Pojdi na glavno vsebino

Jezero je - jezera ni 2019

Osrednja tema: Trajnostni način življenja
Sorodne teme: Materni jezik, Okolje, Priložnosti za mlade, Zdrav način življenja
Nosilec: Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana
Ciljna skupina: OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola, vrtec

Opis projekta

Tabor »Jezero je – jezera ni 2019« bo potekal v Dolnjem jezeru ob Cerkniškem jezeru 18. aprila 2019.

V projektu spodbujamo vse štiri Deloresove stebre izobraževanje: 

 • Učiti se, da bi vedeli:

Mentorji bodo v ustvarjalnih delavnicah v uvodu motivirali udeležence in skupaj z njimi izbrali motive, ki jih dobo upodabljali. Pomagali jim bodo prenesti pridobljene informacije v kompozicijo in sporočilo umetniškega dela.

V novinarski delavnici bodo novinarji sledili dogajanju na taboru in kako so med sabo povezani ljudje, narava, umetnost, dogodki: poudarek na skrbi za materin jezik, za zdrav način življenja in okolja ter različne priložnosti za mlade.

Ob koncu tabora bo  v elektronski obliki zapisan Jezerski list 2019. Natisnili ga bomo v šoli in objavili na spletni strani naše šole.

 • Učiti se delati:

Udeleženci se urijo v zastavljanju ciljev, izpeljavi načrtov in ocenjevanju svojega dela. Razvijajo svoje sposobnosti, naučijo se opazovati okolico, spoštovati ljudi in naravo, biti strpni in sodelovalni. S strani mentorjev je poudarjena skrb za osebnostni razvoj vsakega posameznika in skrb za materni jezik, skrb za zdrav način življenja in okolje.

 • Naučiti se živeti skupaj:

Udeležence želimo spodbuditi, da bodo brez predsodkov sprejemali druge. Da bi se naučili spoštovati sebe in druge. Z medkulturnim učenjem spoznavajo kulturno raznolikost, ki nas bogati.

Preko umetniških del in Jezerskega lista se udeleženci naučijo izražati sami sebe. Preko svojih del spoznavajo tudi naravno in kulturno dediščino ter oblikujejo primeren odnos do nje.       

 • Učiti se biti:

Pomemben je celostni razvoj posameznika. Z delom na delavnici in v skupini pridobijo izkušnje, ki jih ne morejo v razredu in v skupini znanih ljudi. Vsak ima določene sposobnosti in znanje, ki se ga mora naučiti koristno uporabljati, zase in za druge.

Preko svojih del udeleženci spoznavamo sebe, druge, naravno in kulturno dediščino ter oblikujejo primeren do vsega kar jih obdaja. Učimo se razvijati svoje sposobnosti, učimo se opazovati okolico, spoštovati ljudi in naravo, biti strpni in sodelovalni. Učimo se sprejemati edinstvenost in drugačnost soljudi. Učimo se biti trajnostni. Bogatimo se iz preteklosti, veselimo se sedanjosti in ohranjamo za prihodnost.

Delavnice se bodo izvajale na prostem:

 • Gozdna učna pot
 • Plesna delavnica
 • Likovna delavnica
 • Izdelava mozaikov
 • Izdelava magnetkov
 • Novinarska delavnica
 • Fotografska delavnica

Okvirna časovnica tabora »Jezero je – jezera ni 2019«, ki bo potekal 18. aprila 2019:

8.30 do 9.00 prihod udeležence, uvodni pozdrav in razdelitev po skupinah

9.00 do 13.00 delo v delavnicah in oddaja izdelkov

13.15 kosilo

14.00 do 15.00 zaključna prireditev s predstavitvijo izdelkov nastalih na taboru

Pričakovani cilji in rezultati

Cilji projekta »Jezero je – jezera ni 2019«:

 • Ozaveščati o pomenu vseživljenjskega izobraževanja
 • Učiti se vseživljenjsko izobraževati
 • Preiti na nivo globalnega učenja, ki bo mlade prebudil, da bodo znali opazovati svet okoli sebe in pojave v njem
 • Na osnovi vseživljenskega in globalnega izobraževanja omogočati in zagotoviti trajnostni razvoj v prihodnosti

Rezultatai projekta »Jezero je – jezera ni 2019«:

 • S pomočjo delavnic na taboru, ki so usmerjene v vseživljenko učenje se vsestransko razvijati in z novimi znanji presegati pasti globalizacije ter skupaj graditi enakoparvnejši in pravičnejši svet: udeleženci se učijo socialnih in etičnih veščin.
 • S pomočjo delavnic na taboru spoznati globalno učenje, s katerim bomo lažje spremenili pogled na obstoječe probleme in življenje: človekove pravice s strpnostjo, sprejemanje drugačnosti in kulturna raznolikost, sodelovanje in medkulturno učenje
 • Zaradi vseživljenskega in globalnega učenaj bodo nastale spremembe na osebni ravni za zavestno sprejetje trajnostenga razvoja: na ravni vedenja, občutenja in delovanja. Udeleženci razvijajo svoje sposobnosti, naučijo se opazovati okolico, spoštovati ljudi in naravo, biti strpni in sodelovalni. S strani mentorjev je poudarjena skrb za osebnostni razvoj vsakega posameznika.

Časovnica

 • Prijave se bodo zbirale od 15. marca 2019: zainteresirani jih oddajo po spletni pošti na naslov karin.prodan@sggos.si.
 • Starši udeležencev tudi podpišejo soglasje o sodelovanju na taboru, možnosti fotografiranja udeležencev in razstavljanju njihovih izdelkov v namen promocije naše šole in našega projekta.
 • Na spletni strani naše šole bodo objavljene informacije o našem projektu 15. marca 2019: vsebina, lokacija, mentorji, delavnice, prijavnica na delavnice, soglasje o sodelovanju, višina kotizacije.
 • Projekt bo potekal od marca do aprila 2019.
 • Projekt bo imel zaključno prireditev 18. aprila 2019 v Dolnjem jezeru (sodelovanje v živo): zbor udeležencev, pozdrav in uvod v dogodek, delo po delavnicah, beleženje dogajanja, kosilo, zaključek z ogledom izdelkov, odhod, izdaja Jezerskega lista 2019, razstava izdelkov na naši šoli, izdaja potrdil sodelujočim.

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...