Pojdi na glavno vsebino

Razlaga 42. člena

42. člen
(priznavanje strokovnega dela)

(1) Priznavanje strokovnega dela pedagoških delavcev, ki so neposredno vključeni v izvajanje dejavnosti ASPnet, se vrednoti v skladu s Priporočili za priznavanje drugega strokovnega dela pedagoških delavcev v ASPnet v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Dodatek 3 – Izvleček najpogosteje priznanega strokovnega dela).

(2) Točke se podeli za opravljanje funkcije skozi vse šolsko leto. Če se na funkciji tekom šolskega leta zamenja več oseb, se morajo osebe same dogovoriti, katera izmed njih bo dobila točke, podeljene s strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje, oziroma nacionalnega koordinatorja.

(3) Potrdilo o udeležbi in sodelovanju pri posameznem projektu za šole in mentorja izda vodja projekta.


ASPnet Slovenija izdaja potrdila, skladno s 1. odstavkom 42. člena:

  • vodjem središč
  • vodjem projektov
  • šolskim koordinatorjem

Potrdila se vrednoti v skladu s Priporočili za priznavanje drugega strokovnega dela pedagoških delavcev v ASPnet v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Dodatek 3 – Izvleček najpogosteje priznanega strokovnega dela):

Naloga Število točk Podeli
vodja središča za enoletno vodenje središča 3 točke pristojno ministrstvo za izobraževanje
šolski koordinator 2 točki nacionalni koordinator
vodja potrjenega projekta 2 točki nacionalni koordinator

Ker imajo vodje središč, šolski koordinatorji in vodje projektov namestnike, njim lahko izda potrdilo o strokovnem delu ravnatelj šole. O podelitvi odloča ravnatelj.

Naloga Število točk Podeli
namestnik vodje središča 1 točka ravnatelj
namestnik šolskega koordinatorja 1 točka ravnatelj
namestnik vodje projekta 1 točka ravnatelj

Skladno z 2. odstavkom 42. člena se potrdilo za posamezno funkcijo izda le enkrat.

Potrdila o udeležbi in sodelovanju na posameznem projektu izda mentorjem s posameznih šol vodja projekta.


Pogosta vprašanja

Vprašanje: Letos sem bila šolska koordinatorica od septembra do januarja. Januarja sem odšla na porodniški dopust in šolsko koordinatorstvo je prevzela sodelavka. Kdo dobi potrdilo?

Odgovor: Potrdilo dobi ena oseba. Odločitev o tem, ali boste to vi ali vaša sodelavka, prepuščamo vam. Če ne bomo dobili drugih informacij, bomo potrdilo izdali osebi, ki bo oddala poročilo šolskega koordinatorja.


Vprašanje: Na naši šoli sodeluje vrtec in osnovna šola. Sama sem koordinatorica v vrtcu, sodelavka je koordinatorica na šoli. Zanima me, kdo dobi potrdilo?

Odgovor: Dogovor je, da potrdilo dobi ena oseba iz VIZ, ki odda tudi poročilo šolskega koordinatorja. Ker obe sodelujeta znotraj istega VIZ, oddate eno poročilo in potrdilo dobi ena oseba. Predlagamo, da se na položaju šolske koordinatorice izmenjujete; eno leto ste šolska koordinatorica vi, vaša sodelavka pa vaša namestnica, naslednje leto pa vlogi obrnete.


Vprašanje: Letos skupaj s sodelavci sodelujemo pri projektu, ki ga organizira druga šola, članica ASPnet. Zanima me, kdo dobi potrdilo o sodelovanju pri projektu?

Odgovor: Potrdil o udeležbi in za sodelovanje pri projektu ne izdaja ASPnet, temveč vodja projekta. ASPnet v svojem pravilniku ne ureja izdaje potrdil o udeležbi.

Priporočamo, da vodje projektov že ob zbiranju prijav jasno seznanijo udeležence komu in pod kakšnimi pogoji bodo izdali potrdilo o udeležbi na projektu, da kasneje ne prihaja do nejasnosti. Vodja projekta lahko izda potrdilo vsakemu udeležencu in več mentorjem. 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...