Pojdi na glavno vsebino

Platforma raznolikosti

Osrednja tema: Materni jezik
Sorodne teme: Trajnostni način življenja, Vrednote in stališča
Nosilec: Osnovna šola Fokovci
Ciljna skupina: OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola, vrtec

 V okviru projekta skozi različne teme že več let zasledujemo predvsem naslednje cilje, ki smo jih v šolskem letu 2019/20 uresničevali skozi temo NAREČJA: 

- približali smo  del kulturne dediščine, ki se nanaša na jezikovno pestrost narečij, mladim in poudarili pomen ohranjanja te dediščine  (npr. spoznali so raznolikosti narečij, povezanost narečij z okoljem, ki se odraža v rabi narečnih izrazov za posamezne dejavnosi, narečno literaturo in usvarjanje v narečju);

‒ osmislili smo vlogo in pomen informacijsko-komunikacijske tehnologije kot učnega sredstva in sredstva širjenja informacij, s tem ko pa so učenci pripravljali gradiva, ki smo jih objavili na platformi, pa so razvijali svoje znanje na tem področju;

‒s skupnimi delavnicami smo krepili povezanost v mreži, njeno prepoznavnost in sodelovanje z lokalnim okoljem (npr. vključevanje društev).

V tem šolskem letu je projekt potekal na daljavo in v živo kot oblika druženja v delavnicah. Na temo narečij so na šolah nastale zanimive delavnice in druge ativnosti (literarna srečanje z ustvarjalci v narečju, obiski starejših in pogovori z njimi v narečju, sodelovanja z dialektologi, razvijanje kreativnosti z literarnimi in video delavnicami), s katerimi so mentorji vključevali posameznike in skupine iz svoje okolice in tako vzpodbujali medgeneracijeske vezi in povezanost šol z okoljem. Večino dejavnosti so šole vključevale v pouk, dneve dejavnosti ali interesne dejavnosti (sloveščina, krožki narečja, kulturni dnevi, projektne naloge).

Nastale prispevke smo objavili na naši platformi http://platforma-os-fokovci.splet.arnes.si/narecja-20192020/. V okviru skupnega srečanja pa smo se povezali z OŠ Muta, ki že leta promovira in spodbuja narečno ustvarjalnost mladih preko razpisanega literarnega natečaja. Za nagrajence natečaja in Unesco šole smo pripravili zaključno prireditev v obliki ustvarjalnih delavnic (lectarstvo, zeliščarstvo, narečno literarno in likovno ustvarjanje), h katerim smo povabili zunanje sodelavce, ter zaključne kulturne prireditve in razstave nagrajenih del. https://www.os-fokovci.si/project/vsaka-vas-ima-svoj-glas-20192020/

V prihodnje želimo s projektom nadaljevati in bogatiti postavljeno platformo z gradivi, vezanimi na naravno in kulturno dedišino, ki jih bodo pripravljali učenci z uporabo IKT.

 

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...