Pojdi na glavno vsebino

Ex tempore: Z ustvarjanjem povezujemo

Osrednja tema: Vrednote in stališča
Sorodne teme: Okolje, Priložnosti za mlade, Solidarnost, Trajnostni način življenja
Nosilec: Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
Ciljna skupina: OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola

Opis projekta

Živeti trajnostno pomeni živeti odgovorno. Odgovornost med drugim vključuje spoštljiv odnos do ljudi, kulturnega in naravnega okolja. Večja kot je človekova občutljivost za človeško življenje, bolj se v njem prebuja smisel za mir in spoštovanje okolja. Ključnega pomena za uspešnost trajnostnega razvoja je človekova občutljivost za življenje in naravo ter iskanje alternativ dosedanjemu načinu življenja. Trajnostni razvoj se lahko »gradi« le na dobrih temeljih, zato se tema letošnjega Ex-tempora 2018-2019 glasi »Z ustvarjanjem povezujemo«.  Osrednjo temo smo  navezali na osrednjo temo Vrednote in stališča;saj vrednote kot so mir, solidarnost, kulturne vrednote povezujejo in združujejo različne generacije in kulture. Z  ustvarjalnim dnem oz. projektom želimo spodbuditi in okrepiti sodelovanje z že sodelujočimi šolami in vključiti otrokeranljivih skupin (Varstveno delovni center Kranj, Varstveno delovni center INCE Mengeš, OŠ Helene Puhar,  Mladinski center Škrlovec, CIRUS Kamnik).

Pred pričetkom ustvarjanja bo kratko predavanje o zgodovini okraja, nato voden ogled po samostanu v Adergasu, vasici v občini Cerklje na Gorenjskem. Vasica, ki se ponaša z bogato kulturno dediščino, v sedanjem času pa kot skupnost, ki jo povezuje solidarnost in sodelovanje prebivalcev vseh generacij. Predavatelj bo učence poučil o kulturi, zgodovini, tradicionalni gorenjski arhitekturni in tudi naravni dediščini. Poudarek predavanja bo na smislu ohranjanja kulturne in naravne dediščine in njenega smisla doprinosa k trajnostnemu razvoju – priložnost za mlade, turizem, umetnostne obrti - poklici prihodnosti,zdrav način življenja, skrb za okolje… Z likovnega vidika bo poudarek na estetiki notranjih in zunanjih arhitekturnih elementov samostana Adergas, znamenitih hiš ter drugih kulturnih in tradicionalnih elementov v lokalnem okolju, kot tudi naravi. Sodelujoči učenci bodo ustvarjali v različnih likovnih tehnikah, po opazovanju motiva, ki si ga bodo sami izbrali oz. po spominu ali domišljiji.

Projekt bomo zaključili s prireditvijo, izborom likovnih del, podelitvijo nagrad ter skupinskim likovnim delom, ki bo namenjen potujoči razstavis sporočilom, ki spodbuja trajnostni razvoj.

Pričakovani cilji in rezultati

Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor, razvoj in ohranjenost (snovna, materialna dediščina), ter s tem povezane kulturne dobrine (nesnovna, nematerialna dediščina). Osnovna, kulturna funkcija kulturne dediščine je njeno neposredno vključevanje v prostor in aktivno življenje v njem, predvsem na področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj preteklih obdobij mlajšim generacijam. Kulturna dediščina je nosilka identitete in kakovosti življenja na lokalni, regionalni, nacionalni ravni in tudi globalno. Sodobno pojmovanje dediščine presega zaščito posameznih stavb in predmetov, ampak deluje povezovalno. Snovna kulturno dediščino lahko pojmujemo kot stičišče – medkulturno, medgeneracijsko okolje.

Projekt je namenjen povezovanju v sproščenem likovno ustvarjalnem procesu, posledično  navezovanju stikov med učenci, integraciji socialno izključene mladine in graditev kompetenc učencev za večjo participacijo pri odločanju o skupni bodočnosti. Dejavno vključevanje v ranljivih skupinv demokratično družbo, vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi – medsebojna pomoč, do svoje in druge kulture, do naravnega in družbenega okolja, do prihodnjih generacij. S projektom, ki spodbujakulturo miru, nenasilja in solidarnosti ter spoštovanjakulturne raznolikosti, bodo sodelujoči pridobilispretnosti navezovanja stikov,pridobiliobčutek za enakopravnost in človekovo pravico do izražanja, razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti ter premisleku o pomenu kulturne in naravne dediščine za trajnostni razvoj.

Cilj projekta je povezovati mlade v kulturi miru in spoštovanja. Jih ozavestiti, da sta kulturna in tradicija vredna spoštovanja, kot tudi priložnost za nadgradnjo z novimi spoznanji.Cilj je mlade ozavestiti, da kulturna dediščina ne pomeni le zgradbe ali spomenika, pač pa priložnost za mlade - nova delovna mesta, kulturni razvoj, turizem, medkulturno povezovanje itd.

Rezultat projekta je skupno likovno delo namenjeno za potujočo razstavo s sporočilom Za trajnostni razvoj – z ustvarjanjem povezujemo. S tem sporočilom bomo poizkušali ozavestiti tudi druge ljudi in jim sporočiti, da to lahko naredimo s skupaj v sodelovanju.

Torej, uvodni del bo namenjen spoznanju – kaj je trajnostni razvoj? Osrednji del bo posvečen ustvarjanju, navezovanju stikov, pomoči in solidarnosti. Zaključni del, pa bo namenjen ozaveščanju s pomočjo likovne govorice mladih.

Časovnica

V šolskem letu 2018/2019, se bomo v okviru 11. likovnega natečaja OŠ Davorina Jenka in 7. UNESCO-vega nacionalnega projekta šole spet družili in ustvarjali v idiličnem podeželskem okolju Cerkelj na Gorenjskem.

Razpis za projekt je predviden februarja, 2019. Objavljen bo na spletni strani UNESCO Asp in spletni strani Osnovne šole  Davorina Jenka. Razpisu bo sledilo zbiranje elektronskih prijav (podrobna navodila bodo obrazložena v razpisu) konec meseca marca in v začetku aprila, 2019. Prijavljene šole oziroma mentorje bomo predčasno seznanili z organizacijo in potekom Ex-tempora. Mentorji bodo prejeli obvestilo v mesecu aprilu po elektronski pošti, prav tako bo dokument objavljen na spletni strani OŠ Davorina Jenka.

Izvedba Ex-tempora je predvidena v zadnjem tednu aprila. Projekt bo izveden v enem dnevu (okvirno od 8.30 do15.00), na dan dogodka je predvidena tudi postavitev razstave in izbor ter razglasitev nagrajencev.

Evalvacija in poročilo sta predvidena po končani prireditvi (april oz. maj, 2019). O izvedbi projekta bo po izvedbi poročal krajevni časopis. Razstava (maj 2019) v prostorih šole bo na ogled učencem, staršem in obiskovalcem šole.

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...