Pojdi na glavno vsebino

Živimo skupaj

Teme: Kulturna raznolikost, Kulturna dediščina, Kultura miru in nenasilja, Globalno državljanstvo, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Ključne besede: Cilji trajnostnega razvoja (SDG), Naučiti se živeti skupaj, Solidarnost, Svoboda izražanja, Vključenost in pravičnost, Voda
Nosilec: Osnovna šola Kapela
Vodja projekta: Nina Budja Zalokar (nina.budja [afna] gmail.com)
Ciljna skupina: vrtec, OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola

Živimo skupaj je projekt, ki povezuje grajenje pozitivnih medsebojnih in medgeneracijskih odnosov, s praktičnim delom in Delorsovim stebrom – Učiti se- da bi znali delati. V delavnicah skušamo uporabiti znanje o trajnostnem in globalnem načinu življenja. Med raznolikimi druženji v delavnicah, ki nastajajo na podlagi interesov učencev vsako leto sproti, izdelujemo iz naravnega in odpadnega materiala. Namen imamo praktično razvijati interese in jih uporabiti za spoznavanje ljudi, kulture, tradicije in okolja. Delavnice so načrtovane skozi medgeneracijska druženja s poudarkom na solidarnosti do starejših občanov, spoznavanjem naravne in kulturne dediščine skozi spoznavanje življenja nekoč in danes. Navezujemo pa se tudi na svetovni dan voda, saj datumsko sovpada z izvedbo projekta Živimo skupaj.

Cilj projekta predstavlja aktivna, angažirana vključenost posameznika v delavnice, kjer ne le teoretično, ampak predvsem praktično spoznava interesno področje, ki ga iskreno zanima. Hkrati želimo izvedbo delavnic prepojiti z znanjem o trajnostnih vidikih življenja v globalno dobro. V projektu je možno sodelovati z raznolikimi dejavnostmi, katerih bistvo je razvijati izražene interese udeležencev, ter se povezovati medgeneracijsko. Želimo pritegniti čim večje število udeležencev, različnih starostnih skupin, ki bi jim projekt razširil obzorja.

Uresničiti želimo cilj spoznavanja kulturnih, naravnih in geografskih značilnosti domačega kraja, Slovenije, domačih obrti in običajev. Ohraniti pristnost in sožitje med generacijami, ter učenje od starejših. Spodbuditi želimo k recikliranju in ponovni rabi surovin in materialov, ter k naravni samooskrbi. Razvijamo predvsem samostojnost, karierno orientacijo in podjetniško žilico. V delavnicah lahko upoštevamo raznolike človekove pravice, poudarjamo enakost spolov in razvijanje lastnih interesov, spodbudimo sodelovanja, odobravanje razlik, spodbujanje kulture miru in nenasilja, ter pomena posameznika v svojem delovanju za dobrobit državljanov sveta.

Rezultati projekta bodo vidni v praktičnih izdelkih, narejenih preko sodelovanja, prenašanja znanja in upoštevanja trajnostnih ciljev. Izdelki so lahko v različnih oblikah.

Pričakovan cilj projekta je znati živeti skupaj kljub naši različnosti, ob enem pa ohraniti naš planet za zanamce, z razvijanjem vedenj, ki nam pri tem lahko pomagajo. Nanašali se bomo na temo trajnostnega razvoja in globalnega državljanstva, skozi medgeneracijsko sodelovanje pa bomo razvijali medkulturno učenje v promociji kulture miru in nenasilja. Delo bo aktivno in praktično naravnano, glede na potrebe pa tudi digitalno podkrepljeno.

V šolskem letu 2021/22 bomo delo znotraj projekta Živimo skupaj prilagodili COVID 19 situaciji. V kolikor bo delo potekalo v šoli, ob možnosti stikov, bomo udeležencem omogočili udeležbo tako v živo - kot  na daljavo.

Z izvedbo projekta Živimo skupaj bomo začeli v sredini septembra 2021. Pripravili bomo načrt za izvedbo delavnic za sodelovanje na daljavo in pričeli s pripravami na izvedbo delavnic sodelujočih v živo.

Ob finalizaciji projekta, ki je zmeraj na svetovni dan voda - 22.marca, bomo na naši šoli pripravili različne delavnice, v katere se bodo udeleženci vpisovali medgeneracijsko in na podlagi lastnih interesov. V kolikor se bo izvajalo delo na daljavo, bomo sodelujoče povabili k sodelovanju izključno v delavnicah na daljavo. Tudi tukaj bodo lahko zastopali lastne interese, vendar upoševali zgoraj navedene cilje.

Razpis bomo objavili v septembru in podali rok za prijavo na projekt do 30. novembra 2021. Po tem času bomo pridobivali ideje in izvajalce za delavnice na podlagi izraženih interesov. Delavnice bomo skušali povezati s programom Pogum, kjer gre za razvoj samostojnosti in podjetnosti.  V kolikor bo možno bomo projekt nadgradili s pestro paleto različnih  mentorjev, pri čemer bomo kot izvajalce delavnic skušali pridobiti tudi dijake lokalnih šol.  V kolikor to ne bo mogoče, pa se bomo povezovali vsaj digitalno.

Skozi celotni čas se bomo trudili s pridobivanjem sredstev in materiala za izvedbo delavnic, v kar bomo vključili predvsem učence same, da bodo tudi oni iskali poti za realizacijo ciljev. Sodelujoči v projektu na daljavo bodo do 10.3.2022 imeli čas za izvedbo delavnic v svojem okolju in podajo poročila z dokazili o sodelovanju po predvidenih smernicah. Sodelujoči v živo pa se bodo do 15.3.2022, glede na lastne interese razporedili v delavnice, katerih nabor jim bomo pred tem poslali in jih bomo 22.3.2022, ob Svetovnem dnevu voda, izvedli na OŠ Kapela – v kolikor bo to mogoče. V nasprotnem primeru pa bodo delavnice izvedene na daljavo, preko digitalnih navodil.

Delavnice v živo bomo pričeli z UNESCO himno in nagovorom. Izvajali jih bomo skozi celotni delovni dan. Projekt bomo zaključili z osrednjo prireditvijo na kateri bomo predstavili rezultate projekta – izdelke, ki bodo  v različnih delavnicah izvedeni na dan dejavnosti in izdelke sodelujočih na daljavo, ki jih bodo poslali do dneva izvedbe finalizacije projekta. Na osrednji prireditvi bomo slavnostno podelili priznanja o sodelovanju, tistim, ki bodo sodelovali na daljavo, pa jih bomo poslali po pošti.

Nastalo gradivo bomo v kratkem časovnem okvirju predstavili tudi na spletni strani šole, projekt pa bomo predstavili tudi v lokalnem časopisu. V kolikor takšen zaključek ne bo mogoč, bomo potrdila poslali po pošti in zahvalo podali preko spletne strani šole.

Več informacij najdete na:
https://www.os-kapela.si/2021/09/08/zivimo-skupaj-2021-22/

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...