Pojdi na glavno vsebino

15. Plečnikov tabor

Osrednja tema: Trajnostni način življenja
Sorodne teme: Materni jezik, Okolje, Vrednote in stališča, Zdrav način življenja, Šport
Nosilec: Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Ciljna skupina: srednja šola

Opis projekta

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana bo v šolskem letu 2018/2019 izvedla že 15. interdisciplinarni raziskovalno-ustvarjalni Plečnikov tabor, ki bo potekal predvidoma od 16. do 19. junija 2019. Tabor bo namenjen dijakom GJP, gimnazijam in srednjim šolam v mreži EKO šol Slovenije, dijakom Unesco srednjih šol in gimnazij iz Slovenije ter dijakom iz zamejstva.

Tabor bo potekal v CŠOD, v avtentičnem okolju, kjer bodo dijaki raziskovali pojave iz naravnega okolja, spoznavali zgodovinske dogodke, se povezovali z lokalnim prebivalstvom, pridobivali nove izkušnje, predvsem pa sodelovali in se družili z vrstniki iz slovenskih Unesco šol in zamejstva. Zato bodo tudi določene delavnice na taboru namenjene medsebojnemu spoznavanju in medkulturnemu dialogu.  Lokacija CŠOD je vsako leto druga, tako da dijaki lahko spoznavajo različne konce Slovenije, npr. Planica, Tolmin, Ankaran, Vojsko, …

Dijakom bodo na razpolago različne delavnice oz. delovne skupine, npr. fizika in astronomija, biologija, francoščina, angleščina, nemščina, španščina, italijanščina, kemija, zgodovina, slovenščina in etnologija, improliga, šport. Poleg terenskega raziskovanja se bodo dijaki lahko udeležili tudi športnih aktivnosti in jezikovnih spretnosti. Na taboru sodelujejo namreč poleg domačih učiteljev tudi tuji učitelji, ki na šoli delujejo v okviru nadaljevanja projekta Obogateno učenje tujih jezikov ali pa pri nas gostujejo kot prostovoljci.

Delo tabora bo potekalo urejeno v delovnih skupinah po deset dijakov. Vsaka skupina dijakov bo v štirih dneh opravila štiri delavnice glede na prijavo. Vsi dijaki bodo astronomsko opazovali nočno nebo, opravili predvidene oglede znamenitosti kraja, zbirali delovno gradivo pri lokalnem prebivalstvu, opravili terensko raziskovalno delo, zvečer pa se  udeležili športnih dejavnosti (tekme v odbojki, med dvema ognjema, igre brez meja, …).

Tabor bomo zaključili s prireditvijo, ko bodo vse sodelujoče skupine predstavile svoja pridobljena znanja, spoznanja, dosežke in vtise. Zaključno predstavitev rezultatov delavnic bodo dijaki pripravili v obliki plakatov, ki jih bodo predstavili v zagovoru. Vsaka skupina bo imela tudi zagovor svojega dela tako, da bo odgovarjala na vprašanja mentorjev o strokovnem delu delavnic. Zagovori bodo točkovani, izbrana bo najboljša skupina in tudi nagrajena.

Pričakovani cilji in rezultati

Temeljni cilj projekta »15. Plečnikov tabor« je, da bodo dijaki v naravnem avtentičnem okolju nadgradili znanja in raziskovalne veščine, ki jih sicer pridobivajo pri pouku, pri tem pa se tudi družili z vrstniki iz Slovenije in zamejstva ter si pridobili nove izkušnje za življenje. V ta namen bodo organizirane tudi delavnice za medsebojno spoznavanje in medkulturni dialog, hkrati pa bomo s tem posebej uresničevali četrti Delorsov steber – »učiti se živeti skupaj«.

Z vsebinami tabora bodo dijaki razvijali kompetence povezane z vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj, ki so obvezni cilj kurikula Okoljska vzgoja. Dijaki se bodo soočili s temeljnimi vprašanji kot npr. povezanost in odvisnost od narave, okoljske spremembe in nesreče, družbena vloga v odnosu do narave in spremembe v njej.

Z vključevanjem udeležencev iz zamejstva in tujih šol in učiteljev bomo v tabor  vnesli tudi medkulturne razsežnosti. 

Cilj tabora je tudi medsebojno povezati dijake in učitelje mentorje, da se med seboj spoznajo še na drugačen način, preko sodelovanja pri delu, …

Preko tujih učiteljev bodo dijaki spoznavali tujo kulturo, navade in običaje, prehrano, primerjali bodo vse to s slovenskimi navadami, predvsem pa bodo tujo kulturo umeščali v slovenski prostor in se učili živeti skupaj z njo.

Rezultati projekta pri udeležencih bodo večja osveščenost, nova znanja in osebne izkušnje, še večja želja po iskanju novih znanj in obogatena osebnost dijakov. Ves čas tabora pa bodo dijaki živeli Unescove vrednote in vizijo Unescove šole. 

Časovnica

Prijave za 15. Plečnikov tabor Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, ki bo potekal predvidoma od 16. do 19. junija 2019,  bomo zbirali s prijavnico, ki bo dostopna vsem zainteresiranim dijakom na spletni strani naše šole. Unesco pridružene šole se bodo prijavile preko uradne spletne strani ter preko vabila središča Ljubljana, ki bo poslalo vabilo in prijavnice v vsa Unesco središča. Prijave bomo zbirali predvidoma do konca aprila 2019. S potrebnim gradivom bomo prijavljene dijake seznanili v mesecu maju 2019.

Projekt bo potekal štiri dni predvidoma v juniju 2019 na terenu, ko na matični šoli izvajamo projektni teden in teden obveznih izbirnih vsebin. Tabor bo potekal v CŠOD, v avtentičnem okolju, kjer bodo dijaki raziskovali pojave iz naravnega okolja, spoznavali zgodovinske dogodke, se povezovali z lokalnim prebivalstvom, pridobivali nove izkušnje, predvsem pa sodelovali in se družili z vrstniki iz slovenskih Unesco šol in zamejstva. Lokacija je vsako leto druga, tako da dijaki spoznavajo različne konce Slovenije, npr. Planica, Tolmin, Ankaran, Vojsko, …

Tabor bomo zaključili s prireditvijo, ko bodo vse sodelujoče skupine predstavile svoja pridobljena znanja, spoznanja, dosežke in vtise.

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...