Pojdi na glavno vsebino

Pozdrav ptic miru

Osrednja tema: Trajnostni način življenja
Sorodne teme: Demokracija, Diskriminacija, Enakopravnost spolov, Materni jezik, Migracije in begunci, Priložnosti za mlade, Solidarnost, Vrednote in stališča
Nosilec: Osnovna šola Lava
Ciljna skupina: OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola, vrtec

Opis projekta

Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju v projektu »POZDRAV PTIC MIRU« ob Mednarodnem dnevu miru.

NAMEN večletnega projekta Osnovne šola Lava Celje je ozaveščanje učencev, dijakov in ljudi v okolju o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu.

CILJI projekta so:

  • razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga,
  • razvijanje državljanskih kompetenc,
  • aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja,
  • spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.  

V okviru projekta se lahko odvijajo v vašem okolju skozi vse leto različne dejavnosti, kot so izdelovanje ptic miru, poklanjanje lepih misli o miru, risanje na rolo papirja, tek miru, pohod miru, izdelava »jumbo« plakatov, literarna ustvarjanja, pevski nastopi ter podobne dejavnosti, ki jih izvajajo učenci, dijaki in otroci.

Vrhunec naš projekt doživi ob svetovnem dnevu miru na različnih lokacijah v mestu Celje.

Osrednji dogodek bo predvidoma v soboto, 22. 9. 2018, na »GLAVNEM TRGU« ali »NA ZVEZDI«.

Vsi zavodi in organizacije, ki se nam ne boste mogli pridružiti na osrednji prireditvi v Celju, lahko sodelujete v soboto ali dan prej z različnimi aktivnostmi v svojem okolju oziroma v svojem kraju ter na ta način obležite dan miru. Več aktivnosti v svojem okolju boste pripravili, več ljudi v Sloveniji se bo zavedalo, kako pomembna vrednota je mir – in to je tudi naš namen.

Že osmo leto zapored se projektu pridružuje Mestna občina Celje, ki pomaga širiti idejo miru med pobratena mesta na Hrvaškem, v Srbiji, Nemčiji. V zadnjih štirih letih pa je bil projekt zelo dobro sprejet v partnerskih državah v okviru projekta Erasmus+, in sicer v Nemčiji, Turčiji, Španiji, na Nizozemskem in na Portugalskem. Naša prizadevanja podpira tudi predsednik države, varuhinja človekovih pravic, predsednik vlade ter nevladne organizacije po Sloveniji, med njimi tudi Teozofska knjižnica Celje.

Koordinator projekta je učitelj iz OŠ Lava, medtem ko imajo ostali vključeni zavodi še svojega koordinatorja.

Za dodatne informacije vam je na voljo ravnateljica OŠ Lava, gospa Marijana Kolenko, in sicer po e-pošti: marijana.kolenko@guest.arnes.si ter koordinatorica projekta na OŠ Lava Polona Kolšek, po e-pošti: polonakolsek@yahoo.comali po telefonu 041/380-660.

SLOGAN projekta je SODELUJ IN SPREMENI!

OSREDNJA TEMA: Projekt vsako leto spremlja vodilna oziroma osrednja tema. V šolskem letu 2018/2019 se osrednja tema glasi »UČIMO SE BITI MIROLJUBNI IN ZADOVOLJNI DRŽAVLJANI«.

PONOVNO:Prijavljeni zavodi lahko skupaj s sodelujočimi v projektu izdelajo plakat Pozdrava ptic miru z naslovom »DELUJEM MIROLJUBNO«.

Pričakovani cilji in rezultati

S projektom Pozdrav ptic miru želimo ozavestiti pomen miru v svetu. Mir si želimo vsi, kako ga ohranjati ali celo doseči, pa je težka naloga. Z aktivnostmi, ki jih spodbujamo v okviru projekta, poskušamo aktivirati ljudi. Najprej smo aktivni na naši šoli, sledijo aktivnosti v lokalni skupnosti.

S povezovanjem v širši lokalni skupnosti, po vsej Sloveniji z različnimi ustanovami, zavodi in podjetji, poskušamo doseči čim več ljudi. V zadnjem času se širimo tudi izven meja naše dežele in zavest o miru širimo po Evropi. Naši partnerji so različne državne ustanove, kot so Varuhinja človekovih pravic, Državni svet, mediji, …

Rezultati se kažejo v številnih prireditvah, plakatih, dogodkih, akcijah, sloganih, izdelkih, … Ljudje so lahko aktivni tako, da vsaj na dan miru naredijo eno dobro delo, zapišejo eno lepo misel, nesejo domov ptico miru iz papirja, gline, lesa, …

Dobra gesta je prijazen nasmeh, navdihujoč pozdrav ali pa zahvala.

V te aktivnosti povežemo vse ljudi, ne glede na raso, spol, starost, … Seveda so za šole v ospredju učenci oz. dijaki, ki naj bodo ambasadorji miru. Naj bodo aktivni v svojem domačem okolju (dom, sosedi, sorodniki) ali pa se povežejo z odraslimi ali drugimi institucijami in svoje poslanstvo opravijo na takšen način. Skratka, idejo o aktivni miroljubnosti je potrebno razširiti med ljudi in to je glavni cilj. Naučimo otroke biti aktivni.

Časovnica

Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju v projektu »POZDRAV PTIC MIRU« ob Mednarodnem dnevu miru.

V okviru projekta se lahko odvijajo v vašem okolju skozi vse leto različne dejavnosti, kot so izdelovanje ptic miru, poklanjanje lepih misli o miru, risanje na rolo papirja, tek miru, pohod miru, izdelava »jumbo« plakatov, literarna ustvarjanja, pevski nastopi ter podobne dejavnosti, ki jih izvajajo učenci, dijaki in otroci.

Vrhunec projekt doživi ob svetovnem dnevu miru na različnih lokacijah v mestu Celje.

Osrednji dogodek bo predvidoma v soboto, 22. 9. 2018, na »GLAVNEM TRGU« ali »NA ZVEZDI«.

Vsi zavodi in organizacije, ki se nam ne boste mogli pridružiti na osrednji prireditvi v Celju, lahko sodelujete v soboto ali dan prej z različnimi aktivnostmi v svojem okolju oziroma v svojem kraju ter na ta način obležite dan miru. Več aktivnosti v svojem okolju boste pripravili, več ljudi v Sloveniji se bo zavedalo, kako pomembna vrednota je mir – in to je tudi naš namen.

Že osmo leto zapored se projektu pridružuje Mestna občina Celje, ki pomaga širiti idejo miru med pobratena mesta na Hrvaškem, v Srbiji, Nemčiji. V zadnjih štirih letih pa je bil projekt zelo dobro sprejet v partnerskih državah v okviru projekta Erasmus+, in sicer v Nemčiji, Turčiji, Španiji, na Nizozemskem in na Portugalskem. Naša prizadevanja podpira tudi predsednik države, varuhinja človekovih pravic, predsednik vlade ter nevladne organizacije po Sloveniji, med njimi tudi Teozofska knjižnica Celje.

Koordinator projekta je učitelj iz OŠ Lava, medtem ko imajo ostali vključeni zavodi še svojega koordinatorja.

Za dodatne informacije vam je na voljo ravnateljica OŠ Lava, gospa Marijana Kolenko, in sicer po e-pošti: marijana.kolenko@guest.arnes.si ter koordinatorica projekta na OŠ Lava Polona Kolšek, po e-pošti: polonakolsek@yahoo.comali po telefonu 041/380-660.

SLOGAN projekta je SODELUJ IN SPREMENI!

OSREDNJA TEMA: Projekt vsako leto spremlja vodilna oziroma osrednja tema. V šolskem letu 2018/2019 se osrednja tema glasi »UČIMO SE BITI MIROLJUBNI IN ZADOVOLJNI DRŽAVLJANI«.

Prijavljeni zavodi lahko skupaj s sodelujočimi v projektu izdelajo plakat Pozdrava ptic miru z naslovom »DELUJEM MIROLJUBNO«.

Vse, ki želite sodelovati v projektu »Pozdrav ptic miru«, prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete po pošti na naslov OŠ Lava, Pucova ulica 7, 3000 Celje, s pripisom »Pozdrav ptic miru«, ali pa jo pošljete po elektronski pošti na naslov: polonakolsek@yahoo.com.

Z vsemi sodelujočimi iz različnih krajev Slovenije bomo navezali stik po e-pošti ali preko telefona.

Naša želja je, da bi tudi vi pripomogli širiti idejo o miru in se tako trudili izboljšati stanje v naši družbi. Skupaj smo močnejši, skupaj nam bo uspelo.

Veseli bomo vašega odziva.

Prijave, prosimo, vrnite do 10. septembra 2018.

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...