Pojdi na glavno vsebino

22. marec - Svetovni dan voda

Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo vsako leto 22. marca, je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov (OZN) leta 1993 razglasila, da bi opozorila svetovno javnost na omejenost in ogroženost naravnih vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi. S tem namenom različne organizacije Združenih narodov vsako leto na ta dan razglasijo temo, ki povzema najbolj aktualno problematiko v povezavi z vodami. S tem spodbujajo vlade držav članic ZN, kakor tudi njihove nevladne organizacije, da do naslednjega leta v duhu razpisane teme pripravljajo raznovrstne aktivnosti in z njimi opozarjajo širšo javnost na problematiko voda ter s tem povečujejo ozaveščenost ljudi o pomembnosti in ranljivosti vodnih virov.

Teme svetovnega dneva voda:

 • Kakovost voda (2010)
 • Voda za mesta – odgovor na izzive urbanizacije (2011)
 • Voda in varnost hrane (2012)
 • Sodelovanje na področju upravljanja vodnih virov (2013)
 • Voda in energija (2014)
 • Voda in trajnostni razvoj (2015)
 • Boljša voda, boljše zaposlitve (2016)
 • Zakaj odpadna voda? (2017)
 • Narava za vodo (2018)
 • Voda za vse (2019)
 • Povezava med vodo in podnebnimi spremembami (2020)
 • Vrednotenje vode (2021)

Osrednji poudarek svetovnega dneva voda je podpreti doseganje cilja trajnostnega razvoja 6: Dostop do vode in sanitarna ureditev za vse do leta 2030.

Ključna sporočila ob Dnevu voda 2021:

Voda različnim ljudem pomeni različne stvari. Kako je voda pomembna za naš dom in družinsko življenje, naše preživetje, kulturne prakse, naše počutje in naše lokalno okolje?

V gospodinjstvih, šolah in na delovnih mestih lahko voda pomeni zdravje, higieno, dostojanstvo in produktivnost. V naših osebnih življenjih lahko voda pomeni povezavo z naravo, ustvarjanjem, s kulturo,  skupnostjo in s samim seboj.

V kmetijstvu, industriji in energetiki voda lahko pomeni varnost, produktivnost in trajnostni razvoj2. V naravi lahko voda pomeni mir, harmonijo ter preživetje.

Danes je voda ogrožena zaradi naraščajočega prebivalstva, ki mu ne sledi odgovorno upravljanje in gospodarjenje z vodami, vedno večjih zahtev kmetijstva in industrije ter vse večjih vplivov podnebnih sprememb.

Naše vrednotenje vode določa, kako z njo upravljamo in jo uporabljamo. Vrednost vode je veliko večja od njene cene - voda ima izjemno in vsestransko vrednost za naše domove, kulturo, zdravje, izobraževanje, ekonomijo in celovitost našega naravnega okolja. Če spregledamo katero koli od teh vrednot, tvegamo, da bomo ta končni in nenadomestljivi vir slabo upravljali.

Cilj trajnostnega razvoja 6 je Dostop do vode in sanitarna ureditev za vse do leta 2030. Brez celovitega razumevanja resnične, večdimenzionalne vrednosti vode ne bomo mogli zaščititi tega ključnega vira v dobro vseh.

Viri:


Naravoslovni dan za 4. in 5. razred

Učiteljice: J. Vozelj, M. Vetršek, S. Grošelj, A. Drnovšek, N. Jelen
Število ur: 5 šolskih ur

Cilji:

 • ozaveščanje učencev o svetovni problematiki oskrbe z vodo,
 • ozaveščanje učencev o problemih, povezanih z oskrbo z vodo (bolezni, revščina, suša, onesnaženost, pitna voda),
 • medpredmetno povezovanje – voda tako in drugače,
 • navajanje učencev na timsko in raziskovalno delo,
 • dvig ekološke ozaveščenosti,
 • izdelava preprostih izdelkov,
 • vključitev Unesco ciljev in vsebin v vsakdanje življenje in delo šole,
 • razvijanje štirih stebrov Unesco izobraževanja.

Medpredmetno povezovanje: slj, nit, špo, lum

Učiteljice smo si razdelile delavnice in jih izvedle v različnih razredih. Dan smo sestavile tako, da zajema različna področja in medpredmetno povezovanje, glavna tema pa je ozaveščanje učencev o pomenu čiste vode.

Delavnice:

 1. delavnica

Učenci si najprej ogledajo filmček, v katerem je prikazano onesnaževanje vode:
https://www.youtube.com/watch?v=Yomf5pBN8dY

V skupinah razmišljajo, kaj lahko sami - kot posamezniki naredijo, da bodo naše vode čistejše. Skupine poročajo.

Učenci pripravljajo literarne izdelke: pesem/zgodba/pravljica/strip za natečaj.
Nagradni natečaj ob mednarodnem dnevu knjige: Moje morje – UNESCO MLADINSKA PLATFORMA (unesco-mladi.si)

Ob koncu zapojemo našo eko himno: Rockajmo za naš planet: https://www.youtube.com/watch?v=dcTYGZqCGEs&t=128s

 1. delavnica

Učenci si ogledajo video:
Picture Book: A World Without Water - YouTube

Na spletu po skupinah poiščejo podatke, kako je s pitno vodo po svetu. Zapišejo nekaj ugotovitev in poročajo. Zapišejo načrt, kako lahko sami pomagajo k zmanjšanju onesnaževanja vod – čim več načinov.

Iz tršega papirja izrežejo nekaj poljubno velikih kapljic vode (velikost A4). Na njih zapišejo ali narišejo OBLJUBO, kako bodo skrbeli za varčevanje s pitno vodo. Kapljice navpično nanizajo na vrvico.

 1. delavnica: Obisk ribnika, poligon

Čuteča delavnica ob vodi: Kaj slišiš, kaj vidiš, kaj čutiš?

Učenci raziskujejo ribnik: iščejo rastline, živali …

Očistijo okolico potočka.

Zunaj pripravijo poligon/igre v povezavi z vodo: izmislijo si igre, kjer postanejo reševalci vode. 

 1. delavnica: Glasbena delavnica

Na glasbeni postaji učenci sodelujejo v glasbenem kvizu v skupinah. Odgovore zapisujejo na riši-briši tablice. Če skupina odgovori pravilno, člani naredijo 10 sonožnih poskokov, če pa se zmotijo, morajo naredili 10 počepov.

Kviz je sestavljen iz slušnega dela, kjer učenci prisluhnejo tako posnetkom klasične glasbe (Smetana-Vltava, Strauss-Na lepi modri Donavi) kot sodobni glasbi (Dan D-Voda, Vlado Kreslin-Reka, Perpetum Jazzile-Africa) in odgovarjajo na najrazličnejša vprašanja.

Kot izziv, učenci naredijo glasbeno spremljavo pesmi Ob bistrem potoku je mlin, kjer imajo na razpolago Orffove inštrumente. Za zaključek, vsaka skupina nastopa. 

 1. delavnica: Pravljica o vodi, dramatizacija

Učitelj prebere zgodbico Raziščimo vodo: Jan in Jana sta zelo radovedna dvojčka, ki sta se sredi deževnega popoldneva znašla sredi napete pustolovščine, ko ju je zajel črni oblak in sta se vsak v svoji kapljici vode dvignila visoko proti nebu. Od takrat sta živela življenje vodne kapljice – padla sta na Zemljo kot dež, se spremenila v paro in se zopet dvigala proti nebu, potovala preko morij in puščav, dokler nista padla v jezero in po cevi pripotovala v nazaj v domačo kopalnico.

Učitelj se z učenci pogovori o pomenu vode za naš planet, nato pa sem jih razdeli v dvojice. Vsaka dvojica dobi en prizor iz zgodbice, ki ga morajo dramatizirati. V drugem delu ure učenci izvedejo predstavo, nastopajo vsi učenci.

Za zaključek odgovarjajo na nekaj kviz vprašanj o vodi.

Predstavitev našega dne najdete tu:
VODNI HEROJI

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...