Pojdi na glavno vsebino

Slovenski izgnanci od 1941 do 1945

Osrednja tema: Migracije in begunci
Sorodne teme: Demokracija, Diskriminacija, Materni jezik, Solidarnost, Trajnostni način življenja
Nosilec: Gimnazija Brežice
Ciljna skupina: OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola

Opis projekta

Posavje je bilo v začetku 2. svetovne vojne močno izpostavljeno potujčevanju. Večina prebivalcev je bila izseljena v Nemčijo in Srbijo. Po pripovedovanju je bilo ravno v Srbijo izseljeno največ izobraženih Slovencev. Projekt, ki raste že v 3. leto sam nakazuje nadaljevanje. Po tem, ko smo prvo leto spoznavali Posavje, smo naslednje leto obiskali Taborišče Mauthausen in želimo v naslednjem letu navezati stike z družinami, ki so prišle v Srbijo zaradi izgnanstva. Povezali smo se z Društvom za dopolnilni pouk slovenščine. Skupaj bomo izvedli tridnevni tabor v Novem Sadu in Šidu – november 2018 in povratno v Gimnaziji Brežice – marec 2019, ko bo tudi sklepna prireditev. Pripravili bomo različne delavnice: zgodovinsko, geografsko s pomočjo IKT, likovno, literarno, kulinarično, glasbeno in sociološko.

Z vsem gradivom, ki bo zbran  v triletnem projektu bomo pripravili zaključno prireditev, ki bo v Viteški dvorani Posavskega muzeja v Brežicah.

Pripravili bomo tudi okroglo mizo z gosti iz Društva izgnancev Brežice, Bizeljsko, Brestanica, predstavniki Posavskega muzeja Brežice, vabljene Unesco šole in gosti iz Srbije. Tema bo Izgnanci, begunci, migranti.

Likovna delavnica:   Foto akcija EMPATIJE in situ bo postavljena najprej na OŠ Škocjan – fotografije nastale v Taborišču Mauthausen, ob zaključku pa tudi v brežiški gimnaziji v dvorani GIGA.

Vseskozi bomo sodelovali in se povezovali tudi z Društvom izgnancev v Posavju. Dijake bomo spodbujalii,  da izvedo čim več od svojih starih staršev, sorodnikov, znacev.

V času, ki ga živimo bomo opozarjali na brezizhodnost  mnogih beguncev in  migrantov. Ali znamo razviti empatijo do ljudi, ki so v stiski.  Krepimo 3. Delorsov steber izobraževanja: Učiti se, da bi znali živeti skupaj.

Materni jezik – utrjevanje slovenskega jezika,saj  se gosti iz Srbije učijo le tega pri dopolnilnem pouku. Tudi naši dijaki bodo slišali srbski jezik in ga primerjali z našim, slovenskim. Priprava dvojezičnega slovarja.

Dijaki bodo v začetku oktobra seznanjeni z gradivom. Projekt bo potekal skozi celo šolsko leto.  Tudi v naslednjem letu bodo dijaki naše šole popestrili s kulturnim programom Dan izgnancev – 7. 6. 2019.

Pričakovani cilji in rezultati

Osnovni cilj je spodbujanje trajnostnega razvoja človekovih pravic, enakost spolov, spodbujanje kulture miru in nenasilja, državljanstvo sveta ter spoštovanje kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju. Skušali se bomo dotakniti Maastrichtske definicije, ki govori o »prebujanju ljudi«. Ljudi spodbuja, da preidejo od vedenja k skrbi, od skrbi k občutenju in od občutenja k delovanju.

Konkretno bomo skušali opozoriti na demokracijo, boj proti diskriminacij, skrb za kulturo miru in nenasilje, strpnost in sodelovanje, sprejemanje drugačnosti, skrb za osebnostno rast vsakega posameznika in medkulturno učenje.

Cilje bomo skušali dosegati z različnimi metodami dela:

Timsko in medpredmetno učenje, sodelovalno učenje, priprava delavnic, organizacija ekskurzij, razstava fotografij, debate za okroglo mizo ter literarno ustvarjanje, priprava časopisa.

Posebna izkušnja bo medgeneracijsko in generacijsko druženje z učenci in njihovimi starši iz bivše republike Jugoslavije – Srbijo.

Rezultati projekta:

  • permanentno izobraževanje mladih o polpretekli zgodovini – grozote nacizma iz prejšnjega stoletja,
  • medgeneracijsko in generacijsko sodelovanje mladih iz Srbije in Slovenije,
  • kultura miru in nenasilja,
  • strpnost in
  • sodelovanje in gradnja globalnega državljanstva.

Delorsovi stebri:

  • Učiti se, da bi vedeli: dijake usmerjamo h kreativnosti, ustvarjalnosti, samoiniciativnosti.
  • Učiti se delati: dijaki iščejo informacije, pripravljajo intervjuje, vodijo okroglo mizo, pišejo poročila, poezijo, kratko prozo, likovno ustvarjanje.
  • Učiti se biti: naučiti se spoštovati preteklost in graditi sedanjost , ki temelji na miru in človekovih pravicah.
  • Učiti se živeti skupaj: naš planet je en sam, edino pošteno je graditi globalno državljanstvo, ki temelji na enakosti in svobodi.

Vseživljenjsko učenje je pravica in dolžnost slehernega od nas.

Časovnica

Podajamo vlogo za podaljšanje našega pravkar iztekajočega se 2-letnega projekta: Slovenski izgnanci od 1941 do 1945.

V prvem letu 2016-2017 so dijaki obiskali Grad Rajhenburg, kjer je bil eden od največjih evropskih zbirnih taborišč za izgnance. Dijaki so si s pomočjo pričevanj izgnancev izoblikovali mnenje o izgnanstvu, hkrati pa primerjali z današnjim problemom beguncev in migracij.  Gostili smo tudi potujočo razstavo slik, ki ga je zasnovalo Društvo izgnancev Slovenije, ter pripravili kulturni program za izgnance in dijake naše šole  ter udeležene Unesco šole iz središča Pišece. Sprva smo sodelovali z Društvom slovenskega pouka iz Srbije na daljavo – Likovna delavnica: Domovinski lističi. V februarju pa smo gostili 32 učencev iz Srbije. V drugem letu 2017 – 2018smo opravili ekskurzijo v Taborišče Mauthausen, kjer so dijaki bili priča ostankov nacizma med 2. Svetovno vojno. Ob enem smo izvedli fotografsko delavnico - Foto akcija EMPATIJE in situ.

V Mauthausnu smo pustili »Modri stol«, nacionalni projekt OŠ Pišece. Prav tako smo pripravili kulturni program v Gradu Rajhenburg za izgnance. 7. 6. 2018 – dan izgnancev.

V letu 2018 – 2019 bomo pripravili razstavo slik iz Mauthausna, ki jo bomo razstavili na Gimnaziji Brežice, marec 2019 in še prej v OŠ Škocjan, s katero smo letos sodelovali na daljavo; oktober, nov. 2018;

Sledil bo obisk naših dijakov v Novem Sadu in Šidu. Nadaljevali bi s fotografsko delavnico : Foto akcija EMPATIJE in situ, domovinski lističi – literarna delavnica; zbiranje tekstov izgnancev od leta 1941 – 1945.

V marcu mesecu bomo gostili učence slovenskega pouka iz Novega Sada in Šida. Pripravili bomo zaključni kulturni program v Posavskem muzeju – Viteški dvorani in  naredili sklepni del našega triletnega projekta.ž

Sodelovanje na daljavo bomo nadaljevali z OŠ Škocjan – Literarni natečaj: Novodobni izgnanci. K sodelovanju bomo povabili tudi ostale  šole.

Sodelovanje v živo: Razstava slik v OŠ Škocjan in na Gimnaziji Brežice, Obisk Novega Sada in Šida (trodnevni tabor), povratno gostovanje učencev slovenskega pouka iz Novega Sada in Šida. Priprava sklepne prireditve in predstavitev tro-letnega projekta z naslovom: Slovenski izgnanci od 1941 do 1945 – marec 2019 v Posavskem muzeju Brežice.

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...