Pojdi na glavno vsebino

Meja - naša preteklost in naša skupna evropska prihodnost

Osrednja tema: Trajnostni način življenja
Sorodne teme: Demokracija, Okolje, Solidarnost, Trajnostni način življenja, Vrednote in stališča
Nosilec: Gimnazija Nova Gorica
Ciljna skupina: OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola

Opis projekta

Življenje na Goriškem je tesno povezano z mejo, ki že dolga desetletja ločuje romanski in slovanski svet. Slovenci, Italijani in Furlani ponovno odkrivamo enoten prostor, ki ga je meja v 20. stoletju nasilno razdelila in ga je proces združevanja Evrope v sicer različnih zgodovinskih okoliščinah ponovno združil. Kot člen v mreži, ki je odprta navzven, se moremo tudi sami odpirati drugim in samim sebi. Projekt, ki ga vodimo povezovalno spodbuja ustvarjalnost več dijakov, več učiteljev in več mentorjev. Mladi skozi delo v projektu Meja utrjujejo zavest o pomenu sodelovanja v mreži. Kot njeni dragoceni in potrebni členi pridobivajo izkušnjo skupnega učenja, raziskovanja, prijateljevanja z elementi zavezništva. S pomočjo načela prepoznavanja drugih preko sebe spoznajo lastno notranjo moč in kvaliteto, ki jo lahko ponudijo drugim in tako nastopajo veliko bolj samozavestno. Marsikatero vrednoto, ki krasi druge, lahko vgradijo v lastni sistem vrednot.

Osrednji dogodek bo potekal na Cerju. Svetovni dan miru bomo obeležili s športno-kulturnimi dejavnostmi ob Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Projekt Meja ima za glavni cilj krepitev strpnosti v medsebojnih odnosih, posledično sprejemanje drugačnosti in iskanje oblik sodelovanja. Dijaki s sodelovanjem v projektu pridobivajo in poglabljajo znanje na področju nacionalne kulturne in naravne dediščine.

Poleg Gimnazije Nova Gorica bodo dogodek soorganizirali še Društvo TIGR Primorske, Občina Miren-Kostanjevica in Društvo žena Miren-Orehovlje.

Na Cerju se bodo zbrali učenci in dijaki vseh Unesco šol Slovenije in povabljene šole iz tujine. Ustvarjali bodo v različnih delavnicah in športnih aktivnostih. Vsi skupaj bodo prisluhnili zaključni prireditvi s proslavo ter posadili drevo miru v okviru mednarodnega projekta ENO Tree Planting Day. Naši dijaki bodo sodelovali tudi na kulturni prireditvi na državni proslavi, ki bo na Cerju dan kasneje.

Pričakovani cilji in rezultati

Projekt Meja se skozi različne aktivnosti odvija čez celo šolsko leto. Vsem našim dijakom omogočamo kvaliteten pouk, organizacijo raznolikih delavnic, ki jim omogočajo širiti in poglabljati znanja s pomočjo domačih kot tudi tujih mentorjev. Prav tako dijakom omogočamo pripravo na različna tekmovanja in srečanja tako doma, kot tudi v tujini. Dijakom omogočamo različne oblike dela, kjer jim je omogočeno izražanje, pisanje, nastopanje, izdelovanje najrazličnejših izdelkov. To jim omogoča tudi sodobno opremljena šola s specializiranimi učilnicami, knjižnico, čitalnico, kotički za ustvarjanje ipd.

Dijakom tudi omogočamo, da se vključujejo v inovatorske projekte (fizikalni sefi, podjetniške delavnice).

Dodana vrednost je tudi srečevanje in delo z vrstniki iz slovenskih in italijanskih šol v zamejstvu (Eno mesto – dva naroda). Zanimiva je tudi možnost izmenjav z dijaki iz različnih držav v okviru Erazmus+ projektih.

Vsi dijaki imajo možnost, da se tudi v svojem prostem času glede na svoje želje in sposobnosti vključujejo v številne kakovostne kulturne (Mladinski oder), umetniške in druge dejavnosti (Šola ambasadorka EP).

Skupna prireditev omogoča mladim, da na drugačen, sproščen način usvajajo nova znanja in jim omogoča, da pokažejo ali udejanjijo svoje potenciale in znanja (nastopi, pisanje, risanje,…).

Rezultati projekta so poglobljeno znanje kot tudi slike, fotografije, različni izdelki, publikacije ipd.

Izobraževanje je temelj za trajnostni razvoj in ključni pripomoček za spremembe vrednot in stališča, spretnosti, vedenja in načina življenja, ki je v skladu z načeli trajnostnega razvoja naše družbe. V okviru projekta bodo dijaki bolje razumeli družbene institucije in njihovo vlogo pri spremembah in razvoju, spodbujali socialno pravičnost, uresničevanje človekovih pravic. Ozaveščali se bodo o virih našega naravnega okolja in njihovi ranljivosti ter vplivu človekovega delovanja na okolje. Prav tako bodo razumeli vpliv gospodarske rasti na družbo in okolje.

Glavni cilj projekta Meja pa je prav tako krepiti vzgojo za demokracijo, državljansko odgovornost, kritično razmišljanje, strpnost in nenasilno reševanje konfliktov.

Časovnica

Delo v projektu Meja poteka tako, da vključuje vse štiri stebre izobraževanja. Prvi steber  razvijamo s kvalitetnim poukom, organizacijo delavnic, možnostjo širjenja znanj s pomočjo tujih strokovnjakov, preverjanja na različnih tekmovanjih in srečanju mladih. Drugi steber razvijajo dijaki skozi različne oblike dele, ki jim omogoča nastopanje, izražanje, pisanje, izdelovanje izdelkov, sodelovanje v inovatorskih projektih, raziskovalnih delavnicah ipd. Tretji steber razvijamo z intenzivnim sodelovanjem s šolami v zamejstvu in z italijanskimi šolami preko stalnih izmenjav in projektov. Sodelujemo tudi s šolami iz drugih držav v okviru Erazmus + projektov.  Četrti steber je viden v delu vzgojno-izobraževalnega procesa. Poskrbimo za različne obeležitve (Dan maternega jezika, tujih jezikov, holokavsta, Evrope, miru, državnosti ipd. in kulturni praznik. Tako dvigujemo zavest in zavedanje dijakov o sebi in o svetu, v katerem živijo. Smo tudi Šola ambasadorka EP in dijaki ambasadorji promovirajo pomen evropskih vrednot.

Dijaki se vključujejo v projekte, ki jih razpisujemo na šoli preko prijavnic. Vsak mentor jim predstavi delo, omogoči rabo gradiva (šolska knjižnica, spletna učilnica,…). Delavnice potekajo na šoli, na zunanjih institucijah, na terenu, v tujini ipd.

Glavna prireditev poteka tradicionalno ob Dnevu miru na Cerju.  Organiziramo ga v sodelovanju z društvom TIGR, občino Miren-Kostanjevica in ostalimi lokalnimi društvi v občini.

Prireditev je razdeljena na dva dela (prva je mednarodno srečanje mladih pri različnih aktivnostih, drugi pa sodelovanje na državni proslavi s kulturnim programom). Vzgoja za mir in nenasilje poteka pri naravoslovnih kot pri družboslovnih predmetih preko celega leta.

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...