Pojdi na glavno vsebino
UNESCO pridružene šole (ASPnet)UNESCO pridružene šoleNacionalna koordinacijaSlovenijeOrganizacija Združenih narodov za izobraževanje,znanost in kulturo

Jezero je - jezera ni

Osrednja tema: Trajnostni način življenja
Sorodne teme: Materni jezik, Okolje, Priložnosti za mlade, Vrednote in stališča, Zdrav način življenja
Nosilec: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
Ciljna skupina: OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola, vrtec

Opis projekta

Tabor »Jezero je – jezera ni 2020« bo potekal v Dolnjem jezeru ob Cerkniškem jezeru 16. aprila 2020.

 

V projektu spodbujamo vse štiri Deloresove stebre izobraževanje:  

- Učiti se, da bi vedeli:

Mentorji bodo v ustvarjalnih delavnicah v uvodu motivirali udeležence in skupaj z njimi izbrali motive, ki jih dobo upodabljali. Pomagali jim bodo prenesti pridobljene informacije v kompozicijo in sporočilo umetniškega dela.

V novinarski delavnici bodo novinarji sledili dogajanju na taboru in kako so med sabo povezani ljudje, narava, umetnost, dogodki: poudarek na skrbi za materin jezik, za zdrav način življenja in okolja, oblikovanje vrednot in stališč ter različne priložnosti za mlade.

Ob koncu tabora bo  v elektronski obliki zapisan Jezerski list 2020. Natisnili ga bomo v šoli in objavili na spletni strani naše šole.

- Učiti se delati:

Udeleženci se urijo v zastavljanju ciljev, izpeljavi načrtov in ocenjevanju svojega dela. Razvijajo svoje sposobnosti, naučijo se opazovati okolico, spoštovati ljudi in naravo, biti strpni in sodelovalni. S strani mentorjev je poudarjena skrb za osebnostni razvoj vsakega posameznika in skrb za materni jezik, skrb za zdrav način življenja in okolje.

- Naučiti se živeti skupaj:

Udeležence želimo spodbuditi, da bodo brez predsodkov sprejemali druge. Da bi se naučili spoštovati sebe in druge. Z medkulturnim učenjem spoznavajo kulturno raznolikost, ki nas bogati.

Preko umetniških del in Jezerskega lista se udeleženci naučijo izražati sami sebe. Preko svojih del spoznavajo tudi naravno in kulturno dediščino ter oblikujejo primeren odnos do nje.       

- Učiti se biti:

Pomemben je celostni razvoj posameznika. Z delom na delavnici in v skupini pridobijo izkušnje, ki jih ne morejo v razredu in v skupini znanih ljudi. Vsak ima določene sposobnosti in znanje, ki se ga mora naučiti koristno uporabljati, zase in za druge.

Preko svojih del udeleženci spoznavamo sebe, druge, naravno in kulturno dediščino ter oblikujejo primeren do vsega kar jih obdaja. Učimo se razvijati svoje sposobnosti, učimo se opazovati okolico, spoštovati ljudi in naravo, biti strpni in sodelovalni. Učimo se sprejemati edinstvenost in drugačnost soljudi. Učimo se biti trajnostni. Bogatimo se iz preteklosti, veselimo se sedanjosti in ohranjamo za prihodnost. 

Delavnice se bodo izvajale na prostem in bodo izvedene glede na število prijavljenih:

- gradbena delavnica: Vaška arhitektura,

- okoljevarstvena delavnica: Analiza jezerske vode,

- ornitološka delavnica: Ptičja populacija ob jezeru,

- ekološka delavnica: Biotska pestrost v Dolenjem jezeru,

- pečarska delavnica: Izdelava mozaikov,

- likovna delavnica: Akvareli,

- novinarska delavnica: eJezerski list,

- fotografska delavnica: Jezerski fotoutrinki.

 

Okvirna časovnica tabora  »Jezero je – jezera ni 2020«, ki bo potekal 16. aprila 2020:

- 8.30 do 9.00 prihod udeležence, uvodni pozdrav, malica in razdelitev po skupinah

- 9.00 do 13.00 delo v delavnicah in oddaja izdelkov

- 13.15 kosilo

- 14.00 do 15.00 zaključna prireditev s predstavitvijo izdelkov 

Pričakovani cilji in rezultati

Cilji projekta »Jezero je – jezera ni 2020«:

 • - Ozaveščati o pomenu vseživljenjskega izobraževanja
 • - Učiti se vseživljenjsko izobraževati
 • - Preiti na nivo globalnega učenja, ki bo mlade prebudil, da bodo znali opazovati svet okoli sebe in pojave v njem
 • - Na osnovi vseživljenskega in globalnega izobraževanja omogočati in zagotoviti trajnostni razvoj v prihodnosti

 

Rezultatai projekta »Jezero je – jezera ni 2020«:

 • - S pomočjo delavnic na taboru, ki so usmerjene v vseživljenko učenje se vsestransko razvijati in z novimi znanji presegati pasti globalizacije ter skupaj graditi enakoparvnejši in pravičnejši svet: udeleženci se učijo socialnih in etičnih veščin.
 • - S pomočjo delavnic na taboru spoznati globalno učenje, s katerim bomo lažje spremenili pogled na obstoječe probleme in življenje: človekove pravice s strpnostjo, sprejemanje drugačnosti in kulturna raznolikost, sodelovanje in medkulturno učenje
 • - Zaradi vseživljenskega in globalnega učenaj bodo nastale spremembe na osebni ravni za zavestno sprejetje trajnostenga razvoja: na ravni vedenja, občutenja in delovanja. Udeleženci razvijajo svoje sposobnosti, naučijo se opazovati okolico, spoštovati ljudi in naravo, biti strpni in sodelovalni. S strani mentorjev je poudarjena skrb za osebnostni razvoj vsakega posameznika.

Časovnica

Prijava na projekt:

 • - Prijave se bodo zbirale do 31. marca 2020: zainteresirani jih oddajo po spletni pošti na naslov petric@sggos.si.
 • - Starši udeležencev tudi podpišejo soglasje o sodelovanju na taboru, možnosti fotografiranja udeležencev in razstavljanju njihovih izdelkov v namen promocije naše šole in našega projekta.
 • - Na spletni strani naše šole bodo objavljene informacije o našem projektu 3. februarja 2020: vsebina, lokacija, mentorji, delavnice, prijavnica na delavnice, soglasje o sodelovanju, višina kotizacije.
 • - Projekt bo potekal od februarja do aprila 2020.
 • - Projekt bo imel zaključno prireditev 16. aprila 2020 v Dolnjem jezeru (sodelovanje v živo): zbor udeležencev, pozdrav in uvod v dogodek, malica, delo po delavnicah, beleženje dogajanja, kosilo, zaključek z ogledom izdelkov, odhod, izdaja Jezerskega lista 2020, razstava izdelkov na naši šoli, izdaja potrdil sodelujočim.

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...