Pojdi na glavno vsebino
UNESCO pridružene šole (ASPnet)UNESCO pridružene šoleNacionalna koordinacijaSlovenijeOrganizacija Združenih narodov za izobraževanje,znanost in kulturo

Drugačnost nas bogati

Osrednja tema: Trajnostni način življenja
Sorodne teme: Demokracija, Diskriminacija, Enakopravnost spolov, Migracije in begunci, Solidarnost, Vrednote in stališča
Nosilec: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Ciljna skupina: OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, srednja šola, vrtec

Opis projekta

S projektom Drugačnost nas bogati želimo učenec ozavestiti o pomenu medkulturnega učenje in dialoga, strpnosti, sodelovanja v vse bolj raznoliki družbi ter pomenu miru in spoštovanju človekovekovih pravic. Učence želimo z izkustvenim učenjem ozavestiti in pripraviti na življenje v sodobni, vse bolj medkulturni družbi.

V projekt želimo vključiti naslednje teme:

  1. Izobraževanje za trajnostni razvoj - Vzgoja za trajnostni razvoj je vseživljenjsko prizadevanje, ki spodbuja posameznike, institucije in družbe, da gledajo na jutri kot na dan, ki pripada vsem nam – ali pa ne bo pripadal nikomur (po listini ZN).
  2. Globalno državljanstvo - proces, v katerem človek postane odgovoren do svojega okolja, do drugih posameznikov in do družbe, v kateri živi.
  3. Zbliževanje kultur – zavedanje pomembnosti tega, da različne kulture živijo med sabo v sožitju in dobroti.
  4. Otrokovo pravice ter mir in človekove pravice – spoštovanje vseh, ne glede na barvo kože, kulturo, narodnost, vero, …

V projektu sledimo cilju 4.7 izobraževanje za trajnostni razvoj in globalno državljanstvo, torej sledimo temu, da do leta 2030 vsi učenci pridobijo znanje in veščine, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, med drugim z izobraževanjem za trajnostni razvoj in trajnostni način življenja, človekove pravice, enakost med spoloma, spodbujanje kulture miru in nenasilja, državljanstvo in spoštovanje kulturne raznolikosti ter prispevek k trajnostnemu razvoju kulture

Projekt je zasnovan na dveh dejavnostih, ki se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo s cilje zavedanja, da nas drugačnost bogati ter s poudarkom na VZGOJI ZA EMPATIJO in ALTRUIZMU.

Cilje projekta je učencem približati DRUGE KULTURE, NARODE TER SVET DRUGAČNIH, jih učiti in naučiti strpnosti, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja, nenasilnega reševanja konfliktov, predvsem pa življenja brez predsodkov, spoštovanja drugih kultur in življenja v družbi brez meja.

  1. DEJAVNOSTI NA DALJAVO: Želimo, da učenci v drugih kulturah, navadah, narodih, pri ljudeh s posebnimi potrebami, … najdejo nekaj lepega, dobrega, pozitivnega, nekaj kar našo družbo bogati. Učence skozi vse leto spodbujamo k strpnem vedenju, medsebojnem spoštovanju, gradnji prijateljskih odnosov. Pri pouku, ID, dnevih dejavnosti spoznavajo drugačne, drugačnost. Medse povabimo »drugačne«, ki dan preživijo na šoli (slepi, gluhi, invalidi, temnopolte, dekle z burko, Rome, migrante, izgnance…) – preživijo dan z učenci, pripovedujejo o sebi, izkušnjah. Učenci za nekaj minut, šolsko uro postanejo drugačni (gluh, slepi, sedejo na invalidski voziček …).
  2. SODELOVANJE V ŽIVO: Šola, ki se odloči za sodelovanje v živo, na dan 8. 10. 2019, sodeluje na kulturnem dnevu na OŠ Frana Metelka Škocjan. Sodelujoči učenci (največ 3 iz prijavljene šole + mentor) dan preživijo z vrstniki na delavnicah in predavanjih. Tematika bo vsebovala tudi elemente projekta Drugačnost nas bogati.

Pričakovani cilji in rezultati

Pričakujemo, da se bodo projektu pridružile tako šole Unesco mreže pridruženih šol, ki so že sodelovala kot tudi nove. Pričakujemo tudi odziv povabljenih šol iz tujine, predvsem pa pričakujemo, da se bodo šole odločile za sodelovanje v živo, 8. 10. 2019 na OŠ Frana Metelka Škocjan.

 

Učenci se skozi dejavnosti zavedo pomena besednih zvez trajnostni razvoj in globalno državljanstvo. Skozi projekt se učijo strpnega vedenja, spoštovanja ter dialoga miru. Razvijajo veščine. Postanejo zagovorniki življenja brez meja, tako fizičnih, kot tudi tistih, ki nastanejo v naših glavah. Ozavestijo, da imamo vsi iste pravice ter pravico, da živimo v miru.

 

Skozi vse leto bodo na šoli vidne dejavnosti tako na spletni strani, kot tudi na panojih. O dejavnostih bomo obveščali tudi širšo javnost preko občinskega glasila ter prispevkov v lokalnih medijih. V dejavnosti bodo vključeni učenci vseh starostnih obdobij. Naš cilje je, da se vključi čim večje število šol ali zavodov, ki bodo projekt izvajali v vseh oddelkih.

 

Prireditev, ki bo zaključek projekta (21. 5. - na dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj), bo prikaz dejavnosti šol širom Slovenije in Evropskih partnerjev. Drugačnost bo vpletena tudi v šolske prireditve in obeležitve posameznih dni.

 

Učitelji bodo ob koncu šolskega leta, v poročilih, izrazili zadovoljstvo nad izvedenim projektom, večjo strpnost, solidarnost in spoštovanje, ter željo po nadaljnjem sodelovanju.

Časovnica

Projekt prijavljamo že ČETRTO šolsko leto, letos bomo poleg sodelovanja na daljavo ponudili tudi sodelovanje v živo. Iskali bomo tudi partnerje v tujini.

Možnost prijav bodo imele sodelujoče šole, vrtci in zavodi Unesco mreže pridruženih šol. Prijave na projekt bodo potekale preko prijavnic, ki bodo dostopne na spletni strani www.aspnet.si/projekti/Drugačnost nas bogati/  ter na spletni strani šole pod zavihkom Projekti/Unesco/Drugačnost nas bogati. Prav tako bodo vabilo s prijavnico dobili vsi (člani Unesco mreže pridruženih šol po elektronski pošti.

Udeleženci bodo prijavnice poslali na elektronski naslov koordinatorja projekta: patricija.haler@os-skocjan.si. Prijave bomo zbirali do vključno 30. septembra 2019.

Na spletni strani Unesco mreže pridruženih šol, kot tudi na spletni strani šole bo objavljen opis projekta ter predvidene dejavnosti. Prav tako bo opis del vabila, ki ga bodo dobili člani mreže in parterji drugih držav.

Projekt bo potekal celo leto, od septembra do maja. Dejavnosti projekta bodo potekale v okviru pouka, dni dejavnosti, izbirnih predmetov in interesnih dejavnostih.

Prijavljenim šolam in vrtec bo ponujeno, da se v projekt vključijo na daljavo. Dejavnosti bodo izvajali na svojih šolah ter poslali poročila s fotografijami o izvedenih dejavnostih ter spletno povezavo, kjer bodo objavljali svoje dejavnosti. Izdelki in fotografije bodo vključeni tudi v razstavo ob zaključku projekta. Projekt se zaključi, 21. 5. 2020, na dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. Kot novost se lahko šole prvič prijavijo k sodelovanju v živo in sicer 8. 10. 2019, ko bomo na šoli izvedli kulturni dan in vanj vpletli elemente projekta.

Iskali bomo tudi možnosti povezovanja z drugimi projekti znotraj Unesco mreže pridruženih šol.

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...