Pojdi na glavno vsebino

Strokovno izobraževalni center Brežice

Splošni podatki

Tip ustanove: Srednja šola
Središče: Posavje, Dolenjska in Bela krajina

Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice

07 499 25 50

www.sic.si

Nadja Urška Senica
(urska.senica [afna] guest.arnes.si)

Predstavitev

Ekonomska in trgovska šola ima (po Sklepu Vlade Republike Slovenije številka 01403-97/2008/4 z dne 2. septembra 2008) dve organizacijski enoti: Poklicno in strokovno šolo (PSŠ) ter Višjo strokovno šolo (VSŠ). V marcu 2021 se je šola skladno s sklepom vlade RS preimenovala v Strokovno izobraževalni center Brežice in ima dve organizacijski enoti: Srednja šola in Višja strokovna šola. 

 

Izvajamo pet  izobraževalnih programov srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe: 3-letni program trgovec (srednje poklicno izobraževanje), 4-letni program ekonomski tehnik (srednje strokovno izobraževanje), 4-letni program predšolska vzgoja (srednje strokovno izobraževanje), 2-letni program ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) in 4-letni program zdravstvena nega (srednje strokovno izobraževanje). V organizacijski enoti VSŠ izvajamo višješolski strokovni program ekonomist (namesto prejšnjega programa komercialist). V šolskem letu 2020/21 se na srednji stopnji izobražuje 321 dijakov in na višji strokovni šoli 50 študentov (28 rednih in 22 izredni – samoizobraževanje). Šola je verificirana tudi za izobraževanje odraslih, kjer še ne izvajamo programa predšolske vzgoje, izvajamo pa program logistični tehnik.

V šolskem letu 2020/2021 smo v ETrŠ Brežice kot prednostne izvajali naslednje naloge: 

  • skrb za razvijanje dobre delovne klime in kulture šole;
  • zagotavljanje kakovosti v šoli s pomočjo samoevalvacije in njenih ugotovitev;
  • predstavljanje izobraževalnih programov na osnovnih šolah v Posavju in promocija šole;
  • prizadevanje za uspešno nadaljevanje izvajanja poklicne mature v izobraževalnem programu predšolska vzgoja;
  • zagotavljanje zdrave tople malice dijakom v času pouka;
  • posodabljanje šolske opreme in učne tehnologije v skladu s finančnimi možnostmi;
  • prizadevanje za uspešno uvajanje projekta Inovativna pedagogika 1:1
  • sodelovanje v projektih Unesco - ASP-net;
  • sodelovanje v že začetih in novih mednarodnih projektih Erasmus;
  • sodelovanje v projektnih aktivnostih z LU Krško.

V posamezne segmente vzgojno-izobraževalnega procesa smo skladno z izobraževalnimi programi in katalogi znanj vključevali tudi vsebine s področja zdrave prehrane, in sicer pri posameznih programskih enotah (biologija, naravoslovje, zdravstvena vzgoja, projektni dnevi).

 

Projekti v katerih sodelujemo

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...