Pojdi na glavno vsebino

Skupaj pod dežnikom

Osrednja tema: Migracije in begunci
Sorodne teme: Demokracija, Diskriminacija, Materni jezik, Solidarnost, Vrednote in stališča
Nosilec: Osnovna šola Janka Padežnika Maribor
Ciljna skupina: OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola

Opis projekta

Čeprav so šolska okolja različna, postaja naša družba vedno bolj medkulturna. Z našim projektom želimo poiskati različne oblike in metode, kako vnesti različnost v šolski model. Z naborom različnih dejavnosti, ki bodo nastale na šolah vključenih v projekt, bomo oblikovali platformo idej, ki bo na voljo vsem. Želimo, da razmišljanje učencev (in tudi učiteljev) prestavimo iz polja problema v polje priložnosti in izzivov.

Ideja za projekt je bila posledica realne situacije na naši šoli, saj se je v zadnjih letih povečalo število otrok priseljencev. Na začetku so težave predvsem zaradi jezika, kar vpliva na njihovo vključenost v okolje in šolski uspeh. Zato še bolj potrebujejo  občutek sprejetosti in priložnost, da pokažejo, kdo so in kaj zmorejo.

V šolskem letu 2017/18 smo projekt izvedli tako, da so  učenci priseljenci iz vsakega razreda sošolcem predstavili svojo domovino, vero, kulturo. Sošolce so naučili tudi nekaj besed v njihovem maternem jeziku. Povedali so, kako so se počutili, ko so prvič prestopili prag naše šole, ter iskreno spregovorili, kako se počutijo. Skupaj s sošolci so naredili načrt, kako bi se lahko na šoli počutili še bolje. Ob tem so nastali plakati. Predstavniki oddelkov so na šolski skupnosti poročali o izvedenih aktivnostih. Povedali so, da je projekt pripomogel k temu, da sedaj svojega sošolca priseljenca veliko bolje poznajo in ga še bolj pozitivno sprejemajo kot do sedaj. V prihajajočem šolskem letu se bomo osredotočili na jezikovno pestrost, saj tudi številni drugi učenci prihajajo iz jezikovno različnih okolij.

Cilj projekta Skupaj pod dežnikom je, da učenci pridobijo znanja in spretnosti, ki so potrebni za življenje v medkulturni družbi: spoštovanje kulturne raznolikosti, spodbujanje kulture miru in nenasilja in spoštovanje človekovih pravic.

Pričakovani cilji in rezultati

Individualizem, ki predstavlja neodvisnost in samostojnost posameznika, je pomemben del človekovega življenja, vendar je ključno, da znamo živeti skupaj. Na žalost globalizacija ne pomeni nujno višje stopnje sprejemanja drugačnosti, zato je potrebno, da je šola tisti prostor, ki učence pripravlja na globalno državljanstvo.

Zato projekt Skupaj pod dežnikom izpostavlja učenje naslednjih znanj in veščin:

  • spoznavanje različnih kultur
  • poznavanje in spoštovanje človekovih pravic
  • reševanje konfliktov na miren način, brez nasilja.

Ni pomembno samo, da učenci pridobijo znanja, pomembno je, da razvijejo empatijo do drugih, saj je to predpogoj za delovanje in aktivno državljanstvo. Učenje preko konkretnih primerov (življenjskih zgodb učencev) je najboljši način vživljanja. Učenje izražanja svojih občutkov, misli in tudi pričakovanj na miren način (jaz sporočila) krepi razumevanje med učenci in iskanje skupnih rešitev. Učitelje je včasih strah, da bi z učenci govorili odkrito tudi o težjih temah (begunci, priseljenci), saj se bojijo vpletanja čustev.

In prav razvijanje empatije, pozitivno sprejemanje ljudi iz drugih kultur, spoštovanje kulturne raznolikosti-to so pričakovani rezultati našega projekta.

Časovnica

Prijave za projekt bomo sprejemali do konca meseca septembra. Trajanje in vključenost učencev v projekt je odvisna od sodelujoče šole. Naš predlog je, da sodelujejo vsi učenci, lahko pa se šola odloči samo za posamezno triado ali posamezen razred. Aktivnosti se naj izvedejo v mesecu oktobru in novembru, ter se zaključijo do 18. decembra - na svetovni dan migrantov. Na naši šoli smo v lanskem šolskem letu projekt izvedli po posameznih oddelčnih skupnostih (na razredni uri), ugotovitve pa so predstavniki razreda predstavili na šolski skupnosti učencev.

Število priseljencev in beguncev je po šolah zelo različno, zato bo tudi pristop individualen. Seveda pa prisotnost teh učencev ni pogoj za sodelovanje v projektu, saj je glavni cilj projekta pridobivanje znanj in spretnosti za življenje v medkulturni družbi in spodbujanje kulture miru in nenasilja.

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...