Pojdi na glavno vsebino

Pošljimo sapico prijateljstva

Osrednja tema: Solidarnost
Sorodne teme: Demokracija, Priložnosti za mlade, Solidarnost, Trajnostni način življenja, Vrednote in stališča
Nosilec: Osnovna šola Pesnica
Ciljna skupina: OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola, vrtec

Opis projekta

V projektu lahko sodelovanje poteka na dva načina:

 1. SODELOVANJE Z INSTITUCIJO V KRAJU(Dom starejših, društva…)

Vzpostaviti oz. nadaljevati in okrepiti stik s starostniki v domu starejših ali raznih društvih.

Nekaj idej za izvedbo:

Starostnikom lahko pomagate pri načrtovanju in izvedbi ustvarjalnih delavnic, aktivnem preživljanju prostega časa, izmenjavi znanj ter spretnosti. Pripravite kvize, proslave v katere jih vključite, pomagate pri oblikovanju. Vse aktivnosti se lahko izvedejo kot enkraten dogodek ali se načrtujejo kot vzpostavitev daljšega oz. večkratnega sodelovanja.

 1. POMOČ POSAMEZNIKA IZBRANI OSEBI

Izbrati osebo, ki potrebuje pomoč in ji to pomoč ponuditi.

Nekaj idej za izvedbo:

Paleta izbranih načinov je lahko zelo pestra (npr: pomoč starim staršem, sorodnikom, sosedom, na kmetiji, pomoč živalim v azilu, medsebojna pomoč v družini, medvrstniška pomoč v šoli …). Učenci v določenem časovnem obdobju načrtno izvajajo pomoč izbrani osebi in o dejavnostih ter o vtisih vodijo dnevnik. Učenci oblikujejo korake za izpeljavo naloge: zamisel/ideja, načrtovanje izvedbe, izvajanje in beleženje,  predstavitev.   Vsak učenec se na edinstven način loti dela, oblikuje in vodi zapise v svoj dnevnik.

V projekt se lahko vključijo šole, ki želijo spodbuditi razvoj medgeneracijskega prostovoljstva oz. to že počnejo. Projekt se nanaša na Unesco temi globalno državljanstvo in izobraževanje za trajnostni razvoj. S projektom želimo da šole vzpostavijo in vzdržujejo pristne prijateljske medgeneracijske odnose, ki omogočajo izmenjavo znanja ter izkušenj s poudarkom na vzgoji v strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje.

V duhu prostovoljstva, se starostnikom lahko pomaga pri načrtovanju in izvedbi ustvarjalnih delavnic, aktivnem preživljanju prostega časa, izmenjavi znanj ter spretnosti. Poudarek je na razvijanju vrednot: zaupanja, sodelovanja, strpnosti, spoštovanja in humanosti.

Pričakovani cilji in rezultati

Rezultat projekta je znati živeti skupaj, kljub naši različnosti ter ohranjati naš planet za zanamce. Medgeneracijsko povezovanje prinaša vsem sodelujočim novo kvaliteto življenja; na eni strani zagotavlja občutek sprejetosti in varnosti, lajša osamljenost ter krepi duševno in telesno zdravje; po drugi strani pa bogati mlade z izkušnjami.

Temeljni cilji projekta:

 • razvijanje štirih Delorsovih stebrov (živeti, vedeti, biti, delati skupaj),
 • izboljšati kakovost človekovega življenja,
 • spodbujanje pozitivnih medosebnih odnosov,
 • ohranjanje povezanosti in sožitje med generacijami ter učenje od starejših,
 • spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in medsebojne pomoči,
 • spreminjanje osebnega odnosa in ravnanja,
 • povezovanje s širšo lokalno skupnostjo,
 • učiti nenasilno reševanje konfliktov, predvsem pa življenja brez predsodkov.

Skozi ves projekt si prizadevamo k uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja, kar pomeni opremiti učence z znanji in spretnostmi, ki bi jih spodbujale h kulturi nenasilja in miru, spoštovanju kulturne raznolikosti,  navedle k zavedanje o težavah, katerih del smo, ter morebitnih rešitvah, ki jih skupaj ustvarjamo.

Časovnica

Projekt bo potekal skozi vse šolsko leto 2018/2019 (od meseca septembra do maja):

 • Objava razpisa projekta, opis projekta in potek dela v projektu ter povabilo k sodelovanju septembra 2018
 • Prijavnice pošljejo Unesco šole do konca meseca oktobra 2018
 • V mesecu maju 2019 sodelujoče šole pošljejo poročilo o izvedenem projektu (fotografije, primeri dobre prakse, povezave do spletnih strani, kjer si bo mogoče ogledati izdelke oz. dejavnosti).

Z vsemi Unesco šolami, ki se bodo prijavile na projekt, planiramo sodelovanje na daljavo, ker pa sodelujemo s pobratenima srbskima osnovnima šolama Jovana Popoviča iz Kruševca in Beograda, inse nam je letos ponudila priložnost, da smo lahko sodelovanje in izvedbo ene delavnice izpeljali tudi v živo, bomo letos že na samem začetku prijavili projekt tudi kot sodelovanje v živo. Sicer pa bo izmenjava izkušenj s srbskima osnovnima šolama poteka preko spleta oziroma na naših tradicionalnih mednarodnih izmenjavah.

Projekt ne bo imel osrednje prireditve.

Fotogalerija

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...