Vsebine na tej spletni strani so še v pripravi! Prosimo za razumevanje.
Pojdi na glavno vsebino
UNESCO pridružene šole (ASPnet)UNESCO pridružene šoleNacionalna koordinacijaSlovenijeOrganizacija Združenih narodov za izobraževanje,znanost in kulturo

Središče ASPnet za celjsko in savinjsko regijo

Do pridobljene izobrazbe je dolga pot, ki je včasih dolgočasna in mukotrpna.

Šole našega središča ASPnet se trudimo, da ne bi bilo tako. Izobraževanje učiteljev v smislu vseživljenjskega učenja, je ključnega pomena za visoko izobražen kader, ki bo spremljal in uvajal novosti in izboljšave v naš učni prostor.

V naših zavodih bodo poleg rednega vzgojno-izobraževalnega dela deležni različnih in zanimivih programov, saj v svoje programe vnašamo različne oblike dela in metode, ki vsebine naredijo še bolj všečne. Nudimo jim možnost, da staro znanje povežejo z novim, da izhajajo iz izkušenj in jih znajo uporabiti v drugačnih okoliščinah, da znajo sami pridobiti in iskati znanja, da raziskujejo in eksperimentirajo, uporabljajo IKT ter da se udeležujejo tekmovanj, dni dejavnosti, ekskurzij, izmenjav in različnih projektov. Učitelj bo učenčev/dijakov usmerjevalec, svetovalec in pomočnik.

V središču delujemo povezovalno, odgovorno in strpno, upoštevajoč cilje trajnostnega razvoja in štiri Delorsove stebre vseživljenjskega učenja. Za nas so pomembni medsebojni odnosi, skrb za sočloveka in solidarnost, medgeneracijsko povezovanje, sprejemanje drugačnosti, skrb za naravno in kulturno dediščino, ki jih uresničujemo z Unescovimi načeli. Pri uresničevanju Unescovih ciljev se povezujemo s starši naših otrok in lokalno skupnostjo.

Iz poročil šolskih koordinatorjev je razvidno, da se vse šole zavedajo pomena cilja 4.7 Trajnostni razvoj. Učence in dijake ozaveščamo o ciljih trajnostnega razvoja, saj jih vključujemo v številne aktivnosti in projekte, povezane s temi cilji.

Pristop globalnega učenja prispeva k prepoznavanju in ozaveščanju o globalnih soodvisnostih in rešitvah, ki jih skupaj ustvarjamo. Spodbuja nas, da preidemo od védenja k skrbi, od skrbi k občutenju in od občutenja k delovanju. Vsebine cilja 4 o vseživljenjskem učenju in izobraževanju se prekrijejo v drugih segmentih življenja in dela šole.

Globalno učenje zajema izobraževanje o človekovih pravicah, izobraževanje za razvoj, medkulturno komunikacijo, varovanje okolja in trajnostni razvoj, izobraževanje za mir ter preprečevanje konfliktov, vlogo civilne družbe in vprašanja neenakosti (delavnica UNA Slovenija – Vstani in ukrepaj o ciljih trajnostnega razvoja, Unescovi projekti, šolski pilotni projekti, dobrodelnost, povezovalnost …).

Na šolah se bomo trudili otrokom nuditi znanja in veščine, ki so potrebni za spodbujanje trajnostnega razvoja.

Zavedamo se, da je šolanje vsakega otroka njegova pravica in da je vključevanje otrok v izobraževalne ustanove nujno potrebno. Zaposleni učence spodbujamo h kritičnemu mišljenju, da bi v kasnejših življenjskih obdobjih, ko bodo zrelejši in bolj izobraženi, sposobni slediti tudi drugim ciljem.

V središču vodimo devet lastnih Unescovih projektov, v katerih poleg naših učencev in dijakov sodeluje veliko otrok iz Unescove mreže pridruženih šol Slovenije.

Sedež središča

IV. Osnovna šola Celje

Vključene šole in vrtci

Vodja središča

Ksenija Leskovšek Korber

Ksenija je zelo aktivna, zdaj tu, zdaj tam. Če ni na kavi, je v šoli, kjer jo lahko najdete v jutranjem varstvu, pri pouku ali v oddelku podaljšanega bivanja. Za učence prve triade vodi likovni krožek, s starejšimi pa se druži v Unescovem krožku. Kadar je ni v šoli, jo najdete na različnih izobraževanjih, na Unescovih aktivnostih, če pa je ni niti tam, je doma ob Savinji.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...