Pojdi na glavno vsebino

Učenec poučuje: TEMA ni določena

Teme: Kulturna raznolikost, Kulturna dediščina, Kultura miru in nenasilja, Globalno državljanstvo, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Ključne besede: Biotska raznovrstnost, Cilji trajnostnega razvoja (SDG), Človekove pravice, Demokracija in pravičnost, Diskriminacija, Enakopravnost spolov, IKT, Jeziki, Medijska in informacijska pismenost, Migracije in begunci, Mir, MUN - Model UN / Model UNESCO, Naučiti se živeti skupaj, Oceani, Okolje, Podnebne spremembe, Preprečevanje nasilnega ekstremizma, Solidarnost, Šolsko nasilje, Spomin na holokavst, Šport in športne vrednote, Staroselci, Suženjstvo in trgovina s sužnji, Svoboda izražanja, Toleranca, Umetna inteligenca, Umetnost, Vključenost in pravičnost, Voda, Whole-school approach, Zdravje in HIV/AIDS, Zmanjšanje tveganj pri nesrečah, Znanstveno izobraževanje
Nosilec: IV. osnovna šola Celje
Vodja projekta: Ksenija Leskovšek Korber (ksenija.lk66 [afna] gmail.com)
Ciljna skupina: vrtec, OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola

Ob svetovnem dnevu učiteljev, 5. oktober, smo dan želeli obeležiti malo drugače. Učencem ponudimo možnost, da se sami preizkusijo v vlogi vzgojitelja/učitelja/profesorja, da sami oblikujejo učni proces. Projekt se izvaja določen dan, na daljavo, na prijavljenih šolah. Po izvedbi projekta se vodji projekta pošlje evalvacijsko poročilo.

UNESCO projekt »UČENEC POUČUJE«

Tokrat vam NE BOMO DOLOČILI TEME PROJEKTA.

 

Zahteva je naslednja:

-izberete eno izmed UNESCO osrednjih tem:

 Demokracija

 Diskriminacija
 Enakopravnost spolov

 Gozdovi

 HIV ali AIDS

 Materni jezik

 Migracije in begunci

 Nacionalni parki

 Okolje

 Priložnosti za mlade

 Solidarnost

 Šport

 Trajnostni način življenja

 Vode in oceani

 Vrednote in stališča

 Zdrav način življenja

 

Učence dva teden pred dogodkom obvestite, da se lahko prijavijo za poučevanje izbranega predmeta v izbranem razredu. Po prijavi se z učencem dogovorite o učni vsebini, ki jo bo predstavil pred razredom. Učenec se mora na uro pripraviti s pisno pripravo. Učitelj, učencu, ki bo učil, svetuje in pomaga do izvedbe. Torej se učenci za en dan prelevijo v učitelje. Učitelji so ta dan opazovalci, pomočniki in mentorji učencem - učiteljem. Sodelovanje je možno tako po horizontali kot po vertikali: starejši učenci lahko poučujejo v nižjih razredih, poučujejo lahko tudi v paralelki. Evalvacijo poučevanja učencev izvedemo pri naslednjih urah pouka ali pri RU. K sodelovanju se lahko povabi tudi zunanje sodelavce.

Vrtčevski otroci naj pri pripravi ure sodelujejo z vzgojitelji z dajanjem svojih idej, s pripravo materiala, pri izvedbi pa naj kakšno točko ure izvedejo samostojno.

 

Pri izvedbi nastanejo minimalni stroški, ki so odvisni od izvedbe učne ure.

 

V primeru, da šolanje ne bo mogoče v šoli in bomo spet izvajali šolanje na daljavo pa spodbudite učence, da za en dan sami pripravijo učno uro in jo preko ZOOMa, videokonference, eAsistent,…., predstavijo sošolcem.

Skupaj dorečete UNESCO temo na katero naj pripravijo učno uro.

Izbrano temo, uspešnost izvedbe, zanimanje sošolcev pa po izvedbi ure zapišete v evalvacijo.

ČASOVNICA:

Projekt se izvaja na daljavo.

Prijavnico na projekt pošljete do 30. 9. 2020.

Izvedba projekta bo 5. 10. 2020 (ponedeljek) / vsak na svoji šoli.

Prijavnica in gradivo boste prejeli do 10. 9. 2020.

Evalvacijo bo potrebno oddati do 10. 11. 2020.

 

CILJNA SKUPINA

 vrtec              OŠ, 1 - 3. razred              OŠ, 4. - 6. razreda              OŠ, 7. – 9. razred              srednja šola

 

Pričakovani UNESCO cilji:

- ponuditi kakovostno izobraževanje s spodbudnim učnim okoljem,

- razvijati kakovostne medsebojne odnose,

- razvijati socialne kompetence (nenasilje, strpnost, sodelovanje, spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, itd.),

- spoštovanje občečloveških vrednot,

- krepiti zdravo samozavest in samopodobo,

- kakovostno preživeti prosti čas,

- razviti medkulturni dialog in jezikovno raznovrstnost,

- poglobljena skrb za osebnosti razvoj vsakega posameznika,

- učenec soustvarja učni proces,

- aktivno sodelovati v svojem intelektualnem razvoju,

- izboljša komunikacijske sposobnost,

- izboljšati odnose v razredu,

- uporabiti in razviti različne učne stile,

- v proces izobraževanja vključiti štiri Delorsove stebre izobraževanja,

- upoštevati UNESCO načela,

- izobraževanje je človekova pravica.

Učenec spozna proces poučevanja in položaj učitelja, spozna svojo odgovornost za svoj intelektualni razvoj in svojo vključenost v izobraževalni proces.

Pričakovani rezultati:

- ugotoviti katere osrednje UNESCO teme projekta prevladujejo

- velika motiviranost, kreativnost, inovativnost in samostojnost malčkov/učencev/dijakov za sodelovanje v projektu,

- kreiranje zanimivih in vsebinsko bogatih ter drugačnih učnih ur,

- uporabiti različna motivacijska sredstva,

- sodelovanje malčkov/učencev/dijakov med seboj, nudenje pomoči,

- združevanje različnih talentov, kultur.

 

Po izvedenem projektu in oddani evalvaciji bom sodelujočim mentorjem izdala potrdilo o sodelovanju.

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...