Pojdi na glavno vsebino
UNESCO pridružene šole (ASPnet)UNESCO pridružene šoleNacionalna koordinacijaSlovenijeOrganizacija Združenih narodov za izobraževanje,znanost in kulturo

Tabor ustvarjalcev dobrih vesti

Osrednja tema: Vrednote in stališča
Sorodne teme: Demokracija, Materni jezik, Migracije in begunci, Okolje, Priložnosti za mlade, Trajnostni način življenja, Zdrav način življenja
Nosilec: Osnovna šola XIV. divizije Senovo
Ciljna skupina: OŠ, 7. - 9. razred

Opis projekta

Tabor ustvarjalcev dobrih vesti bo v šolskem letu 2019/20 že 13. po vrsti. Vsa leta je imel bogat, aktualen in poučen program z nadgradnjo ter osrednjo temo in tako bo tudi tokrat – med 28. in 30. majem 2020, osrednja tema: Vrednote v luči vseživljenjskega učenja.

 

Uvod v tridnevno druženje in aktivnosti bomo pričeli s kulturnim programom, ki bo preplet nagovora, glasbenih točk in predstavitev gostov – njihovih šol, aktivnosti, posebnosti. Goste bomo nato popeljali po Senovem, da spoznajo del bogate dediščine ter sedanji utrip življenja v kraju (kulturne ustanove, pomembni objekti javnega značaja, zgodovinski pomniki). Popoldne bodo udeleženci aktivni v delavnicah – Kako nad stres, Skozi fotografski objektiv. Obiskali bodo šolski sadovnjak,  ekovrt z učilnico na prostem in čebelnjakom. Zvečer bodo gostje spoznali gostitelje/vrstnike in njihove starše ter odšli na nočitev.

Drugi dan bomo dopoldne namenili okolje-varstvenim  temam, saj bomo gostili predstavnika Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Sledila bo okrogla miza z osrednjim gostom in aktualno temo: Kako znamo prisluhniti naravi popoldneva bodo ustvarjali (gostje in gostitelji) literarne prispevke in pripravili priložnostno glasilo; drugi del popoldneva pa bodo učenci imeli ustvarjalne delavnice. Izdelali si bodo nekaj za spomin na tabor, npr. platneno vrečico za zelišča, nosilno vrečko iz blaga, etui za mobitel … Te delavnice bodo ekološko naravnane. Večer bo družabne narave, saj se bomo udeleženci tabora družili s krajani ob krušni peči. Spoznali bomo folklorno skupino, značilne noše in plese, nato pa pekli tradicionalno jed – pršjačo.

Zadnji dan bo ekskurzija v enega izmed krajev v bližini Senovega – utrjevanje vedenja o pomena ohranjanja dediščine od nekdaj za jutri. Zaključek tabora bo predstavljala prireditev s krajšim programom, pregledom dejavnosti, strnitvijo vtisov in slovesom.    

Pričakovani cilji in rezultati

Cilji:

  • - sobivanje v različnosti,
  • - zavedanje pomena dediščine in skrb zanjo,
  • - ozaveščanje o pomenu vrednot in kako živeti vrednote,
  • - strpno zagovarjanje stališč in pogleda na svet,
  • - prenašanje vedenja in izkušenj iz generacije v generacijo,
  • - skrb za osebnostno rast in razvoj, krepitev samopodobe,
  • - skrb za okolje, naravo,
  • - pomen lokalno pridelane hrane.

V skladu s pričakovanimi in zastavljenimi cilji ter rezultati je načrtovan program tabora. Skozi delavnice, pogovore in ustvarjanje bodo učenci usvajali znanja in veščine, ki pomenijo razvoj socialnih kompetenc, sprejemanje drugačnosti, strpnost, nenasilje, odgovoren odnos do narave, soljudi in samih sebe.  Na okrogli mizi bo pogovor usmerjen. Osrednja tema – narava (zelišča, ekološko pridena hrana, skrb za okolje.

Ob šolskem ekovrtu bodo utrdili vedenje o pomenu zdrave hrane, načinu pridelave le-te s poudarkom na medu – točili bodo med. Dediščino bomo osvetlili z več vidikov: ples - folklora, jedi, kulturna dediščina; v luči prenosa znanj bodo delavnice medgeneracijskega sodelovanja, saj se učenci največ naučijo skozi lastno izkušnjo skupaj z drugimi.

Gostje prenočijo pri vrstnikih, kar je odlična priložnost za medsebojno spoznavanje, pogovor, navajanje na samostojnost in odgovornost ter s tem osebnostno rast.

Ekološko naravnane bodo delavnice izdelkov, ki jih bodo naredili iz odpadnih materialov in bodo okolju prijazne. Pričakujemo, da bodo gostje začutili našo odprtost izzivom sodobnega sveta,  utrip dela in življenja šole kot Zdrave šole, EKO šole, Kulturne šole in UNESCO šole. Največji rezultat bo za nas zadovoljstvo udeležencev, njihova nova znanja, izkušnje in zavedanje, da smo delali v skupno dobro in za dober jutri, da smo živeli z vrednotami in za njih.     

Časovnica

Šole se bodo prijavile s Prijavnico na tabor, ki jo bodo prijele do 31. avgusta 2019; izpolnjene pa bomo sprejemali do 30. 9. 2019. Tabor bo potekal 28. maja (četrtek), 29. maja (petek) in 30. maja (sobota) 2020. Prva dva dneva bo tabor na šoli, tretji dan bo izveden v obliki ekskurzije. Komunikacija z mentorji bo preko e-pošte. Vse potrebne smernice za pripravo učencev na 3-dnevno druženje bodo mentorji prejeli do 3. maja 2020 skupaj z uradnim vabilom, programom tabora in Prijavnico za prijavo učencev (ime, priimek, starost – zaradi lažje organizacije nočitev pri vrstnikih). Prijavili bodo lahko 3 učence, spremljati jih mora mentor; izpolnjene prijavnice pa bodo vrnili do 15. maja 2020.  Gradivo bo objavljeno tudi na spletni strani šole, vsa podrobnejša navodila za pripravo učencev ter predstavitev, opis delavnic in mentorje/izvajalce le-teh bodo mentorji prejeli od koordinatorice tabora.

Tabor bo imel uvodno/kulturno prireditev, prav tako tudi zaključno, ki bo med drugim pomenila tudi evalvacijo dejavnosti, pregled ciljev, vtisov. Udeleženci bodo na njej prejeli priložnostno glasilo (o taboru: naše delavnice,  prijateljske vezi, lepe misli, vtisi,…), zgoščenko  s fotografskim gradivom ter izdelek  in priložnostno darilce kot spomin na tabor. 

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...