Pojdi na glavno vsebino
UNESCO pridružene šole (ASPnet)UNESCO pridružene šoleNacionalna koordinacijaSlovenijeOrganizacija Združenih narodov za izobraževanje,znanost in kulturo

Slovenski izgnanci od 1941 do 1945

Osrednja tema: Migracije in begunci
Sorodne teme: Demokracija, Diskriminacija, Materni jezik, Solidarnost, Trajnostni način življenja
Nosilec: Gimnazija Brežice
Ciljna skupina: OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola

Opis projekta

Posavje je bilo v začetku 2. svetovne vojne močno izpostavljeno potujčevanje. večina prebivalcev je bila izseljena v Nemčijo in Srbijo. Po Pripovedovanju je bilo ravno v Srbiji izseljeno največ izobraženih Slovencev. Projekt, ki raste že v 4. letu sam kliče po nadaljevanju. Po tem, ko smo prvo leto spoznavali Posavje, smo naslednje leto obiskali Taborišče Mauthausen in želimo v naslednjem letu navezati stike z družinami, ki so prišle v Srbijo zaradi izgnanstva. Povezali smo se z Društvom za dopolnilni pouk slovenščine. Skupaj bomo izvedli tridnevni tabor v Novem Sadu in Šidu. Žal bomo ta del izvedli v novem šolskem letu - jesen 2019 in povratno v Gimnaziji Brežice - marec 2020, ko bo tudi sklepna prireditev. Pripravili bomo različne delavnice: zgodovinsko in geografsko s pomočjo IKT, likovno, literarno, kulinarično, glasbeno in sociološko. Z vsem gradivom, ki bo zbran v štiriletnem projektu, bomo pripravili zaključno prireditev, ki bo v Posavskem muzeju v Brežicah, kjer je tudi bogata zbirka spominov izgnancev. Pripravili bomo tudi okroglo mizo z gosti iz Društva izgnancev Brežice, Bizeljsko, Brestanica, predstavniki Posavskega muzeja Brežice, vabljene Unesco šole in gosti iz Srbije. Tema bo Izgnanci, begunci, migranti.

Vseskozi bomo sodelovali in se povezovali tudi z društvom izgnancev v Posavju. Dijaki bodo poskušali izvedeti čim več od svojih starih staršev, sorodnikov, znancev.

V času, ki ga živimo, bomo opozarjali na brezizhodnost mnogih beguncev in migrantov. Ali znamo razviti empatijo do ljudi, ki so v stiski. Krepimo 3. Delorsov steber izobraževanja: Učiti se, da bi znali živeti skupaj.

Materni jezik - utrjevanje slovenskega jezika, saj se gosti iz Srbije učijo le tega pri dopolnilnem pouku. Tudi naši dijaki bodo slišali srbski jezik in ga primerjali z našim, slovenskim. Priprava dvojezičnega slovarja.

Dijaki bodo v začetku oktobra seznanjeni z gradivom. Projekt bo potekal skozi celo šolsko leto. Tudi v naslednjem letu se bodo dijaki iz naše šole povezovali z Društvom izgnancev in jim popestrili srečanje s kulturnim programom: Dan izgnancev - 7. 6. 2020.

Pričakovani cilji in rezultati

Osnovni cilj je spodbujanje trajnostnega razvoja človekovih pravic, enakosti spolov, spodbujanje kulture miru in nenasilja, državljanstvo sveta ter spoštovanje kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju. Skušali se bomo dotakntiti Maastrichtske definicije, ki govori o "prebujanju ljudi." Ljudi spodbuja, da preidejo od vedenja k skrbi, od skrbi k občutenju in od občutenja k delovanju.

Konkretno bomo skušali opozoriti na demokracijo, boj proti diskriminaciji, skrb za kulturo miru in nenasilje, strpnost in sodelovanje, sprejemanje drugačnosti, skrb za osebnostno rast vsakega posameznika in medkulturno učenje.

Cilje bomo skušali dosegati z različnimi metodami dela: timsko in medpredmetno učenje, sodelovalno učenje, priprava delavnic, organizacija ekskurzij, razstava fotografil, debate za okroglo mizo ter literarno ustvarjanje, priprava časopisa.

Posebna izkušnja bo medgeneracijsko in generacijsko druženje z učenci in njihovimi starši iz bivše Republike Jugoslavije - Srbijo.

Rezultati projekta:

  • permanentno izobraževanje mladih o polpretekli zgodovini - grozote nacizma iz prejšnjega stoletja,
  • medgeneracijsko in generacijsko sodelovanje mladih iz Srbije in Slovenije,
  • kultura miru in nenasilja,
  • strpnost in
  • sodelovanje in gradnja globalnega državljanstva.

Delorsovi stebri:

  • Učiti se, da bi vedeli: dijake usmerjamo h kreativnosti, ustvarjalnosti, samoiniciativnosti.
  • Učiti se delati: dijaki iščejo informacije, pripravljajo intervjuje, vodijo okroglo mizo, pišejo poročila, poezijo, kratko prozo, likovno ustvarjanje.
  • Učiti se biti: naučiti se spoštovati preteklost in graditi sedanjost, ki temelji na miru in človekovih pravicah.
  • Učiti se živeti skupaj: naš planet je en sam, edino pošteno je graditi globalno državljanstvo, ki temelji na enakosti in svobodi.

Vseživljenjsko učenje je pravica in dolžnost slehernega od nas.

Časovnica

Podajamo vlogo pa podaljšanje našega pravkar iztekajočega se 3-letnega projekta: Slovenski izgnanci od 1941 do 1945.

V prvem letu 2016-2017 so dijaki obiskali grad Rajhenburg, kjer je bil eden od največjih evropskih zbirnih taborišč za izgnance. Dijaki so si s pomočjo pričevanj izgnancev izoblikovali mnenje o izgnanstvu, hkrati pa primerjali z današnjim problemom eguncev in migracij. Gostili smo tudi potujočo razstavo slik, ki jo je zasnovalo Društvo izgnancev Slovenije, ter pripravili kulturni program za izgnance in dijake naše šole ter udeležene Unesco sole iz središča Pišece. Sprva smo sodelovali z Društvom slovenskema pouka in Srbije na daljavo - Likovna delavnica: Domovinski lističi. V februarju pa smo gostili 32 učencev iz Srbije. V drugem letu 2017-2018 smo opravili ekskurzijo v Taborišče Mauthausen, kjer so dijaki bili priča ostanku nacizma med 2. Svetovno vojno. Ob enem smo izvedli fotografsko delavnico - Foto akcija EMPATIJE in situ. V Mauthausnu smo pustili "Modri stol," nacionalni projekt OŠ Pišece. Prav tako smo pripravili kulturni program v Gradu Rajhendurg za izgnance. 7. 6. 2019 - dan izgnancev. V tretjem letu 2018-2019 smo pripravili razstavo slik iz Mauthausna na Gimnaziji Brežice, 7. 2. 2019. V šolski GIGA avli smo pripravili, poleg razstave fotografij, Foto akcijo EMPATIJE in situ tudi kulturni program in izpovedi brežiških izgnancev. Sledil je klepet z izgnanci in dijaki ter učenci šol, ki so se udeležili srečanja. V glavnem so bile Unesco šole iz našega središča. Razstava je bila odprta do začetka junija 2019. V marcu so dijaki naše šole sodelovali na Občnem zboru Zveze Izgnancev Brežica, kjer so predstavili nacionalni projekt in pripravili glasbeno-recitacijski program domovinskih pesmi.

V naslednjem šolskem letu 2019/2020 bomo s projektom nadaljevali. Obiskali bomo Novi Sad in Šid, kjer poteka dopolnilni pouk slovenščine, ki ga obiskujejo predvsem mladi, katerih starši so bili izgnani med 2. Svetovno vojno. Nadaljevali bi s pisanjem domovinskih lističev in oblikovali spomine in zbiranje tekstov, ki so še vedno živi iz let 1941-1945. /oktober 2019/

V marcu 2020 bomo gostili učence, ki obiskujejo pouk slovenščine v Novem Sadu in Šidu. Obiskali bodo pouk pri naših predmetih, predvsem slovenščini, tujih jjezikih, zgodovini, sociologiji, ... Pripravili bomo zaključni kulturni program v Posavskem muzeju - s predstavitvijo našega 4-letnega projekta.

Sodelovanje na daljavo - Literarni natečaj: Novodobno izgnanci. K sodelovanju bomo povabili tudi ostale šole.

Sodelovanje v živo: Razstava slik v OŠ Škocjan in na Gimnaziji Brežice, obisk Novega Sada in Šida (trodnevni tabor), povratno gostovanje učencev slovenskega pouka iz Novega Sada in Šida. Priprava sklepne prireditve in predstavitev štiriletnega projekta z naslovom: Slovenski izgnanci od 1941-1945 - marec 2020 v Posavskem muzeju Brežice.

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...