Pojdi na glavno vsebino

Mesečnik - junij 2023

29. maj 2023

Pozdravljeni, člani mreže Unesco pridruženih šol!

Naše šolsko leto se počasi bliža koncu in s tem bogati zapisi naših izkušenj ob obuditvi kulturne in naravne dediščine dobivajo končne oblike in slikovne predstave naših skupnih oživitev, ki bodo objavljene v zborniku.

Čudovito je opazovati mlade, kako z zanimanjem poslušajo in raziskujejo svoje okolje in kako s spoštovanjem zrejo v našo preteklost.

V našem junijskem mesečniku bomo ponovno odgovarjali na vaša vprašanja, sprejemali vaše pobude in dobre ideje.

Naj nam misel vedno preveva, da sami ustvarjamo svojo realnost, tkemo jo z drobnimi nitmi spoštovanja, ljubezni in sprejemanja.

Naj zaključim s Pavčkovim verzom:

Na svetu si, da gledaš sonce,
na svetu si, da greš za soncem,
na svetu si, da sam si sonce.

Nina Hvala Klančič,
vodja središča ASPnet za osrednjo Slovenijo


Vprašali ste nas, mi odgovarjamo

Naša šola sodelovanje pri projektu Dediščina v rokah mladih. Zanima nas, ali bomo vodje tega projekta na šoli prejeli potrdilo o strokovnem sodelovanju in kako bo ovrednoteno.

Vsaka šola, ki sodeluje pri projektu, je morala določiti eno osebo, ki na šoli skrbi za izvedbo projekta - tj. vodjo projekta. Ta oseba (vodja projekta) prejme potrdilo o strokovnem sodelovanju, ki bo ovrednoteno z dvema točkama (za osnovne in srednje šole po 20. členu, b točka, 7 alineja).

Potrdilo bo prejela oseba, ki bo oddala krajši povzetek (v dolžini največ 1100 znakov s presledki), poleg tega pa bo do konca septembra 2023 (30.9.2023) potrebno oddati še digitalno različico gradiv za prijavljeni projekt, ki bo vključevala tudi delovne liste oziroma drugo gradivo za izvedbo učne ure ali projekta.

Izobraževanje oziroma webinar za pripravo delovnih listov (in ostalega gradiva) bo potekalo sredi meseca junija 2023 pod vodstvom ga. Nine Novak, strokovne sodelavke Zavoda za šolstvo Maribor.

Predlagam, da se tudi Unescova mreža aktivno vključi v krepitev trdnih in podpornih medsebojnih odnosov, poudarjanja pomena nenasilne in podporne komunikacije, tudi bralne kulture, pisanje z roko … - skratka vseh področij, ki so v zadnjem mesecu posebej izpostavljana v izogib in kot podporo odraščajoči populaciji pred nekontroliranimi oziroma nasilnimi dejanji. Mladi potrebujejo čim več priložnost, da so sprejeti, občutijo samozavest, doživljajo občutek uspeha, se lahko izkažejo v različnih okoljih, da vadijo spoštljivost, besede prosim in hvala, da dojemajo, da ima vsak izmed nas svoj zemljevid sveta.

Unesco projekti so sicer, kolikor jih poznam, večinoma že podporni, menim pa, da ne bi bilo odveč zavedanje in ubeseditev, kaj vse Unesco dejavnosti še lahko krepijo in katere priložnosti vse naše Unesco delovanje ponuja.

Člani Unescove mreže pridruženih šol predlog podpiramo. V prihodnjem šolskem letu bo tema "Kultura miru" v kateri bodo zajete tudi vse zgoraj predlagane vsebine. Tema bo podrobnejše predstavljena 20. in 21. oktobra 2023 na srečanju šolskih koordinatorjev. 


Dediščina v rokah mladih

Opozarjamo, da morajo biti povzetki v dolžini največ 1100 znakov s presledki objavljeni in shranjeni do 31.5.2023.


Roki za oddajo poročil za šolske koordinatorje, vodje projektov in vodje središč ter za prijavo novih projektov

Kot smo opozorili že prejšnji mesec in smo se dogovorili v Kapeli, na našem letnem srečanju, so roki naslednji:

  • 30. 6. 2023: šolski koordinatorji oddajo letno poročilo za svojo šolo
  • 30. 6. 2023: vodje projektov oddajo poročilo za svoj projekt (to lahko storijo že prej, čez celo šolsko leto)
  • 30. 6. 2023: vodje projektov oddajo najavo projekta za šolsko leto 2023/2024
  • 7. 7. 2023: vodje središč oddajo poročilo za svoje središče
  • 18. 8. 2023: sestanek evalvacijskih komisij
  • 21. 8. - 25. 8. 2023: morebitni rok za dodatne obrazložitve, dodatno dokumentacijo za evalvacijsko komisijo

Obisk beneške pisarne Unesca

Obisk  Unescove regionalne pisarne v Benetkah spada v okvir 30. obletnice delovanja ASP mreže Unescu pridruženih šol Slovenije, obenem pa sovpada s proslavljanjem 70. obletnice delovanja svetovne mreže Unescu pridruženih šol. Namen obiska je bil, da se člani delegacije seznanijo z delovanjem regionalne pisarne in iskanje priložnosti za mednarodno povezovanje na regijski ravni (JV Evropa). Obenem pa smo imeli priložnost, da predstavimo kratko zgodovino delovanja slovenskih članov ASPnet s poudarkom na delovanju mreže v zadnjih letih in načrtih za prihodnje.

Regijska pisarna je dobro seznanjena z delom slovenske Nacionalne komisije za UNESCO ter delovanjem slovenske mreže Unescu pridruženih šol, poznajo naše dosežke in delo v nacionalnih in mednarodnih projektih. Direktorica beneške regijske pisarne ga. Ana Luiza M. Thomson-Flores je poudarila pomen povezovanja šol v regiji (na narodni in mednarodni ravni), kajti le na takšen način so možne izmenjave dobrih praks. Verjame, da so nacionalne mreže dobro delujoče in primerna podstava za uresničevanje doktrine in ciljev Unesca v osnovnih in srednjih šolah.

Preko spleta nas je iz Pariza pozdravila tudi mednarodna koordinatorica ASPnet ga. Julie Saito, ki je v uvodnem nagovoru izpostavila pomen delovanja ASPnet, še posebej pa je pohvalila delo slovenske mreže ASPnet in prizadevanja za uresničevanje mednarodnih projektov, kot sta Prihodnosti izobraževanja (Futures of Education), Zelenimo izobraževanje (Greening Education Partnership), h kateremu se je Slovenija nedavno tudi uradno pridružila in nam zaželela uspešno delo v prihodnje. 

Srečanje smo zaključili s skupinskim fotografiranjem. Nacionalni koordinator je direktorici beneške pisarne izročil simbolično darilo: primer slovenske čipke, ki je bila pred letom vpisana na svetovni seznam nesnovne kulturne dediščine. Srečanje je bilo izjemno koristno, saj smo temeljito spoznali delo beneške pisarne in področja, s katerimi se ukvarjajo. Opazili smo veliko priložnosti za nadaljnje sodelovanje, zlasti na področju uporabe izobraževalnih virov za izobraževanje učiteljev. Hkrati pa razmišljamo tudi o možnih pobudah, ki bi jih lahko izvedli v sodelovanju na regionalni ravni.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...