Pojdi na glavno vsebino
UNESCO pridružene šole (ASPnet)UNESCO pridružene šoleNacionalna koordinacijaSlovenijeOrganizacija Združenih narodov za izobraževanje,znanost in kulturo

15. Plečnikov tabor

Osrednja tema: Trajnostni način življenja
Sorodne teme: Materni jezik, Okolje, Priložnosti za mlade, Vrednote in stališča, Zdrav način življenja, Šport
Nosilec: Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Ciljna skupina: srednja šola

Opis projekta

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana bo v šolskem letu 2019/2020 izvedla že 15. interdisciplinarni raziskovalno-ustvarjalni Plečnikov tabor, ki bo potekal od 20. do 22. septembra 2019. Tabor bo namenjen dijakom GJP, gimnazijam in srednjim šolam v mreži EKO šol Slovenije, dijakom Unesco srednjih šol in gimnazij iz Slovenije ter dijakom iz zamejstva.

Tabor bo potekal v CŠOD Breženka, v avtentičnem okolju, kjer bodo dijaki raziskovali pojave iz naravnega okolja, pridobivali in povezovali znanja različnih predmetov v naravi in ob morju, raziskovali in bili terensko aktivni, spoznavali zgodovinske dogodke, se povezovali z lokalnim prebivalstvom, pridobivali nove izkušnje, predvsem pa sodelovali in se družili z vrstniki iz slovenskih Unesco šol in zamejstva. Zato bodo tudi določene delavnice na taboru namenjene medsebojnemu spoznavanju in medkulturnemu dialogu. Lokacija tabora je vsako leto druga, tako da dijaki lahko spoznavajo različne konce Slovenije, npr. Planico, Tolmin, Ankaran, Vojsko, … Tokrat bo tabor spremljalo šumenje morja v Fiesi.

Dijakom bodo na razpolago različne delavnice oz. delovne skupine, in sicer astronomija, biologija, angleščina, nemščina, kemija, sociologija, šport, matematika ter »sam svoj bankir«. Poleg terenskega raziskovanja se bodo dijaki lahko udeležili tudi športnih aktivnosti in jezikovnih spretnosti. Na taboru sodelujejo namreč poleg domačih učiteljev tudi tuji učitelji, ki na šoli delujejo v okviru nadaljevanja projekta Obogateno učenje tujih jezikov ali pa pri nas gostujejo kot prostovoljci. Delo in razvedrilo bosta potekala z roko v roki.

Delo tabora bo potekalo urejeno v delovnih skupinah po deset dijakov. Vsaka skupina dijakov bo v treh dneh opravila tri delavnice glede na prijavo. Vsi dijaki bodo astronomsko opazovali nočno nebo, opravili predvidene oglede znamenitosti kraja, zbirali delovno gradivo pri lokalnem prebivalstvu, opravili terensko raziskovalno delo, zvečer pa se udeležili športnih dejavnosti (tekme v odbojki, med dvema ognjema, igre brez meja, …).

Tabor bomo zaključili s prireditvijo, ko bodo vse sodelujoče skupine predstavile svoja pridobljena znanja, spoznanja, dosežke in vtise.

Pričakovani cilji in rezultati

Temeljni cilj projekta »15. Plečnikov tabor« je, da bodo dijaki v naravnem avtentičnem okolju nadgradili znanja in raziskovalne veščine, ki jih sicer pridobivajo pri pouku, pri tem pa se tudi družili z vrstniki iz Slovenije in zamejstva ter si pridobili nove izkušnje za življenje. V ta namen bodo organizirane tudi delavnice za medsebojno spoznavanje in medkulturni dialog, hkrati pa bomo s tem posebej uresničevali četrti Delorsov steber – »učiti se živeti skupaj«. 
 
Z vsebinami tabora bodo dijaki razvijali kompetence povezane z vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj, ki so obvezni cilj kurikula Okoljska vzgoja. Dijaki se bodo soočili s temeljnimi vprašanji kot npr. povezanost in odvisnost od narave, okoljske spremembe in nesreče, družbena vloga v odnosu do narave in spremembe v njej. 
 
Z vključevanjem udeležencev iz zamejstva in tujih šol in učiteljev bomo v tabor  vnesli tudi medkulturne razsežnosti.  
 
Cilj tabora je tudi medsebojno povezati dijake in učitelje mentorje, da se med seboj spoznajo še na drugačen način, preko sodelovanja pri delu, …
 
Preko tujih učiteljev bodo dijaki spoznavali tujo kulturo, navade in običaje, prehrano, primerjali bodo vse to s slovenskimi navadami, predvsem pa bodo tujo kulturo umeščali v slovenski prostor in se učili živeti skupaj z njo. 
 
Pričakovani Unesco cilji:
 • ponuditi kakovostno izobraževanje s spodbudnim učnim okoljem
 • razvijati kakovostne medsebojne odnose
 • razvijati socialne kompetence (nenasilje, strpnost, sodelovanje, spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, ….)
 • spoštovanje občečloveških vrednot
 • krepiti zdravo samozavest in samopodobo
 • kakovostno preživeti prosti čas
 • razviti medkulturni dialog in jezikovno raznovrstnost
 • poglobljena skrb za osebnostni razvoj vsakega posameznika
 • dijak soustvarja delovni proces
 • aktivno sodelovati v svojem intelektualnem razvoju
 • izboljšati komunikacijske sposobnosti
 • izboljšati odnose v skupini
 • uporabiti in razviti različne učne stile
 • v proces izobraževanja vključiti štiri Delorsove stebre izobraževanja
 • upoštevati Unesco načela
 • izobraževanje je človekova pravica
Rezultati projekta pri udeležencih bodo večja osveščenost, nova znanja in osebne izkušnje, še večja želja po iskanju novih znanj in obogatena osebnost dijakov. Ves čas tabora pa bodo dijaki živeli Unescove vrednote in načela ter vizijo Unescove šole.
 • motiviranost, kreativnost, inovativnost in samostojnost za sodelovanje v projektu
 • kreiranje zanimivih in vsebinsko bogatih ur druženja
 • sodelovanje dijakov med seboj, nudenje pomoči
 • združevanje različnih talentov, kultur

Časovnica projekta

Prijave za 15. Plečnikov tabor Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, ki bo potekal od 20. do 22. septembra 2019, bomo zbirali s prijavnico, ki bo dostopna vsem zainteresiranim dijakom na spletni strani naše šole. Unesco pridružene šole se bodo prijavile preko uradne spletne strani ter preko vabila središča Ljubljana, ki bo poslalo vabilo in prijavnice v vsa Unesco središča. Prijave bomo zbirali do sredine septembra 2019. S potrebnim gradivom bomo dijake seznanili vzporedno ob zbiranju prijav in takoj ob koncu prijav.

Projekt bo potekal tri dni v septembru 2019 na terenu. Tabor bo potekal v CŠOD Breženka v Fiesi, v avtentičnem okolju, kjer bodo dijaki raziskovali pojave iz naravnega okolja, spoznavali zgodovinske dogodke, se povezovali z lokalnim prebivalstvom, pridobivali nove izkušnje, predvsem pa sodelovali in se družili z vrstniki iz slovenskih Unesco šol in zamejstva.

Tabor bomo zaključili s prireditvijo, ko bodo vse sodelujoče skupine predstavile svoja pridobljena znanja, spoznanja, dosežke in vtise.

Torej na kratko:

 • Zbiranje prijav: od 2. do 13. septembra 2019
 • Izvedba projekta: od 20. do 22. septembra 2019 (petek zjutraj – nedelja popoldne)
 • Prijavnica in gradivo: od 2. do 13. septembra 2019

Sodelujoče šole in vrtci ASPnet

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...