za vsako sodelovanje in dobre medosebne odnose potrebujemo spretnosti jasnega sporočanja in aktivnega poslušanja. Učence tekom celega šolskega leta spodbujamo, da si nudijo medsebojno pomoč pri različnih dejavnostih (učna pomoč, sodelovanje pri oblikovanju oddelčnih aktivnosti…), spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje (pomoč starejšim), pomoč pri vsakodnevnih hišnih opravilih ter sodelovanje starejših učencev z mlajšimi (prijateljski razredi, tutorstvo).

 

  1. DEJAVNOST V ŽIVO: Želimo, da se učenci pobližje spoznajo z ljudmi z motnjo v duševnem razvoju. Uporabniki VDC-jev so občutljiva in ranljiva populacija. Naloga ne samo tamkajšnjega tima zaposlenih, pač pa celotne družbe, je spoštovanje človeškega dostojanstva in dobro počutje uporabnikov. Spodbujati moramo naravnanost k temu, da ljudem z motnjo v duševnem razvoju ponujamo možnosti in priložnosti za aktivno udejstvovanje v družbi. Na ta način bodo doživljali zadovoljstvo, pridobivali na občutku lastne vrednosti ter krepili občutek, da znajo in zmorejo sami. Zato bomo varovance VDC Novo mesto povabili v našo sredino, jih bolje spoznali in za njih pripravili kratek kulturni program. Šola, ki se odloči za sodelovanje v živo, na dan 21. 5. 2022, sodeluje na dejavnostih na OŠ Frana Metelka Škocjan. Sodelujoči učenci (največ 3 iz prijavljene šole + mentor) dan preživijo z varovanci VDC Novo mesto, na delavnicah in predavanjih.

Projekt bomo zaključili 21. maja 2022, na svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. Takrat sodelujoče šole oddajo tudi evalvacijsko poročilo o poteku izvedbe projekta. Sodelujoče šole pridobijo tudi potrdilo o sodelovanju. 

K projektu se bodo udeleženci lahko preko prijavnice prijavili do vključno 15. oktobra 2021 na e-naslov:    katja.zibert@os-skocjan.si

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...