Pojdi na glavno vsebino
UNESCO pridružene šole (ASPnet)UNESCO pridružene šoleNacionalna koordinacijaSlovenijeOrganizacija Združenih narodov za izobraževanje,znanost in kulturo

Od pšeničke do potičke

Osrednja tema: Trajnostni način življenja
Sorodne teme: Okolje, Vrednote in stališča, Zdrav način življenja
Nosilec: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Ciljna skupina: OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, vrtec

Opis projekta

S projektom Od pšeničke do potičke želimo otroke učiti živeti z naravo ter jih seznaniti s pomenom kulturne in naravne dediščine. Želimo jim približati pomembnost skrbi za okolje in naš skupni dom, planet Zemlja. Naučiti delovati lokalno in globalno. Predvsem pa želimo, da bi se v tem svetu sodobnih tehnologij in dobrin za trenutek ustavili, pogledali okoli sebe, ter začutili lepoto svojega doma in pestrosti dobrin, katere nam nudi narava okoli nas. Začutili pa smo, da je potrebno več delati na medgeneracijskem sodelovanju in učenju, da je potrebno znanje, ki ga premorejo starejši prenašati na mlajše otroke ter s tem dati možnost socialne vključenosti in pripadnosti tudi starejšim. Zato želimo, da projekt Od pšeničke do potičke v naslednjem šolskem letu temelji na medgeneracijskem učenju in druženju.

 

Želimo, da bogate izkušnje in znanje o naravi, kulturni in naravni dediščini, skrbi za okolje starejših preide na mlajše. Ob tem pa se učimo strpnosti drug od drugega. Vse to zapoveduje eden izmed štirih stebrov izobraževanja Naučiti se živeti skupaj (živeti v medgeneracijskem sožitju), kateremu želimo slediti. Seveda pa bomo sledili tudi preostalim trem.

Cilje projekta bomo uresničevali v sodelovanju s starejšimi lokalnimi prebivalci, ki bodo povabljeni k pekovskim delavnicam, izdelovanju tehniških izdelkov – mlinčkov in predstavitvi šeg in navad lokalnega okolja in kmečkih opravil, povezanih s temo projekta. Učenci se bodo odpravili na pohod po Mlinarjevi poti in spoznavali mline ob poti. Z obiskom pekarne bodo spoznali potek peke kruha. Mlajši otroci bodo ob pravljicah, pesmih spoznavali pomen kulturne in naravne dediščine ter obiskali lokalne znamenitosti. Pri lokalnih kmetih bodo spoznali današnje delo kmeta ter sodelovali pri kmečkih opravilih. Nova znanja bodo pridobili tudi z raziskovanjem narave, lokalne hrane, ljudskih običajev, šeg in navad ter spoznavanjem svojega lokalnega okolja.

 

V projektu bomo sledimo cilju 4. 7 izobraževanje za trajnostni razvoj.

 

Projekt, ki bo  potekal skozi celo šolsko leto, bomo izvajali v vrtcu ter v vseh razredih osnovne šole.

 

 

 1. DEJAVNOSTI NA DALJAVO
 • Ø Učenci preko različnih dejavnosti in v povezavi z lokalnim prebivalstvom spoznavajo kulturno in naravno dediščino svojega okolja.
 • Ø Izvedejo tehniške in naravoslovne dneve, kjer obiščejo lokalne kmete, pekarne, polja … ter sodelujejo pri kmečkih opravilih.
 • Ø Se povežejo s starejšimi lokalnimi prebivalci ter spoznajo različne ljudske običaje ter predmete, ki so povezni s setvijo in žetvijo.
 • Ø V pouk vnašajo različne dejavnosti, ki so povezane z raziskovanjem narave in njenim opazovanjem, predvsem na področju obdelovanja polj.
 • Ø Izvedejo delavnice, kjer spoznajo različne vrste žit, pripravijo moko ter pečejo kruh in drugo pecivo.
 • Ø Obiščejo etnološke parke ter druge lokalne znamenitosti, ki se tematsko povezujejo s temo projekta.
 • Ø Obiščejo mline in se seznanijo z delovanjem.
 • Ø Spoznajo ljudske pesmi in plese povezane z kruhom.
 • Ø Likovno in literarno poustvarjajo.
 • Ø Preučujejo literarna dela, ki govorijo o kruhu, ljudskih običajih …
 • Ø Izdelujejo različne tehnične izdelke v povezavi s temo projekta.

 

 1. SODELOVANJE V ŽIVO

Šole, ki se odločijo za sodelovanje v živo, bodo v mesecu oktobru sodelovale na športnem dnevu OŠ Frana Metelka Škocjan – kolesarjenju ob Krki do mlinov. Sodelujoči učenci in mentorji (2-3 učenci iz prijavljene šole in mentor) bodo z vrstniki naše šole kolesarili ob reki Krki ter obiskali in spoznavali mline.

Pričakovani cilji in rezultati

S sledenjem cilju 4.7 – izobraževanje za trajnostni razvoj želimo s projektom Od pšeničke do potičke poskrbeti, da bodo do leta 2030 vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.

 

Učenci bodo preko različnih dejavnosti pridobili nova znanja povezana z delom lokalnih kmetov, s spoznavanjem življenja nekoč in ljudskih običajev. S spoznavanjem poti od zrna do končnega izdelka bodo začutili pomen in dragocenost domačih sestavin, ki so pomembna za pripravo dobrega kruha, potice in drugih značilnih lokalnih in slovenskih jedi.

Želimo tudi, da ob spoznavanju lokalnih znamenitosti in parkov učenci spoznajo ter se zavedo lepote svoje okolja oziroma doma. Znanja, veščine, spretnosti in izkušnje pridobljene v projektu bodo učencem pomagale pri osebnostni rasti. Z medgeneracijskim povezovanjem in učenjem bodo mlajši razblinili predsodke in stereotipe o starejših, postali bodo strpnejši.

 

Z izvedenimi dejavnostmi projekta Od pšeničke do potičke bomo gradili prijazno medgeneracijsko skupnost, razvijali empatijo, si izmenjali znanje, veščine in spretnosti ter skrbeli za večjo socialno vključenost starejših.

 

 

Z uresničitvijo ter doseganjem zastavljenih ciljev želimo doseči, da učenci skrbijo za svoj osebnosti razvoj, bogatijo svoje znanje, razvijajo kreativnost in samostojnost, začutijo pomembnost naravne in kulturne dediščine ter se trudijo za ohranitev našega skupnega doma – planeta Zemlja.

Časovnica

V šolskem letu 2019/20 bomo poleg sodelovanja na daljavo projekt nadgradili s sodelovanjem v živo.

 

Možnost prijav bodo imele sodelujoče šole, vrtci in zavodi Unesco mreže pridruženih šol.

Prijava na projekt bo potekala preko prijavnic, ki bodo dostopne na spletni strani http://www.aspnet.si/, pod zavihkom projekti ter spletni strani šole pod zavihkom Projekti/Unesco/Od pšeničke do potičke. Prav tako bodo vabilo s prijavnico prejeli vsi člani Unesco mreže pridruženih šol.  

 

Udeleženci bodo izpolnjene prijavnice poslali na elektronski naslov koordinatorja projekta: katja.ploj@os-skocjan.si. Prijave bomo zbirali do vključno 30. septembra 2019.

 

Na spletni strani Unesco mreže pridruženih šol, kot tudi na spletni strani naše šole, bo objavljena predstavitev projekta z usmeritvami ter predvidenimi dejavnostmi. Vabila bodo prav tako obsegala prestavitev projekta z usmeritvami.

 

Projekt bo potekal celo leto, od septembra do maja. Dejavnosti se bodo izvajale v okviru pouka, dnevov dejavnosti, interesnih dejavnosti ter delavnic.

 

Projekt bomo zaključili 21. 5. 2020, na dan kulture in raznolikosti za dialog in razvoj.

 

Prijavljenim šolam in vrtec bo ponujeno, da se v projekt vključijo na daljavo. Dejavnosti bodo izvajali na svojih šolah ter nam do konca maja 2019 poslali evalvacijska poročila s fotografijami o izvedenih dejavnostih ter spletno povezavo, kjer bodo objavljali svoje dejavnosti. Izdelki in fotografije bodo vključeni v razstavo ob zaključku projekta.

 

Kot novost se lahko šole prvič prijavijo k sodelovanju v živo. V mesecu oktobru 2019 bomo izvedli športni dan kolesarjenje bo Krki do mlinov. Vanj bomo vpletli cilje in dejavnosti projekta.

 

Projekt bomo zaključili meseca junija, ko bomo izdali potrdila sodelujočim mentorjem.

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...