Vsebine na tej spletni strani so še v pripravi! Prosimo za razumevanje.
Pojdi na glavno vsebino
UNESCO pridružene šole (ASPnet)UNESCO pridružene šoleNacionalna koordinacijaSlovenijeOrganizacija Združenih narodov za izobraževanje,znanost in kulturo

Središče ASPnet za osrednjo Štajersko

Začetki Središča ASPnet za osrednjo Štajersko segajo v leto 2005, ko je bilo v okviru ASPnet ustanovljeno Unescovo središče Maribor, ki je vključevalo osem zavodov. Z novimi Pravili delovanja slovenske Unescove mreže pridruženih šol, sprejetimi maja 2018, se je Unescovo središče Maribor preimenovalo v Središče ASPnet za osrednjo Štajersko. Danes se vanj aktivno vključuje deset šol – osem osnovnih in dve srednji šoli. Od šolskega leta 2016/17 je sedež središča v Osnovni šoli in vrtcu Sveta Trojica, ki v mreži ASPnet deluje že od leta 2001.

Pomembni značilnosti delovanja našega središča sta raznovrstnost in povezovanje. Kot središče delujemo enotno, motivirani smo za skupno delo, težimo k istim ciljem. Osnovne in srednje šole dobro sodelujemo pri različnih projektih v središču, poleg tega se aktivno vključujemo v Unescove projekte in dejavnosti zunaj našega središča.

Šole v središču si pri svojem delu prizadevamo razvijati vse štiri Delorsove stebre izobraževanja in v svoje delo ves čas vpletamo štiri glavne Unescove teme. Posebno pozornost namenjamo pridobivanju znanja in spretnosti, potrebnih za spodbujanje trajnostnega razvoja, pri čemer so v ospredju predvsem vsebine, kot so inovativna učna okolja, podprta z IKT, dvig ravni znanja in bralna pismenost, formativno spremljanje, vseživljenjsko učenje, mednarodno povezovanje, spoštovanje kulturne raznolikosti in človekovih pravic ter spodbujanje kulture miru in nenasilja, spoznavanje eko vsebin in dvig ekološke zavesti, spoznavanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine in globalno državljanstvo.

Med šolskim letom 2017/18 smo v središču na različne načine zaznamovali več mednarodnih dni, med drugim dan maternih jezikov, dan žena, dan poezije, dan voda, dan miru, dan boja proti AIDS-u, dan boja proti revščini, dan človekovih pravic in druge.

Večji projekti, ki smo jih v našem središču izvedli v šolskem letu 2017/18, so bili Z odra na oder (Osnovna šola Leona Štuklja Maribor), Pošljimo sapico prijateljstva (Osnovna šola Pesnica) in Kapljice življenja – Zrak (Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec in Vrtec Črešnjevec - Leskovec).

Poleg omenjenih projektov sta v šolskem letu 2017/18 v našem središču potekala tudi pilotna projekta Skupaj pod dežnikom pod vodstvom Osnovne šole Janka Padežnika Maribor in Skupaj z nami: dan mladih prostovoljcev pod vodstvom Osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Glavni cilji obeh projektov so bili spoštovanje kulturne raznolikosti, spodbujanje kulture miru in nenasilja, krepitev strpnosti do drugačnih, sodelovanje, humanitarnost in medgeneracijsko učenje.

Sedež središča

Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica

Vključene šole in vrtci

Vodja središča

Marjana Lep

Marjana je vodja Središča ASPnet za osrednjo Štajersko. Je profesorica angleščine in slovenščine v Osnovni šoli in vrtcu Sveta Trojica v Slovenskih goricah, kjer poučuje od leta 2005. V slovenski mreži ASPnet sodeluje že vrsto let. Vodenje središča je prevzela v šolskem letu 2016/17, pred tem pa je več let opravljala delo šolske koordinatorice. Želi si, da bi v prihodnosti sestavo središča za osrednjo Štajersko popestrili še s kakšno šolo ali vrtcem.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...