Pojdi na glavno vsebino

Učenec poučuje: čebeloslovje

Osrednja tema: Trajnostni način življenja
Sorodne teme: Gozdovi, Okolje, Priložnosti za mlade, Vrednote in stališča, Zdrav način življenja
Nosilec: IV. osnovna šola Celje
Ciljna skupina: OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola, vrtec

Opis projekta

Ob svetovnem dnevu učiteljev, 5. oktober, smo dan želeli obeležiti malo drugače. Učencem ponudimo možnost, da se sami preizkusijo v vlogi vzgojitelja/učitelja/profesorja, da sami oblikujejo učni proces.

Projekt se izvaja na daljavo, na prijavljenih šolah. Po izvedbi projekta se vodji projekta pošlje še evalvacijsko poročilo.

Učence/dijake dva teden pred dogodkom obvestimo, da se lahko prijavijo za poučevanje izbranega predmeta v izbranem razredu. Po prijavi učenec/dijak dobi od učitelja/profesorja učno vsebino (v šol.l je 2018/19 je tema: ČEBELOSLOVJE, ki jo bo predstavil pred razredom. Učenec/ dijak se mora na uro pripraviti s pisno pripravo. Učitelj/profesor, učencu/dijaku, ki bo učil, svetuje in pomaga do izvedbe. Torej se učenci, dijaki za en dan prelevijo v učitelje/profesorje. Učitelji/profesorji so ta dan opazovalci, pomočniki in mentorji učencem/dijakom - učiteljem. Sodelovanje je možno tako po horizontali kot po vertikali: starejši učenci/dijaki lahko poučujejo v nižjih razredih, poučujejo lahko tudi v paralelki. Evalvacijo poučevanja učencev/dijakov izvedemo pri naslednjih urah pouka ali pri RU. K sodelovanju se lahko povabi tudi zunanje sodelavce: čebelarje, gozdarje, slaščičarje, slikarje, pisatelje, pesnike, zdravstveno osebje, knjižničarje, biologe, kemike… Medgeneracijsko sodelovanje: svoje delo lahko predstavijo starejši čebelarji, gozdarji, slaščičarji, slikarji, pisatelji, pesniki, zdravstveno osebje, knjižničarji, biologi, kemiki…

Vrtčevski otroci naj pri pripravi ure sodelujejo z vzgojitelji z dajanjem svojih idej, s pripravo materiala, pri izvedbi pa naj kakšno točko ure izvedejo samostojno.

Učno uro naj obogatili s svojimi idejami. Učenci pa naj bodo bolj motivirani, inovativni, kreativni. Pokažejo lahko svojo ustvarjalnost, se pri delu zabavajo in pokažejo svoje sposobnosti in nadarjenost za posamezno področje.

Pri izvedbi nastanejo minimalni stroški, ki so odvisni od izvedbe učne ure.

Pričakovani cilji in rezultati

Pričakovani UNESCO cilji

 • ponuditi kakovostno izobraževanje s spodbudnim učnim okoljem,
 • razvijati kakovostne medsebojne odnose,
 • razvijati socialne kompetence (nenasilje, strpnost, sodelovanje, spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, itd.),
 • spoštovanje občečloveških vrednot,
 • krepiti zdravo samozavest in samopodobo,
 • kakovostno preživeti prosti čas,
 • razviti medkulturni dialog in jezikovno raznovrstnost,
 • poglobljena skrb za osebnosti razvoj vsakega posameznika,
 • učenec soustvarja učni proces,
 • aktivno sodelovati v svojem intelektualnem razvoju,
 • izboljša komunikacijske sposobnost,
 • izboljšati odnose v razredu,
 • uporabiti in razviti različne učne stile,
 • v proces izobraževanja vključiti štiri Delorsove stebre izobraževanja,
 • upoštevati UNESCO načela,
 • izobraževanje je človekova pravica.

Učenec spozna proces poučevanja in položaj učitelja, spozna svojo odgovornost za svoj intelektualni razvoj in svojo vključenost v izobraževalni proces.

Pričakovani rezultati

 • velika motiviranost, kreativnost, inovativnost in samostojnost malčkov/učencev/dijakov za sodelovanje v projektu,
 • kreiranje zanimivih in vsebinsko bogatih ter drugačnih učnih ur,
 • uporabijo različna motivacijska sredstva,
 • sodelovanje malčkov/učencev/dijakov med seboj, nudenje pomoči,
 • združevanje različnih talentov, kultur.

Časovnica

Vsebina letošnjega projekta »UČENEC POUČUJE« ob dnevu učiteljev je ČEBELOSLOVJE.

Prijave na projekt se bodo zbirale do 30. 9. 2018.

Izvedba projekta bo 4. 10. 2018 (petek), ker je svetovni dan učiteljev 5. 10. 2018 (sobota).

Prijavnica in gradivo bo na voljo od 1. 9. 2018.

Evalvacijo bo potrebno oddati do 15. 10. 2018.

Ob svetovnem dnevu učiteljev smo dan želeli obeležiti malo drugače. Učencem smo dali možnost, da se sami preizkusijo v vlogi učitelja, da so sami oblikovalci učnega procesa.

Projekt se izvaja na prijavljenih šolah, vodji projekta se pošlje prijavnica, po koncu pa še evalvacijsko poročilo.

Učence dva teden pred dogodkom obvestimo, da se lahko prijavijo za poučevanje izbranega predmeta v izbranem razredu. Po prijavi učenec dobi od učitelja učno vsebino, ki jo bo predstavil pred razredom. Učenec se mora na uro pripraviti s pisno pripravo. Učitelj, učencu, ki bo učil, svetuje in pomaga do izvedbe. Torej se učenci za en dan prelevijo v učitelje. Učitelji so ta dan opazovalci, pomočniki in mentorji učencem - učiteljem. Sodelovanje je možno tako po horizontali kot po vertikali: starejši učenci lahko poučujejo v nižjih razredih, poučujejo lahko tudi v paralelki. Evalvacijo poučevanja učencev izvedemo pri naslednjih urah pouka ali pri RU. K sodelovanju se lahko povabi tudi zunanje sodelavce.

Pri izvedbi nastanejo minimalni stroški, ki so odvisni od izvedbe učne ure.

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...