Pojdi na glavno vsebino
UNESCO pridružene šole (ASPnet)UNESCO pridružene šoleNacionalna koordinacijaSlovenijeOrganizacija Združenih narodov za izobraževanje,znanost in kulturo

Program UNESCO mladinske platforme v letu 2018

12. marec 2018

Cilj društva v letu 2018 je nadgraditi pester program iz preteklih treh let in ga še bolj integrirati v delovanje društva ter njegove prepoznavne aktivnosti.

Ciljna skupina bodo predvsem mladi do 29. let. Slednje bomo nagovarjali na različne načine in prek raznolikih aktivnosti, vse s ciljem, da jih čim bolj tesno povežemo z Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Vsekakor bomo tudi osveščali širšo javnost o delovanju UMP in UNESCO, še posebej medije, da bodo pozorni na nas in na naš pester program.

Programske vsebine

PROMOCIJA IN NADGRAJEVANJE SPLETNEGA MEDIJA »pOZNavalec«

Namen je nadaljevati s krepitvijo medija, ki je nastal v 2016 skozi njegovo promocijo in nadgradnjo s tematskimi vsebinami, ki so povezane z UNESCO in še posebej cilji trajnostnega razvoja.

Cilj je krepiti raziskovalno novinarstvo med mladimi s poudarkom na vsebinah povezanih z UNESCO. 

Mladi bodo še naprej aktivno vpleteni v razvoj novega medija, in sicer pri pripravi vsebin ter tako aktivno krepili pluralnost medijske krajine v Sloveniji.

Rezultati: Čez leto bomo objavili vsaj 365 novic in dosegli vsaj 10.000 bralcev na letni ravni.

Datum: objave čez celo leto.

So-organizatorji: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Informacijska služba ZN na Dunaju.

PROMOCIJA SPLETNEGA PORTALA »SKUPAJ MOČNEJŠI«, FORUM ZA UČITELJE IN DELAVNICE PO UNESCO ŠOLAH

PORTAL SKUPAJ MOČNEJŠI:

Spletni portal »Skupaj močnejši« je učni pripomoček oziroma odprti vir izobraževanja za osnovne in srednje šole, kjer učitelji ter učenci najdejo relevantne vsebine iz področja delovanja OZN, vključno z UNESCO.

Cilj aktivnosti je:

  • krepiti odprte vire izobraževanja;
  • po družbenih omrežjih in šolah promovirati uporabo tega pripomočka;
  • nadgrajevati portal z aktualnimi vsebinami UNESCO in cilji trajnostnega razvoja za leto 2018.

Rezultat: Na portalu predstaviti vsaj deset (10) novih delavnic s področja ciljev trajnostnega razvoja, UNESCO in OZN nasploh.

FORUM ZA UČITELJE:

Osnovni namen foruma je učiteljem približati OZN kot učno vsebino in na način, da bodo le-ti sposobni samostojno izvesti učne ure s svojimi učenci na različne teme, ki jih pokriva OZN oziroma portal Skupaj močnejši.

Cilj foruma je učiteljem predstaviti OZN kot razvijajočo se organizacijo, ki se modernizira in je izjemno pomembna tudi za njihovo področje dela.

Rezultat: Delavnica bo predvidoma izvedena izven Ljubljane. Pričakujemo vsaj deset (10) udeležencev.

DELAVNICE PO UNESCO ŠOLAH:

Društvo v zadnjih letih na osnovnih in srednjih šolah izvaja delavnice, v katerih z neposrednim stikom z učenci oz. dijaki enega ali več razredov predstavimo teme povezane z OZN, s posebnim poudarkom na ciljih trajnostnega razvoja.

Učenci oz. dijaki pridobijo nova znanja in veščine s področja globalnih izzivov, hkrati pa z izobraževanjem o globalnih izzivih spodbujamo aktivno državljanstvo. Društvo bo v sklopu UMP nadaljevalo z izvajanjem delavnic po slovenskih osnovnih in srednjih UNESCO šolah. V kolikor interes med UNESCO šolami ne bo zadosten, bomo delavnice izvedli tudi po drugih šolah.

V delavnicah bodo učenci in dijaki spoznali človekove pravice, medkulturni dialog, cilje trajnostnega razvoja in mednarodno razvojno sodelovanje, pomen varstva okolja za izgradnjo miru in mirovne operacije.

Rezultat: Izvedba vsaj pet (5) delavnic po Sloveniji. Pričakujemo vsaj sto (100) udeležencev.

Datum: promocija tekom leta, forum za učitelje predvidoma oktobra, nadgrajevanje portala in izvedba delavnic čez celo leto

So-organizatorji: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, MZZ, MIZŠ, Informacijska služba ZN na Dunaju

MOTIVACIJSKI DNEVI, UNESCO WORLD CAFÉ DELAVNICA IN SIMULACIJA DELOVANJA UNESCO

Motivacijski dnevi bodo potekali v Ljubljani, k njegovi realizaciji oziroma izvedbi pa bodo doprinesli prostovoljci UMP, ki bodo za ostale udeležene na motivacijskih dnevih priredili vsak po eno krajšo delavnico ali predstavitev področja vezanega na UNESCO, ki jih zanima oziroma s katerim se ukvarjajo. Ena delavnica bo v formatu UNESCO World café.

Cilj takšnega pristopa je še bolj povezati skupino in hkrati spodbuditi razvoj talentov in interesov vsakega posameznika, ki lahko z njimi prispeva k ekipi. Na motivacijski vikend bodo vabljeni tako prostovoljci UMP, Društva za ZN ter MUNSC, kot tudi UNESCO glasniki in ostali zainteresirani.

Za izziv bomo na koncu motivacijskih dni priredili simulacijo Generalne skupščine ali določenega odbora UNESCO, da se tudi prostovoljci še bolje spoznajo z njegovimi postopki odločanja, strukturo in vsebinami.

Rezultat: Pričakujemo vsaj trideset (30) udeležencev.

Datum: predvidoma februarja/marca

So-organizatorja: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, NUK

CULTURES CLOSE-UP

Namen projekta je vzpostavitev dolgoročnega partnerstva z mladinskimi organizacijami v evro-sredozemski regiji, še posebej s tistimi iz arabskih držav. Splošen cilj aktivnosti je krepitev medkulturnega dialoga in sodelujočih mladinskih organizacij.

Cilj aktivnosti je spodbujati evro-arabski dialog z zagotavljanjem prostora, kjer se predstavniki mladinskih organizacij iz Evropske unije (EU) in arabskih držav povezujejo, izmenjujejo znanja ter ideje in gradijo na bodočih partnerskih projektih. Udeleženci bodo izmenjali najboljše prakse med mladinskimi organizacijami v posameznih državah prek mednarodnega in medkulturnega sodelovanja.

Rezultat: Pričakujemo 10 udeležencev, 5 iz EU in 5 iz arabskih držav.

Datum: konec septembra/začetek oktobra

Lokacija: Geopark Karavanke

So-organizator: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO

UDELEŽBA NA MEDNARODNIH MLADINSKIH DOGODKIH

Sredstva bodo rezervirana za:

  • UNESCO Youth Forum;
  • delavnica v Namibiji (v potrjevanju s strani SNKU);
  • po potrebi še za druga srečanja mladih.

Cilj aktivnosti je širjenje obzorij mladim na mednarodnih mladinskih dogodkih in mednarodno povezovanje z drugimi mladinskimi organizacijami po svetu.

Rezultat: Predvidena udeležba dveh (2) oseb na dveh (2) različnih dogodkih.

Datum: tekom leta

So-organizator: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO

PrYde [PROMOCIJA DEDIŠČINE]

V letu 2018 bomo v UMP nadaljevali projekt PrYde, pri čemer je naš cilj še naprej sodelovati z UNESCO ASP mrežo šol pri posvojitvi projekta in vzpostaviti partnerstva z ostalimi UNESCO deležniki v Sloveniji.

Rezultat: Vsaj dve (2) novi vsebini na portalu za promocijo dediščine.

Datum: tekom leta

So-organizator: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO

Ni predvidenih stroškov.

MI IN PLANET: POSTAJAMO SAMOSTOJNI IN ODGOVORNI

Na UNESCO šoli v Spodnji Idriji se bo izvedlo naslednje IZZIV: Varujmo planet.

Za potrebe izvedbe aktivnosti se bo izvedla uporaba aplikacije Mojespretnosti.si, ki omogoča učinkovito izvedbo projektov in njihovo spremljanje, primerjave s povprečji vseh udeležencev ter sredstvo za motiviranje in usmerjanje udeležencev.

Kratek opis izvedene aktivnosti:

Varujmo planet – ekološka aktivnost (sodelovali bodo učenci od 4. do 9. razreda in širša skupnost, predvidoma 500 udeležencev):

Tri teme: manj odpadkov, mobilnost, energetski viri.

Cilj izziva/aktivnosti je krepiti zavest o nujnem varovanju okolja s strani učencev in širše.

Rezultat: Pričakujemo 880 udeležencev.

Datum: tekom leta, prva izvedba predvidoma februarja

So-organizator: OŠ Spodnja Idrija v sodelovanju z Mojespretnosti.si

MEDNARODNI DAN JAZZ-A

Jazz UNESCO prepoznava kot sredstvo svobode izražanja in dialoga med kulturami. Leta 2016 smo ga prvič obeležili na svetovni dan jazz-a, 30. aprila, ki je požel veliko zanimanja tako med ljubitelji te glasbene zvrsti, kot tudi med izvajalci. Še večje zanimanje smo dosegli v 2017, ko smo sodelovali z Imago Sloveniae.

Medkulturni (glasbeni) dialog, ki se vzpostavi na obeh straneh odra, želimo v letu 2018 prirediti še bolj kvalitetno in v večjem obsegu. Povezali se bomo z BTC, kjer bo še ena lokacija jazz-a. Dodatno bomo navezali stike z drugimi prireditvami v Sloveniji in se povezati pod enotnim logotipom mednarodnega dne jazz-a.

Osrednji dogodek je seveda koncert, na katerem bodo igrali priznani slovenski in tuji izvajalci.

Cilj dogodka ni le obeležitev dneva jazz-a in promocija UNESCO, ampak je sporočilo, da se kultura miru gradi tudi izven predavalnic, tudi na ulicah, preko umetniških izrazov, ki so jezik, ki ga lahko razumejo prav vsi.

Rezultat: Pričakujemo 200 udeležencev na osrednjem koncertu, z informiranjem javnosti pa bomo dosegli predvidoma 5.000 oseb.

Datum: 30. april (ali teden prej ali kasneje).

So-organizator: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Imago Sloveniae.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...