Pojdi na glavno vsebino

Živimo skupaj

Osrednja tema: Trajnostni način življenja
Sorodne teme: Gozdovi, Materni jezik, Okolje, Priložnosti za mlade, Solidarnost, Trajnostni način življenja, Vode in oceani, Vrednote in stališča, Zdrav način življenja
Nosilec: Osnovna šola Kapela
Ciljna skupina: OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola, vrtec

Opis projekta

Projekt Živimo skupaj sloni na 4 stebrih Delorsovega izobraževanja, poudarek pa deje učenju dela in izvajanju konkretnih delovnih nalog skozi aktivno vključevanje sodelujočih. Kot pove že naslov gre za skupno delo več generacij, znotraj katerih se razvijajo interesi vsakega posameznika, ki spoštuje sebe v razvijanju lastnih potencialov in strpno dovoli možnosti in razvijanje interesov tudi drugim, s skupnim ciljem po občem dobrem. Rdeča nit dejavnosti je trajnostni razvoj in pozitivno naravnano globalno državljanstvo, ki ohranja naravno in kulturno dediščino, ter upošteva potrebe po sodelovanju, strpnosti in sprejemanju drugačnosti ob skrbi za osebnostni razvoj posameznika, v miru in nenasilju.

Delavnice so načrtovane skozi medgeneracijska druženja s poudarkom na solidarnosti do starejših občanov in ohranitev kulturne dediščine skozi spoznavanje življenja nekoč in danes. Naravno dediščino spoznavamo v neposrednem stiku z gozdom in vodo, ki ju direktno v okolju predstavljajo mentorji – gozdarji. Trajnostni način življenja razvijamo skozi delo z odpadnim materialom in skrbjo za okolje, skozi razvijanje ročnih spretnosti ob izdelovanju izdelkov. Skupaj iščemo trajnostne rešitve za izboljšanje življenjskega in delovnega okolja. Zdrav način življenja gojimo v delavnicah, ki predstavljajo skrb za zdravje, s spoznavanjem lokalne - tradicionalne - zdrave prehrane, skozi gojenje rastlin in kulinarično predelavo. Predstavljamo tudi aktivnosti za dvig samopodobe skozi skrb za lastno telo, preko športa in kozmetičnega urejanja. Vrednote in stališča imajo sodelujoči možnost predstaviti preko usmerjene rabe maternega jezika in formacijo prispevkov s katerimi se predstavijo, ob enem pa predstavljajo tudi pestro paleto aktivnosti, ki jih imajo možnost spoznavati. Soočeni so z različnimi poklici, do katerih razvijejo lastno stališče in naravnanost.

Delavnice so priložnost mladim, da spoznavajo svoje interese in sebe skozi soočanje z dejanskim življenjem, z možnostjo iskanja odgovorov na vprašanja pri poučenih mentorjih. Navajajo se na delo, ki jim omogoča razvijanje lastnih interesov in omogoča podajo lastnega prispevka v skupno dobro. Učijo se iskanja trajnostnih oblik življenja, v lastno, lokalno in globalno dobro, predvsem pa so pri delu aktivni in razvijajo lastne interese, vedenja in zmožnosti, ki bodo v življenju koristila njim in družbi.

Pričakovani cilji in rezultati

Pričakovani cilji projekta Živimo skupaj so delovanje preko 4 Delorsovih stebrov izobraževanja in v potankosti spoznavanje, razumevanje in življenje v naravnanosti k upoštevanju trajnostnih vidikov življenja. Eden glavnih ciljev projekta je delo v sodelovanju, s sprejemanjem razlik in potreb posameznika, kar želimo da rezultira v možnosti sodelovanja v delavnicah, ki pokrivajo različne interese, hkrati pa pokrivajo cilje, stališča in vrednote UNESCA po skupnem dobrem.

Cilj projekta predstavlja tudi aktivna, angažirana vključenost posameznika v delavnice, kjer ne le teoretično ampak predvsem praktično spoznava interesno področje, ki ga iskreno zanima, ob enem pa je delo prepojeno z znanjem o trajnostnih vidikih življenja v globalno dobro. V projekt zaradi širokega nabora dejavnosti želimo pritegniti čim večje število udeležencev, ki bi jim projekt ostal v dobrem spominu, njihovo življenje pa bi tudi dolgoročno teklo po prikazanih smernicah.

Uresničiti želimo cilj spoznavanja kulturnih, naravnih in geografskih značilnosti domačega kraja, Slovenije, domačih obrti in običajev. Ohraniti pristnost in sožitje med generacijami ter učenje od starejših. Spodbuditi želimo k recikliranju in ponovni rabi surovin in materialov, ter k naravni samooskrbi. V delavnicah bomo upoštevali raznolike človekove pravice, poudarek bo na enakosti spolov in razvijanju lastnih interesov, ter spodbujanju sodelovanja, odobravanja razlik, spodbujanju kulture miru in nenasilja, ter pomena posameznika v svojem delovanju za dobrobit državljanov sveta.

Rezultati projekta bodo vidni v praktičnih izdelkih, narejenih preko upoštevanja trajnostnih ciljev. Opaziti želimo tudi dobro sodelovanje in pripravljenost učencev po delovanju v skupno dobro, preko lastnih prispevkov.

Pričakovan cilj projekta je znati živeti skupaj kljub naši različnosti, ob enem pa ohraniti naš planet za zanamce, z razvijanjem vedenj, ki nam pri tem lahko pomagajo. Nanašali se bomo na temo trajnostnega razvoja in globalnega državljanstva, skozi medgeneracijsko sodelovanje pa bomo razvijali medkulturno učenje v promociji kulture miru in nenasilja. Delo bo aktivno in praktično naravnano.

Časovnica

Z izvedbo projekta Živimo skupaj bomo začeli v sredini septembra 2018. Pripravili bomo načrt za izvedbo delavnic za sodelovanje na daljavo in pričeli s pripravami na izvedbo delavnic sodelujočih v živo ob finalizaciji projekta. Razpis bomo objavili v oktobru in podali rok za prijavo na projekt do 30. novembra 2018. Po tem času bomo pridobivali ideje in izvajalce za delavnice, ki jih bomo tudi letos skušali nadgraditi z pestro paleto zunanjih in notranjih mentorjev, pri čemer bomo kot izvajalce delavnic skušali pridobiti tudi dijake lokalnih šol. skozi celotni čas se bomo trudili tudi s pridobivanjem sredstev in materiala za izvedbo delavnic. Sodelujoči v projektu na daljavo bodo do 10.3.2019 imeli čas za izvedbo delavnic v svojem okolju in podajo poročila z dokazili o sodelovanju po predvidenih smernicah. Sodelujoči v živo pa se bodo do 15.3.2019 glede na lastne interese razporedili v delavnice, katerih nabor jim bomo pred tem poslali in jih bomo 22.3.2019, ob Svetovnem dnevu voda, izvedli na OŠ Kapela. Delavnice bomo pričeli z UNESCO himno in nagovorom ob pričetku izvajanja in jih izvajali skozi celotni delovni dan. Projekt bomo zaključili z osrednjo prireditvijo na kateri bomo predstavili rezultate projekta – izdelke, ki bodo  v različnih delavnicah izvedeni na dan dejavnosti in izdelke sodelujočih na daljavo, ki jih bodo poslali do dneva izvedbe finalizacije projekta. Na osrednji prireditvi bomo slavnostno podelili priznanja o sodelovanju. Nastalo gradivo bomo v kratkem časovnem okvirju predstavili tudi na spletni strani šole, projekt pa bomo predstavili tudi v lokalnem časopisu.

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...