Pojdi na glavno vsebino

Zgodovina mreže

1992

Prihod beguncev iz Bosne in Hercegovine v Piran.

Prva UNESCO ekspertna skupina v Sloveniji, na obisku na OŠ Cirila Kosmača Piran: Jan Martenson (posebni odposlanec generalnega direktorja UNESCO), Peter Higginson (sektor za izobraževanje), Aleksander Sannikov (sektor za izobraževanje), Lena Saleh (sektor za izobraževanje).

1993

Ob obisku druge UNESCO ekspertne skupine na OŠ Cirila Kosmača Piran je bil izveden tridnevni seminar za ravnatelje slovenskih šol in šol za begunce iz BiH, ki so imele organizirano izobraževanje v Sloveniji.

Predavatelji iz UNESCO: Elizabeth Khawaykie (mednarodna koordinatorica ASP mreže), Bruno Brauer (didaktik - Nemčija, UNESCO), Peter Higginson in Alexander Sannikov (UNESCO - sektor za izobraževanje), Zofija Klemen Krek (Urad RS za UNESCO), Andreja Hočevar, Andreja Barle in Mira Topič (Ministrstvo za šolstvo in šport), Anica Kos Mikuž (Svetovalni center za otroke) in ravnatelja piranske šole: slovenske in begunske - Alenka Aškerc Mikeln in Mustafa Kuštrić.

Piranska ravnatelja sta predstavila projekt »Vzgoja in izobraževanje za mir in sobivanje v multikulturni družbi«, ki je postal model v UNESCO projektu SHARE (Scheme of Humanitarian Assistance for Refugee Education).

OŠ Cirila Kosmača prejme listino o pristopu v UNESCO ASP mrežo.

1994

OŠ Cirila Kosmača Piran je organizirala 1. mednarodni izobraževalno raziskovalni tabor Korenine in krila (International Camp in Piran, ICP), ki je pomenil začetek medšolskega sodelovanja v ASP Slovenije.

1996

Mednarodni tabor Korenine in krila (International Camp in Piran) je bil uvrščen med vodilne oz. t.i. flagship projekte v Priročniku za nacionalne koordinatorje mednarodne Unesco ASP mreže.

Izid knjige Učenje: Skriti zaklad - Poročilo Mednarodne komisije o izobraževanju za 21. stoletje, ki jo je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport. Knjigo so prejele vse šole v Sloveniji.

Na pobudo dr. Edvarda Kobala, direktorja Slovenske znanstvene fundacije, je bila v Kulturno-informacijskem centru Križanke v Ljubljani organizirana prva predstavitev vključitve Slovenije v UNESCO ASP gibanje ter delovanja begunske šole v Piranu.

Mednarodna konferenca UNESCO klubov vzhodne Evrope v Levoči, Slovaška; udeležili sta se jo Dragica Milojević in Martina Kroflič, OŠ Frana Kranjca Celje in predstavili Mednarodni Unesco tabor Piran, UNESCO ASP v Sloveniji in UNESCO kulturno dediščino v Sloveniji (Škocjanske jame).

1997

Na pobudo šolskega ministrstva je bila na državni seminar za vse ravnatelje osnovnih šol (Bled) prvič uvrščena tema Unesco šole in njihova vloga. Tematiko je predstavila nacionalna koordinatorica Alenka Aškerc Mikeln.

Prva uradna podelitev certifikatov članstva ASPnet. Certifikate je podelila direktorica Urada RS za UNESCO, gospa Zofija Klemen-Krek, v Avditoriju Portorož petnajstim novim šolam (8 osnovnih in 7 srednjih).

Generalni direktor UNESCO Federico Mayor je decembra 1997 obiskal slovensko ASP mrežo na Osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu. Ob tej priložnosti je posadil oljko v piranskem Mednarodnem parku prijateljstva. Ogledal si je predstavljene dejavnosti, se pogovarjal z mladimi in učitelji, spregovoril je o vlogi UNESCO in njegove šolske mreže nasploh, še posebej pa o pričakovanjih do slovenske mreže. Šoli gostiteljici in vsej mreži je izrekel visoko priznanje. Prijazne spodbude direktorja UNESCO so šole še bolj strnile v nove skupne naloge. Rasla je zavest, da opravljajo pomembno delo.

Natisnjena je bila publikacija International Camp in Piran - ICP (finančno jo je omogočil UNESCO), ki jo je UNESCO v Parizu poslal vsem nacionalnim UNESCO komisijam držav članic, dobili so jo tudi Outstanding National Coordinators v Lisboni (1998). Financirali so tudi kopiranje risanega filma Mondy Globe goes to Paris in CD UNESCO himne, oboje so prav tako poslali vsem nacionalnim komisijam UNESCO.

Člani piranskega UNESCO kluba, nekdanji učenci OŠ Cirila Kosmača Piran, so koordinirali mlade, ki so generalnega direktorja Federica Mayorja in njegovo spremstvo vodili skozi slovenske ASP aktivnosti. Federico Mayor je podpisal listino častnega člana kluba.

1999

Imenovan je bil prvi Programski svet ASPnet Slovenije, ki začenja usmerjati in spremljati delovanje mreže. Vodil ga je mag. Mirko Zorman, kot članica sveta pa je bila prvič tudi uradno imenovana nacionalna koordinatorica ASPnet, Alenka Aškerc Mikeln.

2000

Na Gimnaziji Ptuj je bil organiziran prvi mednarodni srednješolski tabor. Udeležilo se ga je 40 mladih iz 10 evropskih držav. Ključne teme v delavnicah so bile: kako ustvarjati življenje brez nasilja, kako razvijati medkulturni dialog in ustvarjati pogoje za življenje v medkulturni družbi.

Na OŠ Cirila Kosmača Piran je bil organiziran prvi ASP tridnevni seminar za šolske koordinatorje z naslovom: ASP šole Slovenije v Mednarodnem letu kulture miru. Odtlej se začenjajo aktivnosti bolj sistematično poglabljati, vezi med šolami se utrjujejo, mreža vse trdneje raste skupaj. Seminarji so ostali stalna praksa.

Mednarodna konferenca nacionalnih koordinatorjev UNESCO ASP v Avrichu, Nemčija; udeležila se jo je Martina Kroflič, OŠ Frana Kranjca Celje, in predstavila mreženje slovenskih Unesco ASP šol.

2001

Slovenski ASP mreži je dodeljena UNESCO nagrada Steber miru (Peace Pillar Award Initiative, PPAI) za inovativne in učinkovite projekte na področju enega izmed glavnih stebrov pojmovanja kulture miru (nenasilno reševanje konfliktov, človekove pravice in demokracija, medkulturno učenje, solidarnost). Slavnostno je nagrado podelila ASP šolam šolska ministrica v januarju 2002 na OŠ Cirila Kosmača Piran.

2002

Izide prvi priročnik UNESCO ASPnet Slovenija, ki ga je sprejel Programski svet, izdala pa sta ga Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Zavod RS za šolstvo. Namenjen je ASP šolam.

V celotnem letu je posebna pozornost namenjena vrednotam dediščine, saj je generalna skupščina Združenih narodov na svojem 56. zasedanju razglasila leto 2002 za leto Združenih narodov za kulturno dediščino. Programski svet je spodbudil šole v Sloveniji k vključitvi v nov projekt, ki ga je pripravila ASPnet v sodelovanju UNESCO kluba Piran Dediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik. Šole so se odlično odzvale.

Obisk generalnega direktorja UNESCO Koichiro Matsuura na Osnovni šoli Cirila Kosmača Piran je minil v znamenju vrednot dediščine, direktor je podprl zamisel novega projekta Dediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik in sprejel častno pokroviteljstvo. V parku prijateljstva ob šoli je posadil oljko. Fotografija o tem dogodku je bila uvrščena na osrednji plakat - koledar ASP jubilejnega leta, obeležitve njegove 50. obletnice. Plakat so dobile vse šole svetovne mreže, Slovenija je spet vstopila v svet.

Direktor je podprl tudi aktivnost UNESCO kluba Piran, ki je skupaj s piransko šolo prevzel vodenje novega projekta o dediščini. Klubu je podpisal listino častnega članstva.

Direktor je slavnostno podelil certifikate članstva ASP ravnateljem osmih novo sprejetih šol/zavodov.

Prva javna predstavitev projekta Dediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik je bila vključena v osmi Festival znanosti, ki ga je organizirala Slovenska znanstvena fundacija. Direktor dr. Edvard Kobal je spregovoril o pomenu znanosti, učenci/dijaki in njihovi mentorji pa so predstavili izbrane spomenike.

2003

10. mednarodni tabor Korenine in krila, Piran. Evropska komisarka za kulturo in izobraževanje Viviane Reding izjavi, da je našla majhen košček idealne Evrope.

Obeležitev 50. obletnice ASP mreže, Aukland, Nova Zelandija. Udeležila sta se je Zofija Klemen-Krek, generalna sekretarka Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, in mag. Mirko Zorman, predsednik Programskega sveta ASP Slovenije: skupna fotografija po tradicionalnem maorskem sprejemu.

Obeležitev 10. obletnice slovenske ASP mreže je potekala skozi tiskovne konference po vsej Sloveniji (na sliki na OŠ Ledina v Ljubljani), s srečanjem vseh Unesco koordinatorjev na Ptuju, ob največji šolski uri na svetu v okviru EFA (Education for All) s temo: akcija proti nepismenosti, z vključitvijo v natečaj za najboljše fotografije na teme »Delorsovih« štirih stebrov, katerega organizator je bil sedež ASP v Parizu in z lastnimi obeležitvami. To leto so se šole še bolj povezale.

Marca sta Zofija Klemen-Krek in Alenka Aškerc Mikeln aktivno sodelovali na seminarju v Namibiji za vzpostavitev ASP mrež in poglobitev ASP aktivnosti na afriških šolah. Udeleženci so bili iz Namibije, Bocvane, Angole, Lesota, Zambije, Zimbabveja, Svazilanda in Južne Afrike.

Junija je bil organiziran strokovni obisk naših učiteljev na šolah v Namibiji za poglabljanje ASP ciljev in aktivnosti. Nalogo so izvedle učiteljice: Vika Kuštrin, Rut Zlobec, Tanja Plevnik, Cvetka Vodnik, Barbara Lamut in Maja Božičnik.

2004

Nova Gorica, razglasitev ustanovljenih Središč UNESCO ASPnet Slovenije: srečanje županov , predstavnikov šol in Urada RS za UNESCO. Sedeži Središč so na šolah: OŠ Cirila Kosmača Piran, OŠ Ledina Ljubljana, OŠ bratov Polančičev Maribor, OŠ 16. december Mojstrana, IV. OŠ Celje, I. OŠ Slovenj Gradec, Gimnazija Ptuj, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Kapela in Gimnazija Nova Gorica.

2005

Namibija, spremljanje izvedbe prvega mednarodnega tabora, ki so ga pripravili po modelu piranskega projekta Korenine in krila, sodelovali sta Zofija Klemen-Krek in Alenka Aškerc Mikeln.

Luxemburg, Mednarodno srečanje nacionalnih koordinatorjev za Evropo in Severno Ameriko, udeležila se je Darja Rokavec.

2007

Schlaining Avstrija, mednarodni UNESCO seminar na temo Trajnostni razvoj, ki se ga je udeležila Natalija Lampič iz OŠ Ledina Ljubljana.

2008

Projekt usposabljanja ASP koordinatorjev za afriške države (III. faza). Delavnica ASP koordinatorjev je potekala v Windhoeku v Namibiji. Posveta se je s strani nacionalne komisije udeležila Marjutka Hafner, drugi slovenski udeleženci so bili Darja Rokavec, Branimir Rokavec, Roman Vogrinc, Tanja Plevnik in Vika Kuštrin.

2009

Izrael. 6. srečanja evropskih ASP koordinatorjev se je udeležila Darja Rokavec.

Projekt usposabljanja ASP koordinatorjev za afriške države. Delavnica ASP koordinatorjev je potekala v Sloveniji. Delavnice so se udeležili ASP koordinatorji iz 4 afriških držav: Lesoto, Namibija, Bocvana, Zimbabve.

2012

Razpis za obnovitev ali pridobitev statusa se je zaključil spomladi 2012. V mednarodno mrežo je vključenih 30 vzgojno-izobraževalnih zavodov šol, še 53 pa jih sodeluje v nacionalni mreži.

Oktobra 2012 je v Mojstrani potekal tridnevni strokovni seminar za koordinatorje UNESCO ASP mreže Slovenije z naslovom 60 let UNESCO ASP mreže - Pogled v prihodnost. Seminarja so se v velikem številu udeležili šolski koordinatorji in vodje središč UNESCO ASP mreže. Tokrat je bilo težišče seminarja na predstavitvi temeljnih konceptov delovanja Unescovih šol in vrtcev ter na njihovi konkretni uporabi v življenju in delu šole, vrtca ali zavoda.

Razglasitev UNESCO glasnikov. To so mladi posamezniki, stari do 23 let, ki širijo glas o Unescu po državi. So aktivni pri nalogah in projektih, raziskovalnih nalogah, različnih programih in taborih ASP mreže in Unesca ter širijo cilje preko različnih medijev.

Dan človekovih pravic v Koloseju v Ljubljani, vsakoletno srečanje vseh UNESCO šol in vrtcev

Izšla je druga knjiga Dobrodošli v našem kraju, prijatelji v okviru projekta Dobre vesti iz naše šole in našega mesta, ki jo je soustvarilo 9 šol iz Slovenije in tujine.

2013

Obisk generalne direktorice UNESCO Irine Bokove v Sloveniji. Srečala se je tudi s predstavniki UNESCO šol, zanimala pa jo je predvsem vloga mladih znotraj UNESCO ASP mreže, tekoča problematika in izzivi v prihodnosti. Ljubljanski UNESCO glasnik Domen Pinter je Irini Bokovi izročil tudi dve knjigi, ki sta nastali v sklopu projekta Dobre vesti iz naše šole in našega mesta. Irino Bokovo je bila nad prisrčnostjo Unesco glasnikov navdušena.

Mednarodni forum ob 60. obletnici UNESCO ASP mreže v Suwonu v Južni Koreji je potekal pod naslovom Globalno državljanstvo: Vzgoja za mir in trajnostni razvoj. Udeležili sta se ga Ljubica Kosmač (namestnica nacionalne koordinatorice) in Barbara Urbanija (Urad za UNESCO).

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...