Pojdi na glavno vsebino

Živimo skupaj

Teme: Kulturna dediščina, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog
Ključne besede: Medijska in informacijska pismenost, Naučiti se živeti skupaj, Okolje, Podnebne spremembe, Solidarnost, Toleranca, Umetnost, Vključenost in pravičnost, Voda, Whole-school approach
Nosilec: Osnovna šola Kapela
Vodja projekta: Nina Budja Zalokar (nina.budja [afna] gmail.com)
Ciljna skupina: vrtec, OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola

Projekt Živimo skupaj sloni na 4 stebrih Delorsovega izobraževanja, poudarek pa deje učenju dela in izvajanju konkretnih delovnih nalog skozi aktivno vključevanje sodelujočih. Kot pove že naslov gre za skupno delo več generacij, znotraj katerih se razvijajo interesi vsakega posameznika, ki spoštuje sebe v razvijanju lastnih potencialov in strpno dovoli možnosti in razvijanje interesov tudi drugim, s skupnim ciljem po občem dobrem. Rdeča nit dejavnosti je trajnostni razvoj in pozitivno naravnano globalno državljanstvo, ki ohranja naravno in kulturno dediščino, ter upošteva potrebe po sodelovanju, strpnosti in sprejemanju drugačnosti ob skrbi za osebnostni razvoj posameznika, v miru in nenasilju, kar je v sedanjih kriznih časih še posebej pomembno. Delavnice so načrtovane skozi medgeneracijska druženja s poudarkom na solidarnosti do starejših občanov in ohranitev kulturne dediščine skozi spoznavanje življenja nekoč in danes. Naravno dediščino spoznavamo v neposrednem stiku z gozdom in vodo, ki ju direktno v okolju predstavljajo mentorji – gozdarji. Trajnostni način življenja razvijamo skozi delo z odpadnim materialom in skrbjo za okolje, skozi razvijanje ročnih spretnosti ob izdelovanju izdelkov. Skupaj iščemo trajnostne rešitve za izboljšanje življenjskega in delovnega okolja. Dodajamo tudi noto samostojnosti in karierne orientacije preko razvijanja podjetniške žilice. Zdrav način življenja gojimo v delavnicah, ki predstavljajo skrb za zdravje, s spoznavanjem lokalne - tradicionalne - zdrave prehrane, skozi gojenje rastlin in kulinarično predelavo. Predstavljamo tudi aktivnosti za dvig samopodobe skozi skrb za lastno telo, preko športa in kozmetičnega urejanja. Vrednote in stališča imajo sodelujoči možnost predstaviti preko usmerjene rabe maternega jezika in formacijo prispevkov s katerimi se predstavijo, ob enem pa predstavljajo tudi pestro paleto aktivnosti, ki jih imajo možnost spoznavati. Soočeni so z različnimi poklici, do katerih razvijejo lastno stališče in naravnanost. Projekt bo najverjetneje nadgrajen tudi z digitalno komunikacijo, znotraj katere bodo upoštevani zgoraj navedeni cilji. Delavnice so priložnost mladim, da spoznavajo svoje interese in sebe skozi soočanje z dejanskim življenjem, z možnostjo iskanja odgovorov na vprašanja pri poučenih mentorjih. Navajajo se na delo, ki jim omogoča razvijanje lastnih interesov in omogoča podajo lastnega prispevka v skupno dobro. Učijo se iskanja trajnostnih oblik življenja, v lastno, lokalno in globalno dobro, predvsem pa so pri delu aktivni in razvijajo lastne interese, vedenja in zmožnosti, ki bodo v življenju koristila njim in družbi.

Pričakovani cilji projekta Živimo skupaj so delovanje preko 4 Delorsovih stebrov izobraževanja in v potankosti spoznavanje, razumevanje in življenje v naravnanosti k upoštevanju trajnostnih vidikov življenja. Eden glavnih ciljev projekta je delo v sodelovanju, s sprejemanjem razlik in potreb posameznika, kar želimo da rezultira v možnosti sodelovanja v delavnicah, ki pokrivajo različne interese, hkrati pa pokrivajo cilje, stališča in vrednote UNESCA po skupnem dobrem.

Glede na negotovo prihodnje šolsko leto in verjetnost dela na daljavo, bomo razvijali digitalne kompetence in skušali predstaviti pozitivne možnosti le teh za povezovanje in raziskovanje posameznika na podlagi njemu lastnih interesov, ob tem pa zagotoviti tudi praktične dejavnosti, ki bodo po potrebi vodene tudi na daljavo.

Cilj projekta predstavlja aktivna, angažirana vključenost posameznika v delavnice, kjer ne le teoretično ampak predvsem praktično spoznava interesno področje, ki ga iskreno zanima, ob enem pa je delo prepojeno z znanjem o trajnostnih vidikih življenja v globalno dobro. V projekt zaradi širokega nabora dejavnosti želimo pritegniti čim večje število udeležencev, ki bi jim projekt ostal v dobrem spominu, njihovo življenje pa bi tudi dolgoročno teklo po prikazanih smernicah.

Uresničiti želimo cilj spoznavanja kulturnih, naravnih in geografskih značilnosti domačega kraja, Slovenije, domačih obrti in običajev. Ohraniti pristnost in sožitje med generacijami ter učenje od starejših. Spodbuditi želimo k recikliranju in ponovni rabi surovin in materialov, ter k naravni samooskrbi. Razvijamo predvsem samostojnost, karierno orientacijo in podjetniško žilico. V delavnicah bomo upoštevali raznolike človekove pravice, poudarek bo na enakosti spolov in razvijanju lastnih interesov, ter spodbujanju sodelovanja, odobravanja razlik, spodbujanju kulture miru in nenasilja, ter pomena posameznika v svojem delovanju za dobrobit državljanov sveta.

Rezultati projekta bodo vidni v praktičnih izdelkih, narejenih preko upoštevanja trajnostnih ciljev. Opaziti želimo tudi dobro sodelovanje in pripravljenost učencev po delovanju v skupno dobro, preko lastnih prispevkov.

Pričakovan cilj projekta je znati živeti skupaj kljub naši različnosti, ob enem pa ohraniti naš planet za zanamce, z razvijanjem vedenj, ki nam pri tem lahko pomagajo. Nanašali se bomo na temo trajnostnega razvoja in globalnega državljanstva, skozi medgeneracijsko sodelovanje pa bomo razvijali medkulturno učenje v promociji kulture miru in nenasilja. Delo bo aktivno in praktično naravnano, glede na potrebe pa tudi digitalno podkrepljeno.

V prihajajočem šolskem letu nismo prepričani o možnostih izvedbe, v kolikor se bo nadaljevalo z ukrepi ob pojavu virusa COVID 19, zato bomo delo znotraj šolskega leta prilagodili situaciji. V kolikor bo delo potekalo v šoli, ob možnosti stikov bomo z izvedbo projekta Živimo skupaj začeli v sredini septembra 2020. Pripravili bomo načrt za izvedbo delavnic za sodelovanje na daljavo in pričeli s pripravami na izvedbo delavnic sodelujočih v živo ob finalizaciji projekta. V kolikor se bo izvajalo delo na daljavo bomo sodelujoče povabili k sodelovanju izključno v delavnicah na daljavo, ki jih bomo tudi ustrezno oblikovali. Razpis bomo objavili v oktobru in podali rok za prijavo na projekt do 30. novembra 2020. Po tem času bomo pridobivali ideje in izvajalce za delavnice, ki jih bomo letos skušali povezati s programom Pogum, kjer gre tudi za razvoj samostojnosti in podjetnosti.  V kolikor bo možno bomo projekt nadgradili s pestro paleto različnih  mentorjev, pri čemer bomo kot izvajalce delavnic skušali pridobiti tudi dijake lokalnih šol.  V kolikor to ne bo mogoče, pa se bomo povezovali tudi digitalno. Skozi celotni čas se bomo trudili s pridobivanjem sredstev in materiala za izvedbo delavnic, v kar bomo vključili predvsem učence same, da bodo tudi oni iskali poti za realizacijo ciljev. Sodelujoči v projektu na daljavo bodo do 10.3.2021 imeli čas za izvedbo delavnic v svojem okolju in podajo poročila z dokazili o sodelovanju po predvidenih smernicah. Sodelujoči v živo pa se bodo do 15.3.2021 glede na lastne interese razporedili v delavnice, katerih nabor jim bomo pred tem poslali in jih bomo 22.3.2021, ob Svetovnem dnevu voda, izvedli na OŠ Kapela – v kolikor bo to mogoče, v nasprotnem primeru pa bodo delavnice izvajali na daljavo preko digitalnih navodil. Delavnice bomo pričeli z UNESCO himno in nagovorom ob pričetku izvajanja in jih izvajali skozi celotni delovni dan. Projekt bomo zaključili z osrednjo prireditvijo na kateri bomo predstavili rezultate projekta – izdelke, ki bodo  v različnih delavnicah izvedeni na dan dejavnosti in izdelke sodelujočih na daljavo, ki jih bodo poslali do dneva izvedbe finalizacije projekta. Na osrednji prireditvi bomo slavnostno podelili priznanja o sodelovanju. Nastalo gradivo bomo v kratkem časovnem okvirju predstavili tudi na spletni strani šole, projekt pa bomo predstavili tudi v lokalnem časopisu. V kolikor takšen zaključek ne bo mogoč, bomo potrdila poslali po pošti in zahvalo podali preko spletne strani šole.

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...