Pojdi na glavno vsebino

Središče ASPnet za Spodnje Podravje

Sedež središča ASPnet za Spodnje Podravje od 1. 9. 2022 dalje je na naslovu Šolskega centra Ptuj, Strojna šola!

Leta 1997 se je na Gimnaziji Ptuj začelo tkanje mreže, ki so se ji po letu 2002 pridružili še ostali člani.

Po številu članov smo manjše središče, vendar po številu aktivnosti enakovredni velikim. Razlikujemo se po stopnjah izobraževanja, po vsebini programov, okolju, v katerem delujemo, po izkušnjah in izzivih, a smo povezani in v tej različnosti se dopolnjujemo ter učimo drug od drugega.

Cilji trajnostnega razvoja in globalno učenje so pri vseh članih središča pomemben del vzgojno-izobraževalnega procesa. Najpogostejše teme so človekove pravice, medkulturni dialog, enakost, mir in nenasilje, naravna in kulturna dediščina, skrb za okolje ter podnebne spremembe, pitna voda, ločevanje odpadkov, zdrav način življenja, medgeneracijsko povezovanje in veščine podjetnosti. Vključujemo jih v redno delo, obšolske dejavnosti, projekte in mednarodno povezovanje. Prizadevamo si, da v duhu UNESCO poteka vsak šolski dan v letu in da so omenjeni cilji sistematično umeščeni v vsakodnevni učni proces, da mentorji razvijamo sposobnost samorefleksije in se zavedamo svojega vpliva na mlade v učnem procesu. Pri uresničevanju teh ciljev se srečujemo tudi z vprašanji, kako mlade usposobiti za spopadanje s kompleksnostjo problematik v globalizira­nem svetu, kako razviti kritično razmišljanje in jih aktivirati pri gradnji mirne, pravične in trajnostne prihodnosti.

Člani središča na rednih srečanjih skupaj oblikujemo program in vizijo dela središča. Tradicionalno načrtujemo in izvedemo eno skupno aktivnost vseh članov, povezujemo pa se tudi pri izvedbi podobnih dejavnosti vsak v svojem zavodu, a s skupnimi cilji. Vsakoletni praznik središča je druženje na Teku mladih UNESCO ASPnet, ki je bil v tem šolskem letu zaradi slabih vremenskih razmer prestavljen na oktober 2019. 

Čeprav smo majhno središče, pomembno prispevamo k prepoznavnosti mreže v celotnem slovenskem prostoru in tujini. K temu nedvomno prispeva tudi organizacija vseslovenskih projektov Tek mladih UNESCO ASPnet in konferenca GimMUN za celotno slovensko mrežo ASPnet in za mrežo šol iz tujine. Člani mreže ASPnet simbole dosledno uporabljamo pri promociji svojih aktivnosti in poudarjamo pripadnost mreži ASPnet tudi v mednarodnih projektih ter širimo pomen vrednot UNESCO ter možnosti za sodelovanje v narodnih mrežah tudi na mednarodni ravni.

V tem šolskem letu se je dijakinja našega središča udeležila mednarodne konference mreže ASPnet Agrosphere 2019 v Magnitogorsku v Rusiji.

Vsi člani aktivno sodelujemo v številnih projektih in dejavnostih mreže ASPnet ter širimo načela UNESCO tudi v drugih projektih. Povezujemo se v lokalnem okolju in sodelujemo z institucijami, ki se vsebinsko navezujejo na vsebine mreže ASPnet, sodelujemo s Platformo mladih UNESCO, v aktivnostih, ki jih razpiše svetovna mreža ASPnet, z Uradom za UNESCO in Društvom za ZN. 

V središču s šestimi člani smo zelo motivirani za delo in se veselimo novih priložnosti ter izzivov.

Sedež središča

Šolski center Ptuj, Strojna šola

Vključene šole in vrtci

Vodja središča

Janja Šterbal Vindiš Janja Šterbal Vindiš

.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...